Vad en fullgod herde bör vara utrustad med

Du måste förstå de många omständigheter som människor kommer att befinna sig i när den Helige Ande bearbetar dem. I synnerhet måste de som samverkar för att tjäna Gud ha ännu bättre grepp om dessa tillstånd. Om du bara talar om många erfarenheter och många sätt att träda in, visar detta att din erfarenhet är alltför ensidig. Utan att känna till sitt sanna tillstånd eller fatta sanningens principer är det inte möjligt att åstadkomma en förändring av sinnelaget. Utan att känna till principerna för den Helige Andes verk eller förstå dess frukter, blir det svårt att urskilja vad som är onda andars verk. Du måste avslöja onda andars verk och människors föreställningar och gå rakt på problemets kärnpunkt; du måste också påpeka många avsteg i människors praktik eller problem med att tro på Gud så att de kan bli medvetna om dem. Men du får absolut inte göra så de känner sig negativa eller passiva. Du måste förstå de sakliga svårigheter som de flesta människor har; du får inte vara oresonlig eller ”försöka lära en gris att sjunga” – att göra det är dåraktigt. För att kunna skingra människors många svårigheter måste du förstå dynamiken i den Helige Andes verk, förstå hur den Helige Ande verkar med olika människor, förstå människors svårigheter och tillkortakommanden, urskilja problemets avgörande frågor och nå fram till problemets källa utan avsteg eller misstag. Endast den här sortens människa är kvalificerad att samverka för att tjäna Gud.

Huruvida du kan förstå de centrala frågorna och se många saker klart beror på dina personliga erfarenheter. Det sätt du upplever saker och ting är också det sätt som du leder andra på. Om du förstår texters ordagranna innebörd och lärosatser så leder du andra till att förstå texters ordagranna innebörd och lärosatser. Så som du upplever Guds ords verklighet, så leder du andra att träda in i Guds ords verklighet. Om du kan förstå många sanningar och se många saker tydligt i Guds ord, så kan du leda andra till att förstå många sanningar och de som du leder kommer att ha en klar förståelse av visionerna. Om du fokuserar på att greppa övernaturliga känslor så kommer de som du leder också att fokusera på övernaturliga känslor. Om du försummar praktik och betonar prat så kommer de som du leder också att fokusera på prat utan någon praktik, utan att deras sinnelag förvandlas på något sätt, och de kommer inte att praktisera några sanningar utan bara vara entusiastiska på ytan. Alla människor förser andra med vad de själva har. Vilken typ av människa man är bestämmer vilken väg man leder in andra på, och vilken typ av människa man är avgör vilken typ av människor man leder. För att verkligen vara lämpade att användas av Gud behöver ni inte bara ha ambition, utan ni behöver också mycket upplysning från Gud, vägledning av Guds ord, åtgärder från Guds sida och förfining genom hans ord. Med detta som grund ska ni i vardagen ge akt på era iakttagelser, tankar, överväganden och slutsatser, och sedan ta till er eller förkasta i enlighet med det. Allt detta är vägar för ert inträde i verkligheten och alltsamman är oundgängligt – det är så här Gud verkar. Om du träder in i denna metod genom vilken Gud verkar, kommer du att ha möjlighet att fullkomnas av Gud varenda dag. Och när som helst – oberoende av om omgivningen är ogästvänlig eller gynnsam, oavsett om du prövas eller frestas, oavsett om du arbetar eller inte och oavsett om du lever ditt liv som individ eller kollektiv – kommer du att finna möjligheter att fullkomnas av Gud, utan att missa ett enda tillfälle. Du kommer att kunna upptäcka allesamman och på så sätt kommer du att ha funnit hemligheten med hur man erfar Guds ord.

Föregående: En person som uppnår frälsning är en som är villig att omsätta sanningen i praktiken

Nästa: Om upplevelse

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger