Efterord

Även om de här orden inte utgör Guds uttryck som helhet är de tillräckliga för att människor ska uppnå det som är syftet, att lära känna Gud och genomgå en sinnelagsförändring. Det finns kanske en del som tänker att eftersom Guds arbete på det kinesiska fastlandet har avslutats, så visar det att han yttrat alla ord han hade att yttra och att han rimligen inte kan ha något nytt att säga därför att han bara kan tala dessa ord. Vidare finns det somliga som tror att ”Ordet framträder i köttet” innehåller alla Guds uttryck i rikets tidsålder och att om man skaffar denna bok så innebär det att man skaffar Guds allt, eller att denna bok kommer att leda mänskligheten in i framtiden precis som Bibeln gjorde. Jag tror inte att de som har den här sortens uppfattningar är i minoritet, för folk vill alltid begränsa Gud. Även om alla deklarerar att Gud är allsmäktig och allomfattande gör deras natur att de ändå har lätt att stänga inne honom inom vissa ramar. Alla lär känna Gud, men samtidigt motarbetar och begränsar alla honom.

Guds verk i rikets tidsålder har bara börjat. Alla de Guds yttranden som finns i denna bok riktar sig till dem som följde honom på den tiden, och dessa yttranden är bara en del av de uttryck han gjort i sin nuvarande inkarnation; de representerar inte Gud som helhet. Man kan inte heller säga att denna bok omfattar allt det arbete Gud kommer att utföra medan han är i denna inkarnation. Gud kommer att rikta sina ord till människor av olika etniciteter och bakgrunder, och han kommer att erövra hela mänskligheten och avsluta den gamla tidsåldern. Hur skulle han då kunna lägga av efter att bara ha uttryckt en så liten del av sina ord? Det är helt enkelt så att hans verk är uppdelat i olika tidsperioder och olika stadier; han arbetar i enlighet med sin plan och uttrycker sina ord i enlighet med sina steg. Hur skulle människan över huvud taget kunna fatta Guds allmakt och visdom? Det faktum jag vill förklara här är detta: Vad Gud är och har är evigt outtömligt och oändligt. Gud är källan till livet och till allting; ingen skapad varelse kan förstå honom till fullo. Slutligen måste jag fortsätta att påminna alla: Begränsa aldrig mer Gud till böcker, till ord eller till hans tidigare yttranden. Det finns bara ett ord som kan uttrycka vad som kännetecknar Guds verk: nytt. Han tycker inte om att ta gamla vägar eller upprepa sitt verk; han vill inte heller att folk ska dyrka honom genom att begränsa honom till ett visst område. Detta är Guds sinnelag.

Föregående: Bilaga 4: Att skåda Guds framträdande i hans dom och tuktan

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger