Ny lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlek

Ny lovsång 2019 - "Guds kärlek och väsen har alltid varit osjälviska" (textvideo) Gud är kärlek

2724 |17 05 2019

I

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

II

Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.

Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.

Inte kall eller bortdomnad, inget tecken på kraftlöshet.

Guds väsen och hans kärlek är alltid osjälviska.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.

Stilla ger han, han ger sitt bästa.

III

Aldrig avslöjar eller visar han sitt lidande.

Gud, han härdar ut, väntar i tystnad.

Detta är uttrycket för hans väsen och sinnelag,

för den han verkligen är: alltings Skapare.

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han; han lider, uthärdar stilla.

Stilla ger han, han ger sitt bästa.

Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.

IV

Gud ger sitt bästa, sin bästa sida ger han.

De bästa tingen, de allra bästa tingen, ger han.

För hela mänskligheten lider han;

han lider, uthärdar stilla, stilla ger han.

Stilla uthärdar han, stilla ger han.

Han ger sitt bästa, han ger sitt bästa.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt