Väsentliga ord från Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus

(Urval ur Ordet framträder i köttet)

Denna bok innehåller utdrag från de väsentliga ord som uttryckts av Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, i ”Ordet framträder i köttet”. Dessa väsentliga ord klargör sanningen och kan göra det möjligt för människor att direkt förstå Guds vilja, lära känna hans verk och få kunskap om hans sinnelag och vad han har och är. De utgör en vägledning för alla dessa som längtar efter Guds framträdande för att därigenom söka hans fotspår. De kan leda dig så du finner porten till himmelriket.

Yttranden av de sista dagarnas Kristus

Kontakta oss via Messenger