De sista dagarnas kristus framträdande och verk

De sista dagarnas kristus framträdande och verk

Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, har uttryckt en mängd sanningar, avslöjat alla Bibelns sanningar och hemligheter och uppenbarat för mänskligheten den inre berättelsen om Guds verks tre stadier, hemligheten om hur han blivit kött, hemligheten med hans domsverk i de sista dagarna och så vidare. Detta vittnar om att Allsmäktige Gud är Herren Jesus som återvänt och att han är Guds framträdande i de sista dagarna.

Böcker om evangeliet

Ladda ner