Sång om bön 2019 - Hur träder man in i den sanna bönen (textvideo)

19 05 2019

I

Under bön måste ditt hjärta vara lugnt inför Gud,

ditt hjärta måste vara uppriktigt.

Var verkligt förtrolig när du ber till Gud.

Lura inte Gud med ord som är behagliga för örat.

Så ditt hjärta kommer att vara stilla inför Gud.

Och i de omgivningar som arrangerats för dig

kommer du då att lära känna dig själv och avsky dig själv.

Du kommer att avsky dig själv och försaka dig själv,

så att du får en normal relation till Gud

och blir någon som verkligen älskar, älskar Gud, älskar, älskar Gud,

blir någon som verkligen älskar, älskar Gud.

II

Bön måste omsluta vad Gud kommer att göra i dag.

Be om mer upplysning,

lägg fram din situation och dina bekymmer inför Gud

och berätta ditt beslut för honom.

Så ditt hjärta kommer att vara stilla inför Gud.

Och i de omgivningar som arrangerats för dig

kommer du då att lära känna dig själv och avsky dig själv.

Du kommer att avsky dig själv och försaka dig själv,

så att du får en normal relation till Gud

och blir någon som verkligen älskar, älskar Gud, älskar, älskar Gud,

blir någon som verkligen älskar, älskar Gud.

III

Bön är inte att följa en viss procedur utan att uppriktigt söka Gud.

Be att Gud ska skydda ditt hjärta. Be att Gud ska skydda ditt hjärta.

Så ditt hjärta kommer att vara stilla inför Gud.

Och i de omgivningar som arrangerats för dig

kommer du då att lära känna dig själv och avsky dig själv.

Du kommer att avsky dig själv och försaka dig själv,

så att du får en normal relation till Gud

och blir någon som verkligen älskar, älskar Gud, älskar, älskar Gud,

blir någon som verkligen älskar, älskar Gud.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Rekommenderad:

Kristen musik - Guds folks bön

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/prayer-of-God-s-people-mv.html

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger