Ordet framträder i köttet

Volym 1 Guds framträdande och verk

Allsmäktige Gud, de sista dagarnas Kristus, som har framträtt för att genomföra sitt verk, uttrycker alla sanningar som renar och frälser mänskligheten, och allesamman ingår i ”Ordet framträder i köttet”. Detta har uppfyllt vad som står skrivet i Bibeln: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud, och Ordet blev kött(Joh 1:1). Vad gäller ”Ordet framträder i köttet” så är det första gången sedan världens skapelse som Gud har talat till hela mänskligheten. Dessa yttranden utgör den första text som Gud uttryckt till mänskligheten där han blottlägger människor, vägleder dem, dömer dem och talar förtroligt med dem, och de utgör också de första yttranden som innebär att Gud låter människor lära känna hans fotsteg, den plats där han vilar, Guds sinnelag, vad Gud har och är, Guds tankar och hans oro för mänskligheten. Man kan säga att detta är de första yttranden som Gud har talat till mänskligheten från tredje himlen sedan skapelsen och första gången som Gud har använt sin inneboende identitet för att visa sig och uttrycka sitt hjärtas röst till mänskligheten, mitt ibland ord.
”Ordet framträder i köttet” (förkortat ”Ordet”), uttryckt av de sista dagarnas Kristus, består för närvarande av sex volymer: Volym 1, ”Guds framträdande och verk”; Volym 2, ”Om att känna Gud”; Volym 3, ”De sista dagarnas Kristus predikningar”; Volym 4, ”Att avslöja antikrister”; Volym 5, ”Ledares och arbetares plikter”; och Volym 6, ”Om strävan efter sanningen”.

Yttranden av de sista dagarnas Kristus

Kontakta oss via Messenger