01Profetiorna om Herrens återkomst har i stort sett gått i uppfyllelse och slagit larm om att de sista dagarna är inne

Mänsklighetens fördärv och ondska har nu nått en krisnivå och Bibelns profetior om Herrens återkomst har i allt väsentligt gått i uppfyllelse. Allt svårare katastrofer inträffar runtom i hela världen. Jordbävningar, farsoter, svält och krig är vanliga företeelser och sällsamma fenomen har visat sig på himlen. Dagarna för Herrens återkomst är inne och många hängivna kristna har en känsla av att han redan har kommit tillbaka …

Bibelverser som referens:

”Som det var i Noas dagar, så skall det också vara i Människosonens dagar. De åt, de drack, de tog sig hustrur, de gavs bort till äktenskap, till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och förintade dem alla. På samma sätt som det var i Lots dagar; de åt, de drack, de köpte, de sålde, de planterade, de byggde. Men samma dag som Lot gick ut från Sodom regnade det eld och svavel från himlen och förintade dem alla. På samma sätt blir det den dag då Människosonen uppenbaras” (Luk 17:26–30).

”Folk kommer att resa sig mot folk och riken mot riken, och det kommer att bli hungersnöd och jordbävningar på olika håll. Allt detta är början på födslovärkarna” (Matt 24:7-8).

”Och jag skall visa under på himlen och på jorden, blod och eld och rökpelare. Solen skall bli till mörker och månen till blod, innan Jehovas stora och fruktansvärda dag kommer” (Joel 2:30-31)

”Och jag såg när han hade bryta det sjätte sigillet, och se, det blev en stor jordbävning, och solen blev svart som en tagelsäck, och månen blev som blod. Och himlens stjärnor föll till jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna fikon då det skakas av en kraftig vind” (Upp 6:12-13).

02De två sätt som Herren Jesus återvänder på

Bibelns profetior rörande Herrens återkomst säger inte bara att han ska återvända öppet på molnen, utan också att han ska komma i hemlighet, som en tjuv. Hur kommer då dessa båda profetior att gå i uppfyllelse? Kommer vi att kunna välkomna Herrens ankomst om vi bara väntar på att han ska komma på molnen men förbiser profetian som säger att han ska komma som en tjuv?

Bibelverser som referens:

”Därför ska också ni vara redo, för Människosonen kommer vid en tid ni inte väntar er” (Matt 24:44).

”Se, jag kommer som en tjuv” (Upp 16:15).

”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20).

”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom” (Matt 25:6).

”Ty liksom blixten, som flammar till från en del under himlen och lyser till den andra, så ska också Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte” (Luk 17:24–25).

”Se, han kommer med moln; och varje öga skall se honom, också de som genomborrade honom; och alla släkten på jorden skall jämra sig på grund av honom. Ja, Amen” (Upp 1:7).

”Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och alla jordens folk ska jämra sig när de får se Människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet” (Matt 24:30).

03Frälsaren har redan kommit i hemlighet för att uttrycka sanningen och utföra domens verk med början i Guds hus

För tvåtusen år sedan förutsa Herren Jesus sin återkomst, och nu har profetiorna rörande Herrens återkomst i stort sett gått i uppfyllelse. Herren Jesus, vår Frälsare som vi väntat på så länge, har kommit i hemlighet och han är de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Gud. Allsmäktige Gud har utfört domens verk med början i Guds hus, uppenbarat hemligheterna med Guds sextusenåriga förvaltningsplan och uttryckt alla sanningar för att rena och frälsa mänskligheten. Han har visat oss människor Guds heliga och rättfärdiga väsen liksom hans majestätiska och förbittrade sinnelag som inte accepterar någon kränkning. Han har gjort det för att frälsa människorna helt och hållet från deras fördärvade sinnelag, hjälpa dem att göra sig fria från Satans inflytande, skapa en skara övervinnare före katastrofen och slutligen föra mänskligheten till dess underbara slutmål.

Bibelverser som referens:

”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen” (Joh 16:12).

”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp 2:7).

”Och om någon människa hör mina ord och inte håller dem, dömer jag inte honom, för jag har inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen” (Joh 12:47–48).

”Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus” (1 Pet 4:17).

”Och jag såg en annan ängel flyga mitt på himlen med det eviga evangeliet som han skulle predika för dem som bor på jorden, för varje land, stam, språk och folk. Och han sa med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, för stunden för hans dom har kommit. Och tillbe honom som skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna” (Upp 14:6–7).

04Herren bultar på dörren — var en klok jungfru och välkomna hans återkomst

Uppenbarelseboken förutsäger: ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20). Herren Jesus sade: ”Mina får lyssnar till min röst, jag känner dem och de följer mig” (Joh 10:27). Det är tydligt att i de sista dagarna bultar Gud på mänsklighetens dörr och söker sina får genom att yttra ord. Dessa kloka jungfrur som verkligen tror på Gud och längtar efter sanningen kan söka och undersöka de sista dagarnas Guds framträdande och verk med öppet sinne, obehindrade av någon makt, och därför har de hört Guds röst och välkomnat Herren. De är de enda som är berättigade att lyftas upp inför Guds tron och ta del i den stora festmåltiden tillsammans med Herren.

Bibelverser som referens:

”Då blir det med himmelriket som när tio jungfrur tog sina lampor och gick iväg för att möta brudgummen. Fem av dem var kloka och fem var oförståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med någon olja. Men de kloka tog med sig olja i kärl tillsammans med sina lampor. Eftersom brudgummen dröjde slumrade alla till och sov. Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom. Då steg alla dessa jungfrur upp och gjorde i ordning sina facklor. Och de oförståndiga sade till de kloka: Ge oss av er olja, för våra facklor har slocknat. Men de kloka svarade och sade: Nej, den kommer inte att räcka för både oss och er, utan gå hellre till dem som säljer och köp åt er. Och medan de var på väg för att köpa kom brudgummen, och de som var redo gick in till bröllopsfesten med honom, och dörren stängdes. ” (Matt 25:1–10).

”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20).

”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna” (Upp 2:7).

”Mina får lyssnar till min röst, jag känner dem och de följer mig” (Joh 10:27).

”Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och det ska öppnas för er. För var och en som ber ska få, och den som söker ska finna, och för den som bultar ska det öppnas” (Matt 7:7–8).

Sex tecken på att Jesu återkomst har ägt rum: Hur ska vi välkomna honom

Sex tecken på att Jesu återkomst har ägt rum: Hur ska vi välkomna honom

Hur går Uppenbarelsebokens profetior om Herren Jesu återkomst i uppfyllelse?

Hur går Uppenbarelsebokens profetior om Herren Jesu återkomst i uppfyllelse?

Den yttersta tidens tecken har visat sig år 2020: Hur man tar emot Herren som kloka jungfrur

Den yttersta tidens tecken har visat sig år 2020: Hur man tar emot Herren som kloka jungfrur

Noas dagar i de sista dagarna är inne: Vi lär oss hemligheten om Herren Jesu återkomst

Noas dagar i de sista dagarna är inne: Vi lär oss hemligheten om Herren Jesu återkomst

Videor som referens

Fler ämnen

Domen inför den stora vita tronen började för länge sedan
Domen inför den stora vita tronen började för länge sedan
Hur Herren framträder vid sin återkomst
Hur Herren framträder vid sin återkomst
Frälsaren har återvänt
Frälsaren har återvänt
Hur man kan bli uppryckt före vedermödan
Hur man kan bli uppryckt före vedermödan