Om stegen i Guds verk

Utifrån verkar det som om stegen i Guds verk i detta nuvarande stadium redan har avslutats och att mänskligheten redan har upplevt hans ords dom, tuktan, slag och förädling, och att den har genomgått sådana steg som prövningen av tjänstgörare, förädlingen under tuktans tider, dödens prövning, kontrasternas prövning och tiden av kärlek till Gud. Trots att människor har lidit stort i varje steg har de fortfarande inte förstått Guds vilja. Precis som i fråga om prövningen av tjänstgörare är dessa ämnen fortfarande oklara för människor ‒ vad de fått från det, vad de förstått utifrån det och vilket resultat Gud ville uppnå genom det. Utifrån Guds verks hastighet verkar det som om människor absolut inte kan hänga med i den nuvarande takten. Av detta framgår det att Gud först avslöjar dessa steg i sitt verk för mänskligheten och han behöver inte nödvändigtvis nå till en nivå som människor kan föreställa sig i något av stegen, men han försöker använda detta för att belysa en viss fråga. För att Gud ska fullkomna någon till att verkligen vinnas av honom, måste han utföra de steg som beskrivits ovan. Målet med detta verk är att få människor att se vilka steg Gud behöver utföra för att fullkomna en grupp människor. Utifrån sett har alltså stegen i Guds verk fullbordats, men i allt väsentligt har han officiellt just börjat fullkomna mänskligheten. Detta är något som människor bör se klart – att stegen i hans verk har fullbordats, inte att hans verk har fullbordats. Men utifrån sina föreställningar tror människor att stegen i Guds verk har uppenbarats för mänskligheten och det tveklöst är så att hans verk har avslutats. Det här sättet att se på saker och ting är helt fel. Guds verk överensstämmer inte med människors föreställningar; det är ett ständigt motangrepp mot människors föreställningar och stegen i hans verk överensstämmer absolut inte med människors föreställningar. Detta visar på Guds visdom. Av detta framgår det att människors föreställningar hela tiden är störande och att allt som människor kan föreställa sig är saker och ting som Gud vill slå tillbaka mot. Detta är en insikt utifrån faktisk erfarenhet. Alla människor tror att Gud verkar så snabbt och de tror ‒ när de ännu inte förstår utan fortfarande är konfunderade och förvirrade ‒ att Guds verk har avslutats utan att människor vet det. Varje steg i hans verk är sådant. De flesta människor tror att Gud leker med människor, men sådan är inte avsikten med hans verk. Hans arbetsmetod går ut på att tänka igenom saker noga: som när man först kastar en hastig blick på blommorna då man rider förbi dem i galopp, sedan tittar närmare på detaljerna och därefter fingranskar dessa detaljer minutiöst. Det överrumplar människor. Folk försöker lura Gud i tron att om de bara klarar sig tills de når en viss punkt, så kommer Gud att vara nöjd. Men hur skulle Gud i själva verket rimligen kunna vara nöjd med människas försök att klara sig? Gud verkar genom metoden att överraska och överrumpla människor för att få de största resultaten och få människor att bättre känna hans visdom och bättre förstå hans rättfärdighet, majestät och hans okränkbara sinnelag.

Gud har nu officiellt börjat att fullkomna människor. För att bli fulländade måste människor genomgå Guds ords uppenbarelse, dom och tuktan, och uppleva hans ords prövningar och förädling (till exempel prövningen av tjänstgörare). Dessutom måste människor kunna motstå dödens prövning. En som verkligen gör Guds vilja kan utstöta lovord från djupet av sitt hjärta mitt i Guds dom, tuktan och prövningar, kan lyda Gud helt och försaka sig själv, och därmed älska Gud med ett uppriktigt, målmedvetet och rent hjärta. Sådan är en fullständig människa och sådant är också det verk som Gud vill utföra, och det är vad Gud vill åstadkomma. Människor kan inte lättvindigt dra några slutsatser om Guds arbetsmetoder; de kan bara sträva efter att träda in i livet. Detta är grunden. Granska inte ständigt Guds arbetsmetoder; det kommer bara att vara ett hinder för dina framtidsutsikter. Hur mycket har du för närvarande sett av hans arbetsmetoder? Hur lydig har du varit? Hur mycket har du vunnit från varje arbetsmetod? Är du villig att bli fullkomliggjord av Gud? Är du redo att bli en fullständig människa? Det här är saker som ni måste vara helt på det klara med. Det är saker som ni måste träda in i.

Föregående: Vad troende bör ha för perspektiv

Nästa: Den fördärvade människan är oförmögen att representera Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Kapitel 12

När alla människor lyssnar uppmärksamt, när allt är förnyat och återupplivat, när varje person underkastar sig Gud utan betänkligheter och...

Inkarnationens hemlighet (2)

På den tiden då Jesus var verksam i Judéen verkade han öppet, men nu verkar och talar jag bland er i hemlighet. De icketroende är...

Kapitel 12

När blixten ljungar från Östern – vilket också är exakt det ögonblick då jag börjar tala – i det ögonblick då blixten ljungar lyses hela...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger