OM ATT KÄNNA GUD

Ordet framträder i köttet

Volym 2 Om att känna Gud

”Om att känna Gud”, den andra volymen i ”Ordet framträder i köttet”, innehåller de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Guds, yttranden till hela mänskligheten som följer på yttrandena i ”Guds framträdande och verk”. Gud förklarar mer ingående så vitt skilda sanningar som det verk han utfört sedan han skapade världen, hans vilja och förväntningar på den mänsklighet som lever där och utflödet från Guds verk av allt han har och är, såväl som hans rättfärdighet, hans myndighet, hans helighet och det faktum att han är alltings livskälla. Efter att ha läst denna bok kommer de som verkligen tror på Gud att inse att han som kan utföra detta verk och utgjuta dessa sinnelag är den som råder över allt, och de kan också verkligen förstå Guds identitet, hans ställning och hans väsen och därmed inse att de sista dagarnas Kristus, Allsmäktige Gud, är Gud själv, den unike.

Yttranden av de sista dagarnas Kristus

Ladda ner

Kontakta oss via Messenger