Noas dagar i de sista dagarna är inne: Vi lär oss hemligheten om Herren Jesu återkomst

Noas dagar har börjat: Vad förebådar detta?

När vi pratar om mänskligheten på Noas tid så vet alla att mord och mordbrand, rån och stöld och promiskuitet hade blivit något normalt för den tidens människor. De skydde Gud och brydde sig inte om Guds ord, och det slutade med att Gud förintade dem i en stor översvämning. Sedan tittar vi på folk i dagens värld: De dyrkar ondskan och man kan se ställen som karaokeklubbar, fotmassagesalonger, värdshus och dansklubbar på gator och i gränder i varenda stad; folk äter, dricker och roar sig, och frossar i köttets nöjen; de flesta människor tävlar med varandra om berömmelse, vinning och status, kämpar mot varandra och intrigerar mot varandra, även mot vänner och släktingar. Alla människor är utleda på sanningen, de älskar orättvisa och lever i synd; ingen tar initiativet till att söka sanningen eller söka den sanna vägen, och de till och med förnekar och motarbetar Gud helt öppet. Hela mänskligheten lever under Satans styre och till och med de som tror på Herren förnedrar sig själva till att följa världsliga trender. De traktar efter syndiga nöjen och lever hela tiden i en kretsgång av synder och syndabekännelser, och trots att de är väl bekanta med Herrens undervisning omsätter de den inte i praktiken. Dessa scener för oundvikligen tankarna till den profetia som Herrens Jesus uttalade för tvåtusen år sedan: ”Som det var i Noas dagar, så skall det också vara i Människosonens dagar. De åt, de drack, de tog sig hustrur, de gavs bort till äktenskap, till den dag då Noa gick in i arken och floden kom och förintade dem alla. … På samma sätt blir det den dag då Människosonen uppenbaras” (Luk 17:26–30). Av den här profetian kan vi se att när folk i de sista dagarna blir lika fördärvade och onda som människorna var på Nos tid, då kommer Herren tillbaka. Men på vilket sätt kommer Herren att framträda? Och hur bör vi välkomna honom?

Hur kommer Herren att komma i de sista dagarna?

Många talar om den här versen i Bibeln: Då ska de se Människosonen komma på ett moln med stor makt och härlighet” (Luk 21:27). De tror att när Herren återvänder så gör han det offentligt på ett moln, och då kommer han att rycka upp oss direkt till himmelriket och alla kommer att se honom, och därför väntar de passivt på att Herren ska komma på ett moln. Men sanningen är att vi har förbisett de bibliska profetior som säger att Herren kommer att återvända på ett sätt till: Se, jag kommer som en tjuv” (Upp 16:15). ”Om du inte håller dig vaken, skall jag komma över dig som en tjuv, och du skall inte veta vid vilken tid jag kommer över dig” (Upp 3:3). Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig” (Upp 3:20). Ty liksom blixten kommer från öster och skiner ända till väster, så skall också Människosonens ankomst vara” (Matt 24:27). Därför ska också ni vara redo, för Människosonen kommer vid en tid ni inte väntar er” (Matt 24: 44). De här profetiorna säger att Herren återvänder ”som en tjuv” och att han ”står vid dörren och knackar på”. Det här visar att Herren ska komma tyst och i hemlighet och att det kommer att ske utan att något vet det. De här verserna nämner också ”Människosonens ankomst” och att ”Människosonen kommer”, och ”Människosonen” syftar alltid på den inkarnerade Guden. Det är endast han som är född av människa och äger en normal mänsklighet som kan kallas ”Människosonen”; om Herren kom i den andliga kropp han hade efter uppståndelsen skulle han inte kunna kallas ”Människosonen”. Det här visar följaktligen att i de sista dagarna återvänder Herren i köttet för att verka i hemlighet bland människorna.

Nu känner sig kanske många förvirrade och tänker: ”Bibeln profetior säger att Herren ska komma med molnen och att allas ögon ska se honom, men också att Herren ska komma i köttet i hemlighet. Är inte det motsägelsefullt?” Faktum är att det inte finns någon motsägelse i Guds ord. Herrens ankomst sker på två sätt: Dels kommer han offentligt med moln, dels kommer han i hemlighet som en tjuv. Allt som Gud förutsade kommer att uppfyllas och genomföras, men Gud arbetar stegvis och han har en plan för sitt verk. Först inkarnerar Gud och kommer i hemlighet för att genomföra sitt arbete för att frälsa människan, och därefter framträder han öppet för alla, på ett moln, för att belöna de goda och straffa de onda.

Vad kommer Gud för att utföra för verk i de sista dagarna?

Varför kommer Gud i hemlighet först? Det beror på det verk som Gud utför när han framträder i de sista dagarna. Låt oss läsa de här verserna ur Bibeln: ”Ty tiden är inne att domen måste börja med Guds hus” (1 Pet 4:17). Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord har en som dömer honom; det ord som jag har talat ska döma honom på den sista dagen” (Joh 12:48). Och han sa med hög röst: ’Frukta Gud och ge honom äran, för stunden för hans dom har kommit. Och tillbe honom som skapat himlen och jorden och havet och vattenkällorna” (Upp 14:7). Den som segrar kommer jag att göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det igen” (Upp 3: 12). Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när han, sanningens Ande, kommer, ska han leda er till hela sanningen; för han skall inte tala av sig själv, utan vadhelst han hör skall han tala; och han skall visa er vad som skall ske” (Joh 16:12–13). Och Guds ord säger: ”Även om Jesus utförde mycket arbete bland människorna, fullbordade han bara hela mänsklighetens återlösning och blev människans syndoffer; han befriade inte människan från hela hennes fördärvade sinnelag. Att rädda människan helt och hållet från Satans inflytande krävde inte bara att Jesus blev syndoffret och tog på sig människans synder, utan det krävde också att Gud utförde ännu större verk för att befria människan fullständigt från hennes sataniskt fördärvade sinnelag. Därför har Gud nu, när människan fått sina synders förlåtelse, återvänt i köttet för att leda henne in i den nya tidsåldern och påbörjat arbetet med tuktan och dom. Det här arbetet har fört människan in i en högre sfär” (Förord till ”Ordet framträder i köttet”).

Av de här orden kan vi se att när Herren återvänder i de sista dagarna kommer han att uttrycka mer sanningar och utföra domens verk. Han kommer att använda ”det ord som [han] har talat” för att döma och blotta vårt fördärv, så att vi kan begrunda oss själva och verkligen ångra och ändra oss för att slutligen renas av Gud och bli de övervinnare som förs in i hans rike. Även om vi har blivit återlösta av Herren Jesus och fått förlåtelse för våra synder, finns nämligen roten till våra synder, vår syndiga natur, kvar djupt i vårt inre och eftersom vi kontrolleras av den kan vi inte låta bli att allt som oftast synda. Här är bara ett par exempel: När andra människor gör sådant som går emot våra intressen kan vi hata dem och även bli arga; i vanliga fall säger vi att vi kommer att vara lojala mot Gud och lyda honom, men när det händer någonting som vi ogillar, då missförstår och klandrar vi Gud och i värsta fall överger vi honom till och med. Det här visar att vi inte har gj0rt oss fria från syndens bojor och band, att vi fortfarande lever i ett tillstånd av att synda och sedan bekänna våra synder, och att vi är i behov av att den inkarnerade Guden utför domens verk för att tvätta bort vårt fördärv en gång för alla. När vi hör Guds röst, blir uppresta inför Gud och upplever Guds ords dom och tuktan, när våra fördärvade sinnelag renas och vi kan underkasta oss Gud, dyrka Gud och älska Gud oavsett omständigheterna, det är då Gud gör oss till övervinnare. Detta är de 144 000 övervinnarna som Uppenbarelseboken profeterar om, och det är en perfekt uppfyllelse av orden i kapitel 14, vers 4 i Uppenbarelseboken: ”Detta är de som inte orenat sig med kvinnor; de är rena som jungfrur. Det är de som följer Lammet vart han än går. De friköptes från människorna, de var förstlingsfrukterna åt Gud och Lammet.” Om Herren återvände först på ett moln med stor härlighet skulle alla människor kasta sig ner på marken för att tillbe honom. Då vore det inte möjligt att blotta upproriskheten och motståndet mot Gud i människans natur, och det vore grundlöst för Gud att uttrycka sanningar riktade mot uttrycken för vårt fördärv i syfte att döma oss. Även om Gud uppenbarade vårt fördärvade väsen skulle vi inte acceptera det och vi skulle inte bli renade och förändrade – och då skulle Gud inte kunna utföra sitt arbete med att skapa övervinnarna.

I de sista dagarna kommer Gud vidare att avslöja varje typ av människa, dela upp dem efter deras olika slag och belöna de goda och straffa de onda. Om Herren återvände på ett moln med stor härlighet skulle alla se honom och kasta sig ner på marken för att ta emot och underkasta sig honom. Ingen, vare sig de trodde på Gud eller tillhörde Satan, vare sig de älskade sanningen eller inte, vare sig de lydde Gud eller motarbetade honom, skulle kunna avslöjas av Gud. Då skulle skördandet och tröskandet som förutsägs i Bibeln liksom arbetet med att sortera upp alla efter deras slag, skilja fåren från getterna, skilja vetet från agnarna och så vidare, inte kunna bli av. Även om Gud vet vem som är god och vem som är ond, kommer inte människorna att erkänna det och än mindre bli övertygade om det, om de inte avslöjas. Därför är det uppenbart att Gud utför domens verk i de sista dagarna för att frälsa människan en gång för alla, för att skapa en skara övervinnare och för att sortera upp alla efter deras slag. För att göra det måste han först bli kött och komma i hemlighet. Så snart en skara övervinnare har skapats kommer perioden med Guds hemliga verksamhet att avslutas, och först då kommer Gud att anlända offentligt med molnen, visa sig för alla länder och folk och börja belöna de goda och straffa de onda. Alla dessa som har accepterat Guds dömande verk och har renats kommer slutligen att föras in i Guds rike, medan de som inte har accepterat den inkarnerade Gudens verk utan motarbetar, skvallrar och hädar Gud allesamman kommer att avslöjas som onda tjänare och agnar. Alla dessa människor kommer att svepas med i katastroferna med mycket gråt och tandagnisslan. Först då kommer denna profetia från Uppenbarelseboken att gå i uppfyllelse: ”Se, han kommer med moln; och varje öga skall se honom, också de som genomborrade honom; och alla släkten på jorden skall jämra sig på grund av honom. Ja, Amen” (Upp 1:7).

Hur ska vi välkomna Herrens framträdande och verk?

Medan den inkarnerade Guden verkar i hemlighet, vad kan vi göra för att kunna välkomna Herren? Uppenbarelseboken 3:20 säger: ”Se, jag står vid dörren och knackar på; om någon man hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Och Matteus 25:6 säger: ”Och vid midnatt utstöttes ett rop: Se, brudgummen kommer, gå ut för att möta honom.” Av de här verserna förstår vi att i de sista dagarna kommer Gud att knacka på våra dörrar med hjälp av sina yttranden, och han kommer att använda människor för att ropa ut nyheten att brudgummen har kommit tillbaka. Därför måste vi söka med öppet hjärta och fokusera på att lyssna till Guds röst när någon predikar evangeliet för oss. Om vi inser att det är Guds röst måste vi sedan skynda oss att acceptera och underkasta oss och hålla jämna steg med Guds verk i de sista dagarna. Detta är vad det betyder att välkomna Herrens återkomst.

I dag är det bara Allsmäktige Guds Kyrka som vittnar öppet om att Herren har kommit i hemlighet i köttet och att han är Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus. Allsmäktige Gud har uttryckt miljoner ord och han utför domens verk med början i Guds hus, renar och frälser alla som kommer inför honom. Allsmäktige Gud framträdde och har utfört sitt arbete i nästan 30 år, och han har redan skapat en skara övervinnare – Guds domsverk närmar sig nu sitt slut. Över hela världen inträffar den ena katastrofen efter den andra; Noas dagar närmar sig. Vi måste vara de kloka jungfrurna och skynda oss att undersöka Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna, för genom att göra det kommer vi att ha möjlighet att välkomna Herren och bli uppryckta innan katastroferna anländer. Om vi klamrar oss fast vid idén att Herren ska komma med molnen och vägrar söka och undersöka den inkarnerade Gudens verk, kommer Herren att överge och eliminera oss och vi kommer att svepas upp i katastroferna och straffas. Det är precis som Allsmäktige Gud säger: ”Många kanske inte bryr sig om vad jag säger, men jag vill ändå säga till alla så kallade helgon som följer Jesus att när ni med egna ögon ser Jesus stiga ner från himlen på ett vitt moln kommer det att vara det offentliga framträdandet av rättfärdighetens sol. Det kanske ska komma en tid av stark upprymdhet för dig, men då ska du veta att den tid då du bevittnar hur Jesus stiger ner från himlen också är den tid när du går ner till helvetet för att bli straffad. Det kommer att vara slutet på Guds förvaltningsplan och det är då Gud kommer att belöna de goda och straffa de onda. För Guds dom kommer att ha upphört innan människan ser tecken, då sanningens uttryck är allt som finns” (Ordet, vol 1. Guds framträdande och verk. När du skådar Jesu andliga kropp har Gud förnyat himmel och jord).

Föregående: Vad är frälsning? Är frälsning allt som behövs för att träda in i himmelriket?

Nästa: Sex tecken på att Jesu återkomst har ägt rum: Hur ska vi välkomna honom

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger