Domen börjar med Guds hus

Domen börjar med Guds hus

Alla de utvalda texterna i den här boken är ord som uttryckts av Allsmäktige Gud för hans domsverk i de sista dagarna, huvudsakligen hämtade ur ”Ordet framträder i köttet, Del 1, ”Guds framträdande och verk”. De är sanningar som varje människa som söker och undersöker Guds verk i de sista dagarna är i trängande behov av att få del av. Guds uttryck i denna bok är vad den helige Ande säger till församlingarna, så som det profeteras i Uppenbarelseboken. Dessa Guds aktuella ord är det bästa vittnesbördet om hans framträdande och verk liksom det bästa vittnesbördet om det faktum att Kristus är sanningen, vägen och livet. Syftet med denna bok är att göra det möjligt för alla dessa som längtar efter Guds framträdande att så snart som möjligt höra hans röst. Vi hoppas att alla som väntar på Herrens ankomst och ser fram mot Guds framträdande och verk ska kunna läsa denna bok.

Yttranden av de sista dagarnas Kristus

Kontakta oss via Messenger