Hur går Uppenbarelsebokens profetior om Herren Jesu återkomst i uppfyllelse?

Av Anyuan, Filippinerna

För två tusen år sedan ställde de som följde Herren följande fråga till Jesus: ”vad som bliver tecknet till din tillkommelse och tidens ände” (Matteus 24:3). Herren Jesus svarade: ”Och I skolen få höra krigslarm och rykten om krig; sen då till, att I icke förloren besinningen, ty sådant måste komma, men därmed är ännu icke änden inne. Ja, folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike, och det skall bliva hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra; men allt detta är allenast begynnelsen till ’födslovåndorna’” (Matteus 24:6-8). I dag inträffar fler och fler katastrofer över hela jorden. Jordbävningar, epidemier, hungersnöd, krig och översvämningar sker gång på gång. I slutet av 2019 framträdde en ny typ av coronavirus i Wuhan, Kina. Dess spridningshastighet är oroväckande; på bara några månader visade sig fall över hela landet och Kina kastades genast in i kaos. Många provinser, kommuner, och byar sätts i karantän på löpande band, samtidigt som dödstalen fortsätter att stiga. Hittills har viruset också snabbt spridits över världen. Ovanpå detta förstörde skogsbränder i Australien mellan september 2019 och januari 2020 fler än 5900 byggnader och dödade över en miljard djur. Sedan drabbades samma kontinent av skyfall av ett slag som bara inträffar en gång på hundra år med översvämningar som följd, varvid aska från bränderna spolades ut i floderna, vilket dödade många sötvattensdjur. Dessutom blev tusentals människor hemlösa som ett resultat av översvämningarna i Indonesien. Vidare inträffade ett vulkanutbrott i Filippinerna, den värsta gräshoppsinvasionen på 25 år i Afrika och en jordbävning med magnituden 6,4 i Xinjiang. … Listan kan göras hur lång som helst. Bibliska profetior om Herrens återkomst har fullbordats. Det är uppenbart att Herren har återvänt – så varför behöver vi fortfarande välkomna hans ankomst? Kommer vi inte att kastas in i den stora vedermödan om detta fortsätter? Och vad ska vi bara göra för att välkomna Herrens återkomst?

Hur ska Herren komma?

Många människor har läst dessa ord i Bibeln: ”Se, han kommer med moln” (Uppenbarelseboken 1:7). ”Och man skall få se ’Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet” (Matteus 24:30). De är säkra på att Herren ska komma med moln. Men varför ska vi fortfarande se en sådan syn? Är det här det enda sättet som Herren ska komma på? Det är faktiskt en sak som vi har förbisett när det gäller Herrens ankomst. I Skriften finns också profetior om att Gud kommer i hemlighet, till exempel: ”Se, jag kommer som en tjuv” (Uppenbarelseboken 16:15). ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom” (Matteus 25:6). ”Därför ska också ni vara redo, för Människosonen kommer vid en tid ni inte väntar er” (Matteus 24:44). ”Ty liksom blixten, som flammar till från en del under himlen och lyser till den andra, så ska också Människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte” (Lukas 17:24–25).

Skriftens utsagor ”som en tjuv” och ”vid midnatt utstöttes ett rop” tyder på att när Herren återkommer under sista dagarna kommer han att göra det tyst och i hemlighet. Och vad syftar ”Människosonen” på? En ”Människoson” är onekligen född av en människa, har en mor och en far och är av kött och blod. Ta Herren Jesus till exempel; han inkarnerades som en normal människa som lever bland människor. Av detta kan vi se att ”Människoson” syftar på den inkarnerade Guden; Anden kan inte kallas för människoson. Dessutom säger Skriften också ”Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte.” Detta ställe i Skriften förklarar tydligt att när Herren återvänder, ska han utstå mycket lidande och avvisas av denna generation. Vi vet alla att Gud bara kan avvisas när han är inkarnerad i köttet som Människosonen, för Gud i köttet är för vanlig och människor känner honom inte; de behandlar honom som en vanlig person, och han lider svåra vedermödor som resultat av detta. Men om Herren skulle uppenbara sig för människorna som Anden skulle de, goda som onda, troende som icketroende och till och med de som motsätter sig Gud, alla falla ner i tillbedjan inför Gud – för vem skulle kunna avvisa Gud då? Och hur skulle han lida då? Detta visar att Herren av de sista dagarna uppenbarar sig för mänskligheten som den inkarnerade Människosonen.

Vilket arbete kommer Herren att göra när han återvänder?

På denna punkt kan en del bröder och systrar vara förvirrade: Om Herren kommer för att verka i hemlighet bland människorna under de sista dagarna, hur fullbordas då profetian om att han ska komma i ett moln? Det finns steg och en plan för Guds verk. Gud blir först kött och kommer i hemlighet för att utföra sitt verk att rädda människan och visar sig sedan öppet för människan i ett moln. För att förstå den här frågan måste vi lära oss mer om vilket verk Herren gör när han återvänder under de sista dagarna. Herren Jesus sade ”Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Johannes 16:12–13). ”Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen” (Johannes 12:48). ”Icke heller dömer Fadern någon, utan all dom har han överlåtit åt Sonen” (Johannes 5:22). Bibeln säger också ”Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus” (1 Petrusbrevet 4:17). Dessa ställen i Skriften säger oss att Gud av de sista dagarna huvudsakligen kommer för att göra uttalanden, för att utföra domens verk med början i Guds hus. Som ett resultat av detta välkomnar de som accepterar Guds domsverk av de sista dagarna Herrens återkomst och upplyfts inför Gud! I dag har den inkarnerade Allsmäktige Guden yttrat miljontals ord som alla återges i boken Ordet framträder i köttet. I denna bok uppenbarar Allsmäktige Guds ord många hemligheter som förut var obegripliga för oss, såsom historien om mänsklighetens utveckling, hur Satan fördärvar mänskligheten, hur Gud räddar människan, vilka slags människor som Gud älskar, vilka människor han avskyr, resultatet och slutmålet för olika slags människor och så vidare. Inte nog med detta, men Gud har också uttryckt ord av dom och tuktan och avslöjat våra fördärvade sinnelag. Alla som accepterar Guds ord av dom och tuktan kommer att få sina fördärvade sinnelag renade och förvandlade; de kommer att göras till överlevare inför den stora vedermödan och slutligen träda in i Guds rike för att njuta evig salighet. De som inte anstränger sig att höra Guds röst under den tid då Gud är i köttet och verkar i hemlighet, de som inte accepterar Guds domsverk under de sista dagarna, de som fördömer och hädar den inkarnerade Guden i enlighet med sina egna föreställningar och fantasier ska avslöjas och elimineras av Gud. Och på så sätt ska de skiljas åt, vetet och ogräset, fåren och getterna, de kloka och de dåraktiga jungfrurna, de goda och de dåliga tjänarna, de som älskar sanningen och de som avskyr sanningen – var och en ska avslöjas och inordnas efter sitt slag. Därefter ska Gud komma med molnen och framträda öppet inför alla jordens nationer och folk och börja belöna gott och straffa ont och på detta sätt fullborda de bibliska profetiorna: ”Se, han kommer med moln; och varje öga skall se honom, också de som genomborrade honom; och alla släkten på jorden skall jämra sig på grund av honom” (Uppenbarelseboken 1:7). ”Och då skall Människosonens tecken visa sig på himmelen, och alla släkter på jorden skola då jämra sig. Och man skall få se ’Människosonen komma på himmelens skyar’ med stor makt och härlighet” (Matteus 24:30). Vid den tiden kommer alla som motsätter sig, avvisar och fördömer Gud att slå sig för bröstet och fyllas av ånger på grund av sina onda gärningar. Av Guds verk ser vi hur rättfärdig, allsmäktig och vis Gud är!

Hur vi ska välkomna Herrens återkomst

I dag har den inkarnerade Allsmäktige Guden redan erövrat och räddat en grupp människor. Och överlevarna har också fulländats. Guds verk i hemlighet kommer snart att avslutas, varefter hela den stora vedermödan omedelbart kommer att drabba jorden. Vi har en brådskande uppgift framför oss: Hur ska vi välkomna Herren Jesu återkomst och ta emot Guds verk av de sista dagarna? Herren Jesus sade: ”Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig” (Johannes 10:27). Dessa profetior finns också i Bibeln: ”Den som har ett öra, låt honom höra vad Anden säger till församlingarna” (Uppenbarelseboken 2:7). ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Uppenbarelseboken 3:20). Och Allsmäktige Gud säger: ”Guds verk är likt mäktigt böljande vågor. Ingen kan hindra honom och ingen kan stoppa hans steg. Bara de som lyssnar uppmärksamt på hans ord, och som söker och törstar efter honom, kan följa i hans fotspår och ta emot hans löfte. De som inte gör det skall utsättas för överväldigande katastrof och välförtjänt bestraffning” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. Bilaga 2: Gud styr över hela mänsklighetens öde). Vill du följ i lammets fotspår? Vill du välkomna Herren? Vill du ryckas hän inför den stora vedermödan? Guds ord säger oss att om vi ska välkomna Herren är det av avgörande betydelse att vi lär oss att lyssna på Guds röst genom att titta på huruvida de ord som uttrycks av Allsmäktige Gud är sanningen, huruvida de är den helige Andes ord till församlingarna. Jag tror att om vi har ödmjuka hjärtan som söker och längtar efter sanningen, kommer Gud att leda oss till att välkomna Herren snart!

Föregående: Jag är inte värdig att se Kristus

Nästa: Världen anfäktas av katastrof: Hur ska vi ryckas upp före den stora vedermödan?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger