Lovsång - Saliga är de som accepterar Guds nya verk

Lovsång - Saliga är de som accepterar Guds nya verk

1392 |29 01 2019

I

Saliga är alla de som kan lyda

de nuvarande yttrandena från den Helige Ande.

Oavsett hurdana de var förut, eller hur den Helige Ande

förut verkade inom dem,

så är de som vunnit det senaste verket

de mest saliga.

Idag kommer de som inte kan följa

det senaste verket att bli eliminerade.

Gud vill ha dem

som kan acceptera det nya ljuset,

och dem som accepterar och känner hans senaste verk.

II

En kysk jungfru kan söka,

en kysk jungfru kan söka

den Helige Andes verk;

hon kan ta in de nya tingen,

och ge upp de gamla föreställningarna,

och lyda Guds verk idag,

lyda Guds verk idag.

Dessa människor,

som accepterar det nyaste verket av idag,

blev förordnade av Gud före världen,

och är de mest saliga.

Ni hör Guds röst,

och skådar hans framträdande.

Så i alla tider och generationer,

och genom himmel och jord,

har ingen varit mer välsignad än ni,

den här gruppen av människor.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Lyssna på fler låtar av kristna lovsånger:

Lovsång - Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade-Tacka Guds kärlek

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/God-s-work-has-been-completed-mv.html

Lovsång - Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade:https://sv.kingdomsalvation.org/videos/God-s-people-of-all-nations-mv.html

Engelsk lovsång - Gud räddade mig “Tack och lov till Allsmäktige Gud:https://sv.kingdomsalvation.org/videos/praise-to-Almighty-God-mv.html

Kristen lovsång - "Det är en sådan glädje att vara en ärlig person":https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=iRjMlgp1ALg

Kristna sång - Kom ofta inför Gud:https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_l8xuwKYJQk

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Visa mer
Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Kommentera

Dela

Avbryt