Lovsång - Tacka Gud för hans frälsning ”Jag är villig att underkasta mig Guds verk” (Svensk text)

05 05 2019

I

Åh Gud! Jag ber att du ska utföra domsverk i mig,

rena och förändra mig,

och låta mig förstå och lyda din vilja i allt.

Din frälsning av mig rymmer din suveräna kärlek och din vilja.

Din frälsning av mig rymmer din suveräna kärlek och din vilja.

II

Även om jag är upprorisk och har ett fördärvat sinnelag,

och är svekfull till min natur,

har jag förstått din vilja att rädda människan.

Jag skulle vilja att du ger mig fler prövningar och lidanden,

så att jag kan se din hand i lidandet och se dina gärningar.

III

Även om du prövar och förfinar mig

så vet jag att det är din kärlek.

Jag ber att du ska förse mig utifrån min mognad

så att jag, oberoende av prövningar och lidanden,

förstår din vilja, inte sviker dig eller klagar

och helt lyder dig och gör dig tillfreds,

gör dig tillfreds.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Lämna ett svar

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger