Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Förord

Del ett

Kristi yttranden i begynnelsen

— Den Helige Andes ord till församlingarna (11 februari 1991 till 20 november 1991)