Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Guds får hör Guds röst

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Kapitel 7 Andra sidor av de sanningar du måste förstå i din tro på Gud

6. Lidandets mening och vilken typ av lidande de som tror på Gud måste utstå

Relevanta ord från Gud:

Idag har de flesta människor inte den kunskapen. De tror att lidande saknar värde, världen vill inte kännas vid dem, deras familjeliv är oroligt, Gud älskar dem inte och deras framtidsutsikter är dystra. När vissa människors lidande når en viss punkt börjar de tänka på döden. Det här är inte sann kärlek till Gud; den sortens människor är ynkryggar, de har ingen uthållighet, de är veka och kraftlösa! Gud är mån om att människan ska älska honom, men ju mer hon älskar honom desto större blir hennes lidande, och ju mer hon älskar honom desto större prövningar utsätts hon för. Om du älskar honom kommer du att drabbas av alla slags lidanden — och om du inte gör det kommer kanske allt att gå smidigt för dig och allt kommer att vara fridfullt omkring dig. När du älskar Gud, kommer du att uppleva att mycket omkring dig är oöverstigligt, och eftersom din mognad är alltför ringa kommer du att förädlas. Dessutom är du oförmögen att tillfredsställa Gud; du kommer alltid att känna att Guds vilja är alltför upphöjd, att den är utom räckhåll för människan. På grund av allt detta kommer du att förädlas — eftersom det finns mycket svaghet i dig och mycket som är oförmöget att tillfredsställa Guds vilja, kommer du att förädlas i ditt inre. Men ni måste vara på det klara med att rening bara kan uppnås genom förädling. Därför måste ni i dessa sista dagar vittna om Gud. Oavsett hur svårt ert lidande är måste ni hålla ut ända till slutet, och till och med då ni drar ert sista andetag måste ni fortfarande vara trogna Gud och låta er ledas av honom; endast detta är att verkligen älska Gud, och endast detta är det starka och rungande vittnesbördet.

Utdrag ur ”Endast genom att uppleva smärtsamma prövningar kan ni lära känna Guds skönhet” i ”Ordet framträder i köttet”

Du måste lida vedermöda för sanningen, du måste ge dig själv till sanningen, du måste utstå förödmjukelse för sanningen, och för att vinna mer av sanningen måste du genomgå mer lidande. Detta är vad du borde göra. Du får inte kasta bort sanningen för ett fridfullt familjelivs skull, och du får inte förlora ditt livs värdighet och integritet för tillfällig njutnings skull. Du bör sträva mot allt som är vackert och gott, och bör eftersträva en väg i livet som är mer meningsfull. Om du lever ett så vulgärt liv, och inte eftersträvar några mål, slösar du då inte bort ditt liv? Vad kan du vinna av ett sådant liv? Du bör försaka alla köttets njutningar för en sannings skull, och bör inte kasta bort alla sanningar för lite njutnings skull. Sådana människor har ingen integritet eller värdighet; det finns ingen mening med deras existens!

Utdrag ur ”Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom” i ”Ordet framträder i köttet”

Att älska Gud kräver att man söker Guds vilja i allt, och att du sonderar djupt inom dig när något händer dig, försöker greppa Guds vilja, och försöker se vad Guds vilja är i den här frågan, vad han vill att du skall uppnå, och hur du bör vara uppmärksam på hans vilja. Exempelvis: Något händer som kräver att du utstår vedermöda, och vid det tillfället borde du förstå vad Guds vilja är och hur du bör vara uppmärksam på hans vilja. Du får inte tillfredsställa dig själv: Lägg först dig själv åt sidan. Ingenting är mer uselt än köttet. Du måste sträva efter att tillfredsställa Gud, och måste fullfölja din plikt. Med sådana tankar kommer Gud att ge dig särskild upplysning i den här frågan, och ditt hjärta kommer också att finna tröst. När någonting händer dig, stort eller smått, så måste du först lägga dig själv åt sidan och se köttet som det mest obetydliga av allt. Ju mer du tillfredsställer köttet, desto fler friheter tar det sig; om du tillfredsställer det den här gången, kommer det nästa gång att be om mer, och när detta sedan fortsätter kommer du att älska köttet ännu mer. Köttet har alltid överdådiga begär, det ber alltid att du tillfredsställer det och att du inom dig belönar det, vare sig det är i vad du äter, vad du har på dig, eller när du brusar upp, eller när du ger efter för dina egna svagheter och lättja … Ju mer du tillfredsställer köttet, desto större blir dess begär, och desto mer utsvävande blir köttet, tills det når den punkten att människors kött hyser ännu djupare föreställningar, och inte lyder Gud, och upphöjer sig självt, och börjar tvivla på Guds verk. … Därför måste du göra uppror mot köttet, och inte ge efter för det: Din man, hustru, barn, framtidsutsikter, äktenskap, familj – inget av det spelar roll! Du behöver ha den här föresatsen: ”I mitt hjärta finns bara Gud, och jag måste göra mitt bästa för att tillfredsställa Gud, och inte tillfredsställa köttet.” Om du alltid är fylld av en sådan föresats, då kommer du, när du omsätter sanningen i praktiken och lägger dig själv åt sidan, att kunna göra detta med bara lite ansträngning.

Utdrag ur ”Bara att älska Gud är att verkligen tro på Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Om du kan vinna liv inför Gud, och vad det definitiva slutet blir för dig, beror på hur du utför ditt uppror mot köttet. Gud har räddat dig, och utvalt och förutbestämt dig, men om du idag är ovillig att tillfredsställa honom, är ovillig att omsätta sanningen i praktiken, är ovillig att göra uppror mot ditt eget kött med ett hjärta som verkligen älskar Gud, då kommer du till slut att förstöra dig själv, och kommer därmed att få utstå extrem smärta. Om du alltid ger efter för köttet, kommer Satan att gradvis sluka dig inifrån, och lämna dig utan liv eller Andens beröring, fram till den dag då du är fullständigt mörk inuti. När du lever i mörker kommer du att ha tagits till fånga av Satan, du kommer inte längre att ha Gud, och vid det tillfället kommer du att förneka Guds existens och lämna honom. Så om du vill älska Gud, måste du betala priset av smärta och utstå vedermöda. Det finns inget behov av yttre iver och vedermöda, att läsa mer och anstränga sig mer; istället bör du lägga undan tingen inom dig: de överdådiga tankarna, personliga intressen och dina egna hänsyn, föreställningar och motiv. Sådan är Guds vilja.

Utdrag ur ”Bara att älska Gud är att verkligen tro på Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Gud ber människor att omsätta sanningen i praktiken främst för att hantera tingen inom dem, hantera deras tankar och deras föreställningar som inte är enligt Guds hjärta. Den Helige Ande vidrör människor invändigt, och utför sitt verk inom dem, och därför finns det en strid bakom allt som händer: Varje gång människor omsätter sanningen i praktiken, eller omsätter kärleken till Gud i praktiken, pågår det en stor strid, och fastän allt kan verka bra med deras kött, så kommer det i djupet av deras hjärtan faktiskt att pågå en strid på liv och död – och det är först efter denna intensiva strid, efter en oerhört omfattande reflektion, som det kan avgöras om det blivit seger eller nederlag. Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Eftersom många av motiven inom människor är fel, eller eftersom mycket av Guds verk annars är på kant med deras föreställningar, så utkämpas det, när människor omsätter sanningen i praktiken, en stor strid bakom kulisserna. När människor har omsatt denna sanning i praktiken kommer de bakom kulisserna att ha utgjutit oräkneliga sorgsna tårar innan de slutligen bestämmer sig för att tillfredsställa Gud. Det är på grund av denna strid som människor utstår lidande och förfining; detta är sant lidande. När striden kommer över dig, om du verkligen kan stå vid Guds sida, så kommer du att kunna tillfredsställa Gud. Att lida medan man handlar efter sanningen är oundvikligt; om allt inom dem var rätt när de omsatte sanningen i praktiken, då skulle de inte behöva göras fullkomliga av Gud, och det skulle inte bli någon strid, och de skulle inte lida. Det är för att det finns många ting inom människorna som inte är lämpliga för Guds användning, och mycket av köttets upproriska sinnelag, som människor behöver lära sig läxan att göra uppror mot köttet på ett djupare plan. Detta är vad Gud kallar det lidande som han bett människorna att genomgå med honom.

Utdrag ur ”Bara att älska Gud är att verkligen tro på Gud” i ”Ordet framträder i köttet”

Föregående:Tro på Gud ska inte bara ha sökande efter frid och välsignelser som grund