Engelsk lovsång - Gud är mitt liv (musikvideor)

22 03 2019

I

Jag var som en båt på drift ute till havs.

Du valde mig och förde mig till en hamn.

I din familj, värmd av din kärlek har jag nu fullständig ro.

Du välsignar mig och kommer med domens ord.

Ändå lyckas jag inte omhulda din nåd.

Ofta är jag rebellisk och sårar ditt hjärta på något vis.

Men du behandlar mig inte för mina synder utan arbetar på min frälsning.

När jag är fjärran kallar du mig tillbaka från faran.

När jag är rebellisk döljer du ditt ansikte och mörkret omsluter mig.

När jag kommer tillbaka till dig visar du barmhärtighet och ler välkomnande.

När Satan agar mig läker du mina sår och värmer mitt hjärta.

När djävulen skadar mig är du med mig genom prövningen.

Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut,

när du finns där hos mig.

Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut,

när du finns där hos mig.

II

Du är mitt liv, du är min Herre.

Daglig följeslagare, en skugga intill min sida.

Du lär mig hur man är mänsklig och ger mig sanning och liv.

Med dig exploderar mitt liv i all sin prakt.

Utan mitt eget val lyder jag ditt styre,

är en sann skapelse och vänder tillbaka till din sida.

Genom att leva i din närvaro talar jag med dig och hör din röst.

Du kommer inte längre att vänta ensam på avstånd.

I ditt sällskap finns inte längre någon fruktan för stormen.

När natten omsluter mig är jag inte längre ensam.

Med dig vid min sida kan jag möta faror eller svårigheter.

I ditt sällskap kommer resorna inte längre att vara för svåra.

Skumpiga vägar leder genom svårigheter, de bereder plats för en vacker vår.

Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut,

när du finns där hos mig.

I ditt sällskap finns inte längre någon fruktan för stormen.

När natten omsluter mig är jag inte längre ensam.

Med dig vid min sida kan jag möta faror eller svårigheter.

I ditt sällskap kommer resorna inte längre att vara för svåra.

Skumpiga vägar leder genom svårigheter, de bereder plats för en vacker vår.

Gryningen kommer snart att randas och himlen ska lysa blå som förut.

Jag är i ditt sällskap.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

Lyssna på fler kristna lovsånger:

Lovsång - Tacka Guds kärlek "Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade"

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/God-s-people-of-all-nations-mv.html

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger