lovsång - Det är en sådan glädje att vara en ärlig person (A Cappella)

01 02 2019

I

När man förstår sanningen blir ens ande fri och man blir lycklig.

Det är sant!

Jag är fylld av tillit till Guds ord och hyser inga tvivel.

Hur skulle vi kunna ha några tvivel?

Jag är utan negativitet, jag slår inte till reträtt, och förtvivlar aldrig.

Se!

Jag upprätthåller min plikt med hela mitt hjärta och sinne,

och jag har inga bekymmer om köttet.

Jag är inte dålig heller!

Fastän min kaliber är låg, har jag ett ärligt hjärta.

Verkligen?

Jag är ytterligt hängiven allting som tillfredsställer Guds vilja. (Åh, det är riktigt!)

Jag praktiserar sanningen, lyder Gud och försöker vara en ärlig person.

Utmärkt!

Jag är öppen och upprätt, utan bedräglighet, och lever i ljuset.

Mycket bra!

Ärliga människor, kom fort, låt oss tala förtroligt!

Alla människor som älskar Gud, kom och samlas och var med som goda vänner.

En,

två,

tre,

vi är alla sanna vänner.

Alla människor som älskar sanningen är bröder och systrar. (Familj!)

O lyckliga människor, kom och sjung och dansa till Guds pris.

Sjung! Dansa!

Det är en sådan glädje att vara en ärlig person!

Det är en sådan glädje att vara en ärlig person!

Att vara en ärlig person är sannerligen glädjefyllt!

II

När man förstår sanningen blir ens ande fri och man blir lycklig. (En salig person!)

Jag är fylld av tillit till Guds ord och hyser inga tvivel.

Vi har visionen klar för oss!

Jag är utan negativitet, jag slår inte till reträtt, och förtvivlar aldrig.

(Det är så gott att förstå sanningen!)

Jag upprätthåller min plikt med hela mitt hjärta och sinne,

och jag har inga bekymmer om köttet.

Vi lever som människor!

Fastän min kaliber är låg, har jag ett ärligt hjärta.

Åh, ett ärligt hjärta är så dyrbart!

Jag är ytterligt hängiven allting som tillfredsställer Guds vilja.

Är inte detta en väg för praktik?

Jag praktiserar sanningen, lyder Gud,

och försöker vara en ärlig person. (Gud ber oss inte om mycket.)

Jag är öppen och upprätt, utan bedräglighet, och lever i ljuset.

Ge äran åt Gud!

Ärliga människor, kom fort, låt oss tala förtroligt!

Ingen ogillar ärliga människor, eller hur?

Alla människor som älskar Gud, kom och samlas och var med som goda vänner.

Bedrägliga människor är så äckliga! Usch!

Alla människor som älskar sanningen är bröder och systrar.

O lyckliga människor, kom och sjung och dansa till Guds pris.

Endast ärliga människor har sann lycka. (Sann lycka!)

Ärliga människor, kom fort, låt oss tala förtroligt!

Alla människor som älskar Gud, kom och samlas och var med som goda vänner.

Alla människor som älskar sanningen är bröder och systrar.

O lyckliga människor, kom och sjung och dansa till Guds pris.

Sjung! Dansa!

III

Ärliga människor, kom fort, låt oss tala förtroligt!

Alla människor som älskar Gud, kom och samlas och var med som goda vänner.

Alla människor som älskar sanningen är bröder och systrar.

O lyckliga människor, kom och sjung och dansa till Guds pris.

Ärliga människor, kom fort, låt oss tala förtroligt!

Alla människor som älskar Gud, kom och samlas och var med som goda vänner.

Alla människor som älskar sanningen är bröder och systrar.

O lyckliga människor, kom och sjung och dansa till Guds pris.

Ärliga människor, kom fort, låt oss tala förtroligt!

Alla människor som älskar Gud, kom och samlas och var med som goda vänner.

Alla människor som älskar sanningen är bröder och systrar.

O lyckliga människor, kom och sjung och dansa till Guds pris.

från ”Följ Lammet och sjung nya sånger”

 

Lyssna på fler låtar av kristna lovsånger:

Engelsk lovsång - Gud är mitt liv ”Hela vägen i ditt sällskap”

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/all-the-way-in-your-company.html

Lovsång - Tacka Guds kärlek ”Guds folk av alla nationer uttrycker sina känslor enade”

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/God-s-people-of-all-nations-mv.html

Kristen lovsång - barndans ”De som uppriktigt älskar Gud är alla ärliga människor”

https://sv.kingdomsalvation.org/videos/love-God-are-all-honest-people-mv.html

 

Österns Blixt, Allsmäktige Guds Kyrka, skapades på grund av Allsmäktige Guds framträdande och verk, Herren Jesu andra ankomst, Kristus av de sista dagarna. Den består av dem som accepterar Allsmäktige Guds verk i de sista dagarna och är erövrade och räddade av hans ord. Den grundades helt av Allsmäktige Gud själv och leds av honom som Herden. Den skapades absolut inte av en person. Kristus är sanningen, vägen och livet. Guds får hör Guds röst. Så länge du läser Allsmäktige Guds ord, kommer du att se att Gud har framträtt.

Särskilt meddelande: Den här videoproduktionen producerades som ett icke vinstdrivande verk av Allsmäktige Guds Kyrka. Skådespelarna som framträder i denna produktion arbetar ideellt och har inte fått betalt på något sätt. Distributionen av den här videon till tredje part sker på icke vinstdrivande grund; vi hoppas att alla kommer att dela och distribuera den fritt. Vänligen uppge källan när du distribuerar den. Utan tillåtelse från Allsmäktige Guds Kyrka får ingen organisation, social grupp eller individ manipulera eller förvränga innehållet i den här videon.

Se mer

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Kommentera

Dela

Avbryt

Kontakta oss via Messenger