Dagliga ord från Gud

Denna bok innehåller valda stycken ur ”Ordet framträder i köttet”. För att Guds utvalda ska kunna vinna sanningen och daglig livsnäring från hans ord har här gjorts ett urval av dessa väsentliga ord från Allsmäktige Gud, ord som är ytterst uppbyggliga för människors inträde i livet, så att människorna kan glädjas åt dem och de som älskar sanningen får möjlighet att förstå den, leva inför Gud och bli frälsta och fullkomnade av Gud. Dessa väsentliga ord från Gud är uttryck för sanningen; dessutom är de de mest väsentliga av alla levnadsregler och inga ord är mer uppbyggliga och nyttiga för folk. Om du verkligen kan njuta ett stycke av dessa ord varje dag så är detta din största rikedom och du är välsignad av Gud.

Yttranden av de sista dagarnas Kristus

Kontakta oss via Messenger