Filippinsk lovsång - Hela skapelsen måste hamna under Guds herravälde (musikvideor)

29 04 2019

I

Gud skapade alla ting

och därmed får han hela skapelsen

att hamna under hans styre

och underkasta sig hans herravälde.

Han härskar över alla ting

och styr dem i sina händer.

Levande ting, berg,

floder och människan – allt måste hamna under hans styre.

Ting i himlarna och på jorden;

allt måste hamna under hans herravälde.

Allt måste underkasta sig, utan något val.

Detta är Guds förordning och hans auktoritet.

II

Gud skapade alla ting

och därmed får han hela skapelsen

att hamna under hans styre

och underkasta sig hans herravälde.

Allt står under Guds befäl.

Han befaller och rangordnar alla ting,

vart och ett delas in efter sin sort

och får sin placering genom Guds vilja.

Ting i himlarna och på jorden;

allt måste hamna under hans herravälde.

Allt måste underkasta sig, utan något val.

Detta är Guds förordning och hans auktoritet.

III

Oavsett hur stort ett ting är

överträffar det aldrig Gud.

Alla ting tjänar den mänsklighet som Gud skapat,

ingen vågar trotsa

eller ställa krav på Gud.

Människan, en av Guds varelser,

måste också göra sin plikt.

Vare sig han är alla tings herre eller härskare,

hur hög status han än har,

är han likväl liten

under Guds styre.

En obetydlig människa,

en av Guds varelser, aldrig över Gud.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger