”Vi samlas i glädje för att prisa Gud” Kristen sång-Indisk dans

”Vi samlas i glädje för att prisa Gud” Kristen sång-Indisk dans

1581 |25 03 2019

Prisa och var glad!

Prisa och var glad!

Prisa och var glad!

Prisa och var glad!

Guds sinnelag är så älskvärt.

Det är vår plikt att vittna om Gud och prisa Gud.

Bröder och systrar, så lyckliga tillsammans.

Låt oss slå på trummor, sjunga och dansa.

Vi prisar Gud i köttet för han inleder en ny era.

Gud själv verkar och talar bland människor,

han dömer människans orättvisor och uppenbarar deras fördärv.

Ansikte mot ansikte bevittnar vi Guds framträdande.

Guds sinnelag är barmhärtigt och det är rättfärdigt och majestätiskt.

Vi ropar och prisar! Ära vare Allsmäktige Gud!

Låt oss höja våra röster i lovprisning av Gud, så får vi styrka. Hå!

Glädjen växer när vi sjunger och dansar!

Endast de som prisar med uppriktigt hjärta älskar Gud.

Skynda, vittna om Gud och prisa honom!

Vi accepterar Guds dom,

och vi vinner hans renande och fullkomliggörande.

Vi är så välsignade, vi mottar hans stora frälsning.

Prisa och var glad!

Prisa och var glad!

Prisa och var glad!

Prisa och var glad!

Guds sinnelag är så älskvärt.

Det är vår plikt att vittna om Gud och prisa Gud.

Guds handlingar har blivit helt uppenbarade.

Gud är vis och allsmäktig.

Han har fullkomnat en grupp segrare,

och förödmjukat Satan helt genom ett nederlag.

Med sin frälsning visar Gud mänskligheten en sådan nåd.

Vi böjer oss helhjärtat i tillbedjan. Hå!

Vi ska alltid underkasta oss Gud; alla skapelser hurrar av glädje.

Vi prisar Gud med sant hjärta.

Vi prisar Gud, för hans härlighet finns på jorden.

Vi samlas i glädje för att prisa Gud!

Vi samlas i glädje för att prisa Gud!

Vi samlas i glädje för att prisa Gud!

Vi samlas i glädje för att prisa Gud!

Prisa Gud, prisa Gud!

Prisa Gud, prisa Gud!

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt