Sex tecken på att Jesu återkomst har ägt rum: Hur ska vi välkomna honom

Av Xinjie

För tvåtusen år sedan lovade Herren Jesus oss: ”Se, jag kommer snart” (Upp 22:7). Nu har alla sorters tecken på hans återkomst visat sig och många bröder och systrar har haft föraningar om att Herrens dag är nära. Har Herren redan kommit tillbaka?

Vad kan vi göra för att välkomna Herren? Låt oss diskutera detta nu genom att utforska profetiorna som finns i Bibeln.

Det första tecknet på Jesu återkomst: Jordbävningar, hungersnöd, farsoter och krig

I Matteus 24:6–8 står det: ”Och ni kommer att höra stridslarm och krigsrykten. Se då till att ni inte blir skrämda. Allt detta måste hända, men det är ännu inte slutet. Folk kommer att resa sig mot folk och riken mot riken, och det kommer att bli hungersnöd och jordbävningar på olika håll. Allt detta är början på födslovärkarna.” De senaste åren har det brutit ut många krig, som till exempel störtandet av talibanregimen i Afghanistan, konflikten mellan Indien och Pakistan, USA:s invasion av Irak och det ständigt eskalerande kriget mellan Israel och Palestina. Sjukdomsepidemier, bränder, översvämningar och jordbävningar förekommer också överallt. Särskilt värt att notera är det nya coronaviruset som bröt ut i kinesiska Wuhan år 2019 och sedan dess har spridit sig över världen. I september 2019 var det också allvarliga skogsbränder i Australien samtidigt som en svår gräshoppsinvasion ägde rum i Östafrika på andra sidan klotet, något som ledde till att många länder nu står inför hungersnöd. I januari 2020 drabbades Indonesien av en översvämning och kanadensiska Newfoundland fick århundradets värsta snöoväder. Det har varit jordbävningar i Turkiet, i södra Kuba i Västindien och på andra håll. Dessa tecken visar att denna profetia har gått i uppfyllelse.

Det andra tecknet på Jesu återkomst: Sällsamma himlafenomen

Uppenbarelseboken 6:12 säger: Och jag såg när han hade brutit det sjätte sigillet, och se, det blev en stor jordbävning, och solen blev svart som en tagelsäck, och månen blev som blod. Och i Joel 2:30–31 står det: Och jag skall visa under på himlen och på jorden, blod och eld och rökpelare. Solen skall bli till mörker och månen till blod, innan Jehovas stora och fruktansvärda dag kommer.” På senare år har det hänt vid många tillfällen att månen har blivit blodröd. Under tvåårsperioden 2014 och 2015 inträffade till exempel en serie på fyra ”blodmånar” och den 31 jannuari 2018 syntes en ”super-blå-blodmåne”, något som bara inträffar en gång vart 150:e år. Sedan visade sig en ”super-blod-vargmåne” i januari 2019. Det profeterade fenomenet att solen skulle bli svart har också ägt rum – det har varit många totala solförmörkelser som exempelvis i Singapore den 26 december 2019 och i Chile den 2 juli samma år. Det är uppenbart att dessa fenomen är uppfyllelsen av denna profetia.

Det tredje tecknet på Jesu återkomst: Kyrkorna står öde och de troendes kärlek är kall

I Matteus 24:12 står det: ”Och eftersom laglösheten flödar över kommer kärleken hos många att kallna.” Runtom i hela den religiösa världen sprider sig ödsligheten. Pastorernas och äldstebrödernas predikningar har blivit trötta och klichéartade och ger inte de troende någon andlig näring. I sin strävan efter status bildar en del pastorer kotterier och skapar splittring i kyrkorna, och somliga har till och med gett sig in i affärsvärlden genom att starta fabriker för att leda troende längs en sekulär väg; samtidigt finns det bland de troende en allmän brist på tillit och en ovilja att skiljas från världen, och de lever i dess tröttande trassel. Utåt sett ser vissa kyrkor ut att vara fullsatta och livliga, men många människor kommer till kyrkan enbart för att vidga sitt nätverk och sälja varor, och de använder kyrkan som marknadsplats. Vad är skillnaden mellan en kyrka idag och ett tempel i slutet av lagens tidsålder? Det är uppenbart att det här är en fullständig uppfyllelse av denna profetia om Herrens återkomst.

Det fjärde tecknet på Jesu återkomst: Falska kristusgestalters framträdande

I Matteus 24:4–5 står det: ”Och Jesus svarade och sa till dem: ’Akta er så att ingen lurar er. För det ska komma många i mitt namn som säger: ”Jag är Kristus”, och de ska lura många.’”Av Herrens profetia kan vi se att när Herren återvänder kommer falska kristusgestalter att framträda och bedra människor. På senare år har personer som utgett sig för att vara Kristus framträtt och bedragit människor i länder som Kina, Sydkorea och Japan. De här falska kristusgestalterna äger inte Kristi väsen och inte heller kan de förkunna sanningen, men likväl påstår de sig vara Kristus. Det är uppenbart att denna profetia gått i uppfyllelse.

Det femte tecknet på Jesu återkomst: Återupprättandet av Israel

I Matteus 24:32–33 står det: ”Lär er nu av en liknelse om fikonträdet. När dess kvistar börjar få sav och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså, när ni ser allt detta, då kan ni veta att han är nära och står för dörren.” Många som tror på Herren vet att fikonträdets späda grenar och blad syftar på Israels återupprättande. När Israel återupprättas är Herrens dag nära, och Israel återupprättades den 14 maj 1948. Det är ingen tvekan om att denna profetia rörande Herrens återkomst har uppfyllts helt och hållet.

Det sjätte tecknet på Jesu återkomst: Spridandet av evangeliet till jordens ändar

I Matteus 24:14 står det: ”Och det här evangeliet om riket ska predikas i hela världen som ett vittnesbörd för alla folk, och därefter ska änden komma.” I Markus 16:15 säger Jesus till sina lärjungar efter sin uppståndelse: ”Gå ut i hela världen och predika evangeliet för allt skapat.” När Jesus hade uppstått och stigit upp till himlen började den helige Ande leda dessa som följde Herren Jesus att vittna om Herren Jesus. Idag har kristna spridit sig ut över hela världen och många demokratiska länder har antagit kristendomen som statsreligion. Även i Kina, där det styrande partiet är ateistiskt, har tiotals miljoner accepterat Herren Jesu evangelium, och på så sätt kan man se att evangeliet om människans återlösning genom Herren Jesus har spridit sig i hela världen. Det här visar klart att profetian om Herrens återkomst har gått i uppfyllelse.

Hur ska vi välkomna Herrens återkomst?

Av de fakta som listats här ovan kan vi se att sex tecken på Herrens återkomst redan har visat sig. Nu är det avgörande ögonblicket i välkomnandet av Herrens ankomst. Vad måste vi göra innan vi kan välkomna Herrens återkomst? Herren Jesus gav oss svaret på den frågan för länge sedan.

I Johannes 16:12-13 säger Herren Jesus: ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” Uppenbarelseboken 3:20 säger: ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig.” Det finns också många profetior i Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel: ”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna.” Som du kan se av dessa verser kommer Herren, när han återvänder, att sända ut yttranden, tala till församlingarna och berätta alla de sanningar som vi inte förstod tidigare. De som efter att ha hört Guds tal och känt igen hans röst accepterar honom och underkastar sig honom kommer att kunna välkomna Herren och delta i Lammets måltid; de som däremot inte känner igen Guds röst är absolut inte hans får och de kommer att avslöjas och elimineras av Gud. Här framgår det alltså klart att det som är avgörande när vi väntar på Herrens ankomst är att vi finner den helige Andes ord till församlingarna och lär oss att lyssna till Guds röst. Som Allsmäktige Gud säger: ”Eftersom vi söker efter Guds fotspår måste vi söka efter Guds vilja, efter Guds ord, efter Guds yttranden – för där Gud uttalar nya ord, där finns Guds röst, och där Guds fotspår finns, där finns Guds gärningar. Där Guds uttryck finns, där framträder Gud, och där Gud framträder, där finns sanningen, vägen och livet” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bilaga 1: Guds framträdande har inlett en ny tidsålder)

När folk hör detta kanske somliga frågar: ”Vart ska vi då gå för att finna Guds röst?” I Matteus 25:6 säger Herren Jesus: ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom.” Eftersom Herren kallar sina får med sina yttranden och tal kommer det naturligtvis att finnas en del människor som är de första att höra Herrens röst och följa i Lammets fotspår och sedan ropar till alla: ”Brudgummen kommer”, det vill säga, sprider nyheten om Herrens återkomst och ordet om Herrens återkomst, så att alla ska ha möjlighet att höra Guds röst. Därför sägs det att huruvida vi kan hålla jämna steg med Lammet beror på om vi har hjärtan som längtar efter att söka honom och om vi kan känna igen Guds röst. Det är precis som när Herren Jesus först framträdde och började verka. Då förstod Petrus, Maria och andra av det som Herren Jesus sade att han var Messias, och de följde honom och började bevittna hans evangelium. De som hör Herren Jesu verk och ord och kan känna igen Guds röst är de kloka jungfrurna, medan dessa präster, skriftlärda och fariséer som inte älskade sanningen hörde myndigheten och makten i Herren Jesu ord men undersökte dem inte. I stället höll de envist fast vid sina uppfattningar och föreställningar och tänkte att ”en som inte heter Messias är inte Gud” och väntade på att Messias skulle visa sig för dem. De till och med fördömde och hädade Herren Jesu verk och det slutade med att de gick miste om Guds frälsning. Så har vi de judiska troende som följde fariséerna och inte urskilde Guds röst i Herren Jesu verk och ord, de som lyssnade blint till prästerna, de skriftlärda och fariséerna och avvisade Herrens frälsning. Dessa människor blev de dåraktiga jungfrur som Herren överger. Vissa människor kanske undrar: ”Hur kan man då urskilja Guds röst?” Det är faktiskt inte svårt. Guds yttranden och tal måste vara sådant som människan inte kan säga. Det måste vara synnerligen auktoritativt och kraftfullt. Det kommer att kunna uppenbara himmelrikets hemligheter och avslöja människans fördärv och så vidare. Alla dessa ord är sanningar och de kan alla bli människans liv. Var och en med hjärta och ande kommer att känna när han hör Guds ord, och hjärtat kommer att bekräfta att Skaparen talar och sänder sina yttranden till oss människor. Guds får lyssnar till Guds röst. Om vi är säkra på att dessa ord är Guds röst, då måste vi acceptera och lyda dem oavsett hur lite de överensstämmer med våra uppfattningar. Endast på detta sätt kan vi välkomna Herrens återkomst.

Idag är Allsmäktige Guds Kyrka den enda i världen som vittnar om att Herren – den inkarnerade Allsmäktige Gud – redan har återvänt. Allsmäktige Gud har redan uttryckt miljoner ord och dessa ord publiceras på internet så att människor från alla länder och samhällsklasser kan studera dem. En efter en kommer många människor från varje land som längtar efter sanningen i hopp om att höra Guds röst och välkomna Herren. Som det står i Bibeln: ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se brudgummen kommer, gå ut för att möta honom.” Om vi helt enkelt läser mer av de ord som uttryckts av Allsmäktige Gud, lyssnar för att urskilja om de är Guds röst, då kommer vi att kunna avgöra om Herren har återvänt eller inte. Som Herren Jesus sa i Johannes 10:27 ”Mina får lyssnar till min röst, jag känner dem och de följer mig.” Jag tror att så länge vi har ett ödmjukt sökande hjärta så kan vi känna igen Guds röst och välkomna Herrens återkomst.

Föregående: Noas dagar i de sista dagarna är inne: Vi lär oss hemligheten om Herren Jesu återkomst

Nästa: Vad är Österns Blixt? Hemligheterna i Matteus 24:27 avslöjas

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger