Kristen sång - Hjärtats röst hos en skapad varelse (musikvideor)

25 04 2019

I

Jag ville ropa men ingen plats kändes rätt.

Jag ville sjunga men kom inte på någon sång.

Jag ville uttrycka en skapad varelses kärlek.

Jag sökte med ljus och lykta, men inga ord kan uttrycka,

kan uttrycka precis hur jag känner.

Praktiske och sanne Gud, kärleken inuti mitt hjärta.

Jag lyfter mina händer till din lov, jag gläds åt att du kom till vår värld.

II

Människan kom från stoft och Gud gav henne liv.

Satan kom för att förgifta människorna.

Medmänsklighet och förnuft är förlorade.

Generation efter generation har fallit sedan den dagen.

Men du är vår praktiske och sanne Gud, kärleken i mitt hjärta.

Jag är stoft men kan se ditt ansikte. Hur kan jag inte tillbe dig?

Vår praktiske och sanne Gud, kärleken i mitt hjärta.

Jag är stoft men kan se ditt ansikte. Hur kan jag inte tillbe dig?

III

Gud skapade människan och så älskar han henne att han åter blev kött,

uthärdade gott och ont, motgång och sorg,

då han räddade oss och förde oss till en vacker plats.

Vi kommer alltid att tacka dig.

Vår praktiske och sanne Gud, kärleken i mitt hjärta.

Fördärvad, men du har frälst mig! Hur kan jag inte tillbe dig?

Vår praktiske och sanne Gud, kärleken i mitt hjärta.

Fördärvad, men du har frälst mig! Hur kan jag inte tillbe dig?

Hur kan jag inte tillbe dig? Hur kan jag inte tillbe dig?

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Lyssna på mer kristna sånger:

Kristen sång - De sista dagarnas inkarnerade Gud gör framför allt ordets verk

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/God-incarnate-does-work-of-words-mv.html

Kristen sång 2019 - Lidande fyller dagarna när man är utan Gud (textvideo)

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/suffering-fills-days-without-God-hymn.html

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger