Kristen musik - Guds folks bön (musikvideor)

17 11 2019

I

Guds folk lyfts upp inför hans tron

med många böner i sina hjärtan.

Gud välsignar alla som återvänder till honom;

de lever alla i ljuset.

Be att den Helige Ande ska lysa upp Guds ord

så vi lär känna Guds vilja tillfullo.

Må alla människor ta vara på Guds ord

och komma för att söka lära känna Gud.

Må Gud ge oss mer av sin nåd

så att våra sinnelag kan förändras.

Må Gud göra oss fullkomliga så vi blir

ett hjärta och ett sinne med honom.

Må Gud fostra oss

så vi kan fullgöra vår plikt mot honom.

Må den Helige Ande vägleda oss varje dag

till att predika och vittna om Gud.

II

Må alla människor kunna skilja mellan gott och ont

och omsätta sanningen i praktiken.

Må Gud bestraffa dem som gör det onda

och må hans kyrka vara ostörd.

Må alla människor ge äkta kärlek till Gud,

den behagligaste och ljuvaste.

Må Gud avlägsna alla hinder

så vi kan ge vårt allt för Gud.

Må Gud se till att våra hjärtan

fortsätter att älska Gud och inte lämnar Gud.

Må dessa som Gud på förhand utvalt

återvända till hans närhet.

Må hela folket sjunga sitt lov till Gud

som blivit förhärligad.

Må Gud vara med sitt folk

och hålla oss levande i Guds kärlek.

Må Gud vara med sitt folk

och hålla oss levande i Guds kärlek.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger