Engelsk lovsång - Jag har sett Guds kärlek (musikvideor)

09 07 2019

I

Allsmäktige Gud, det är du som älskar mig.

Från den smutsiga världen har du utvalt mig!

Så jag har trätt fram inför dig, ja, jag har trätt fram inför dig,

lever ett kyrkans liv och njuter av dina ord varje dag.

Att du upphöjer mig i dag är en sådan välsignelse!

Allsmäktige Gud, jag har sett din kärlek

och allt jag vill göra är att återgälda din kärlek.

Allt jag vill är att fullgöra min plikt mot dig.

Jag har sett din kärlek och ska återgälda din kärlek!

Det är allt jag vill göra.

II

Allsmäktige Gud, du vandrar bland församlingarna.

Du har uttryckt sanningar om våra fördärvade sinnelag.

Du beskär och åtgärdar oss, ja, du beskär och åtgärdar oss:

all vår upproriskhet och vårt motstånd.

Du dömer alla vara fantasier och föreställningar för att rena oss.

Allsmäktige Gud, jag har sett din kärlek

och allt jag vill göra är att återgälda din kärlek.

Allt jag vill är att fullgöra min plikt mot dig.

Jag har sett din kärlek och ska återgälda din kärlek!

Det är allt jag vill göra.

III

Allsmäktige Gud, du har frälst oss.

Dagligen talar du ord som sörjer för och vattnar oss.

Under mina svårigheter och mitt lidande,

alla mina svårigheter och allt mitt lidande, har dina ord alltid funnits vid min sida.

Genom att leva i dina ord har jag växt till i mitt liv.

Allsmäktige Gud, jag har sett din kärlek

och allt jag vill göra är att återgälda din kärlek.

Allt jag vill är att fullgöra min plikt mot dig.

Jag har sett din kärlek och ska återgälda din kärlek!

Det är allt jag vill göra.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger