Lovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo) Andlig sång

Lovsång 2019 - Hela jorden ska fröjdas och prisa Gud (textvideo) Andlig sång

1740 |19 05 2019

I

Wa, wa, wa, wa

Den ende sanne Guden som administrerar allt i universum ‑

den allsmäktige Kristus!

Detta är den Helige Andes vittnesbörd.

Han verkar för att vittna överallt

så att ingen ska hysa något tvivel.

Den triumferande konungen,

Allsmäktige Gud, har vunnit seger över världen.

Han har övervunnit synden och åstadkommit frälsning.

Lovsjung universums triumferande konung.

Hela jorden ska fröjdas! Allsmäktige Gud, värdig lovsång!

Ära och makt tillhör dig, universums store konung!

Den ende sanne Guden som administrerar allt i universum ‑

den allsmäktige Kristus!

Detta är den Helige Andes vittnesbörd.

Han verkar för att vittna överallt.

Han frälser oss fastän vi är fördärvade.

Han fulländar oss så vi kan utföra hans vilja.

Han härskar över jorden, tar tillbaka den från Satan

och jagar ner Satan i den bottenlösa avgrunden.

Hela jorden ska fröjdas! Allsmäktige Gud, värdig lovsång!

Ära och makt tillhör dig, universums store konung!

II

Han dömer världen. Ingen kan undkomma hans händer.

Han härskar som konung för all tid.

Hela jorden ska fröjdas! Allsmäktige Gud, värdig lovsång!

Ära och makt tillhör dig, universums store konung!

Hela jorden ska fröjdas! Allsmäktige Gud, värdig lovsång!

Ära och makt tillhör dig, universums store konung!

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka.Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Kommentera

Dela

Avbryt