Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Lovsång - Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade-Tacka Guds kärlek

Serier med musikvideor   747  

Inledning

Lovsång - Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade-Tacka Guds kärlek

I

Se ut över Guds rike, där Gud regerar över allt.

Från skapelsens begynnelse fram till idag,

har Guds söner vägletts att utstå svårigheter.

I med- och motgångar har de gått.

Men nu bor de i hans ljus.

Vem gråter inte över gårdagens orättvisor?

Vem fäller inte tårar över det strävsamma livet idag?

Vem tar inte den här chansen att tillägna Gud sitt hjärta?

Vem vill inte ge uttryck för sin hängivenhet och erfarenhet?

Vem gråter inte över gårdagens orättvisor?

Vem fäller inte tårar över det strävsamma livet idag?

Vem tar inte den här chansen att tillägna Gud sitt hjärta?

Vem vill inte ge uttryck för sin hängivenhet och erfarenhet?

II

I deras hjärtan bor Gud,

för hans verk har fullbordats.

Vem gråter inte över gårdagens orättvisor?

Vem fäller inte tårar över det strävsamma livet idag?

Vem tar inte den här chansen att tillägna Gud sitt hjärta?

Vem vill inte ge uttryck för sin hängivenhet och erfarenhet?

Vem gråter inte över gårdagens orättvisor?

Vem fäller inte tårar över det strävsamma livet idag?

Vem tar inte den här chansen att tillägna Gud sitt hjärta?

Vem vill inte ge uttryck för sin hängivenhet och erfarenhet?

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Lyssna på fler låtar av kristna lovsånger:

Engelsk lovsång - Gud räddade mig “Tack och lov till Allsmäktige Gud:https://www.youtube.com/watch?v=UPa31usUiCs

Kristen lovsång - "Det är en sådan glädje att vara en ärlig person":https://www.youtube.com/watch?v=iRjMlgp1ALg

Kristna sång - Kom ofta inför Gud:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_l8xuwKYJQk

Kristna sång - "Endast Skaparen har medömkan med denna mänsklighet":https://www.youtube.com/watch?v=jvUDSfENc9w

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Evangeliets journummer: +46-725-538-711