Kapitel 4

I varje ögonblick ska vi vaka och vänta, stilla i anden och sökande med ett rent hjärta. Vad som än händer oss får vi inte blint söka gemenskap. Vi behöver bara vara stilla inför Gud och ha ständig gemenskap med honom, och då kommer hans avsikter att med visshet uppenbaras för oss. I anden måste vi alltid vara redo att särskilja och vi måste ha en ande som är stark och orubblig. Vi måste ösa ur det levande vattnet inför Gud – det vatten som ger näring och som fyller vår förtorkade ande på nytt. Vi måste vara redo att när som helst rena oss från vårt djävulska sinnelag som är självrättfärdigt, arrogant, fåfängt och självbelåtet. Vi måste öppna våra hjärtan för att ta emot Guds ord och agera utifrån hans ord. Vi måste uppleva och vara säkra på hans ord, samt uppnå en insikt om hans ord och låta hans ord bli vårt liv. Det här är vårt gudasända kall! Det är bara när vi lever efter Guds ord som vi kan segra!

Nu är våra uppfattningar alltför klumpiga och vi talar lättvindigt och agerar förhastat, oförmögna att agera i harmoni med Anden. I dag är det inte som det var förr. Den helige Andes arbete går mycket snabbt framåt. Vi måste uppleva Guds ord i detalj; vi måste klart kunna urskilja varenda idé och tanke, varenda rörelse och reaktion i vårt hjärta. Inget vi gör framför någon eller bakom dennes rygg kan undgå domen inför Kristi domarsäte. Den helige Ande håller på att vägleda oss in i en djupare upplevelsesfär, där vi kommer allt närmare att vara förvissade om den Allsmäktige.

Universums Gud har öppnat våra andliga ögon och andliga hemligheter uppenbaras ständigt för oss. Sök med ett rent hjärta! Var villiga att betala priset, gå enade framåt, var redo att förneka er själva, var inte längre giriga, följ den helige Ande och njut av Guds ord, och då ska hela den universella nya människan framträda. Stunden är inne då Satan ska möta sitt slut, Guds vilja ska uppfyllas, alla världens nationer ska bli Kristi rike och Kristus ska regera som kung på jorden i evigheters evighet!

Föregående: Kapitel 3

Nästa: Kapitel 5

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger