Vägen … (7)

Vi kan alla se i våra praktiska erfarenheter att det finns många tillfällen då Gud personligen har öppnat en väg för oss, så att vi färdas på den väg som är fastare, mer realistisk. Det beror på att denna väg är den som Gud öppnade upp år oss sedan tidens begynnelse och har överlämnats till vår generation efter tiotusentals år. Därmed efterträder vi våra föregångare som inte vandrade vägen till dess slut; vi är de som har valts ut av Gud att vandra den sista sträcken på denna väg. Den har därför förberetts särskilt för oss, och oavsett om vi får välsignelser eller drabbas av olycka, kan ingen annan vandra denna väg. Jag lägger min egen insikt till detta: Planera inte att fly undan till någon annan plats eller hitta en annan rutt, längta efter status, eller upprätta ditt eget kungarike; alla dessa är illusioner. Om du har någon fördom mot dessa ord, råder jag dig att inte bli förvirrad. Det bästa är om du tänker igenom det; försök inte vara för smart eller misslyckas att skilja rätt och fel. När Guds plan är utförd, kommer du att ångra det. Det vill säga, när Guds rike kommer, skall han att krossa jordens nationer i stycken, och då kommer du att se att dina egna planer också har utplånats och att de som har blivit tuktade är de som är krossade. Vid den tidpunkten kommer Gud att fullständigt avslöja sitt sinnelag. Jag tänker att jag bör berätta för dig om det här eftersom jag är väl medveten om denna fråga, så att du i framtiden inte klagar på mig. Att vi har kunnat vandra denna väg till idag förordnades av Gud, så tro inte att du är någon särskild eller att du har otur – ingen får göra påståenden om Guds pågående verk om du inte har krossats i stycken. Jag har blivit upplyst av Guds verk: Vad som än händer kommer Gud att göra denna skara människor fulltalig, hans verk kommer aldrig mer att förändras och han kommer att ta denna människoskara till vägens slut och avsluta sitt verk på jorden. Detta är något som vi alla bör förstå. De flesta människor är ständigt framåtblickande och omättliga; de saknar alla förståelse för Guds nuvarande angelägna avsikt, så de har alla tankar på att fly. De är som förrymda hästar som bara vill ströva runt i vildmarken; få vill bosätta sig i Kanaans goda land för att söka människolivets väg. Om folk inte njuter av landet som flödar av mjölk och honung när de trätt in i det – vad mer vill de ha? För att vara uppriktig, utanför Kanaans goda land är det ödemark överallt. Även när människor har trätt in till vilostället är de oförmögna att iaktta sin plikt; är de inte bara skökor? Om du har mist möjligheten för Gud att göra dig fullkomlig i den miljön, kommer det att vara något som du ångrar under resten av ditt liv; du kommer att känna dig oerhört ångerfull. Du kommer att sluta som Mose som bara blickade på Kanaans land men inte kunde njuta av det, och knyta tomma nävar och dö full av ånger – tycker du inte att det är något skamligt? Tycker du inte att det är en pinsam sak att bli förlöjligad av andra? Är du villig att bli förnedrad av andra? Har du inte hjärta att sträva efter att göra gott för dig själv? Är du inte redo att vara en hederlig och uppriktig person som är gjord fullkomlig av Gud? Är du verkligen en som inte har någon föresats? Du är inte villig att ta andra vägar, men du är inte heller villig att ta den väg som Gud har förordnat åt dig? Vågar du gå emot himlens vilja? Oavsett hur stor din skicklighet är, kan du verkligen förolämpa himlen? Jag tror att det är bäst för oss att känna oss själva väl – bara ett litet stycke av Guds ord kan förändra himmel och jord, så vad är en skraltig liten människa i Guds ögon?

Från min egen erfarenhet, ju mer konfrontativ du är mot Gud, desto mer kommer Gud att visa dig sitt majestätiska sinnelag, och desto allvarligare kommer tuktan att vara som han ”tillhandahåller” åt dig. Ju mer du lyder honom, desto mer kommer han att älska dig och skydda dig. Guds sinnelag är som ett tortyrredskap: Om du lyder kommer du att vara välbehållen. Om du inte lyder men alltid vill vara i rampljuset och fåna dig, kommer hans sinnelag att ändras på en femöring. Precis som solen på en molnig dag, kommer han att gömma sig för dig och visa dig vreden. Det är också som vädret i juni, med klar himmel i flera kilometer och blå vågor som häver sig på vattenytan, tills vattnet plötsligt får fart och väldiga vågor väller upp. Med tanke på Guds sinnelag, vågar du uppträda vilt och egensinnigt? De flesta bröder och systrar har i sina erfarenheter sett att när den Helige Ande verkar under dagen är de fulla av tillförsikt, men sedan överger Guds Ande dem plötsligt utan att de vet när, och lämnar dem rastlösa och sömnlösa om natten, med de söker efter i vilken riktning hans Ande försvann. Men oavsett vad är de oförmögna att ta reda på var hans Ande tog vägen; och han framträder för dem igen utan att de vet när, och precis som när Petrus plötsligt såg sin Herre Jesus igen, han var i extas och verkade ropa ut av vild glädje. Kan du över huvud taget glömma att du har upplevt detta efter så många gånger? Herren Jesus Kristus, som blev kött, spikades fast på korset, och sedan återuppväcktes och for upp till himlen, är alltid dold för dig för en tid, och visar sig sedan för dig för en tid. Han uppenbarar sig för dig på grund av din rättfärdighet, och han blir arg och lämnar dig på grund av dina synder, så varför bönfaller du inte honom mer? Visste du inte att efter pingst har Herren Jesus Kristus ett uppdrag på jorden? Allt du vet är att det är ett faktum att Herren Jesus Kristus blev kött, kom till jorden och spikades fast på korset, men du har aldrig varit medveten om att den Jesus du tidigare trodde på anförtrodde verket till någon annan för länge sedan. Hans verk fullbordades för länge sedan, så Herren Jesu Kristi Ande har kommit till jorden igen i köttslig form för att utföra en annan del av hans verk. Jag skulle vilja skjuta in något här – trots att ni för närvarande befinner er i denna ström, vågar jag säga att få av er tror att denna person är den ende som skänktes till er av Herren Jesus Kristus. Allt ni vet är att njuta av honom men ni erkänner inte att Guds Ande återigen har kommit till jorden och ni erkänna inte att dagens Gud är Jesus Kristus från tusentals år sedan. Och därför säger jag att ni alla vandrar med slutna ögon – var ni än hamnar så accepterar ni det – och ni tar inte det här på allvar över huvud taget. Det är anledningen till att ni tror på Jesus i ord, men ni vågar att oförskämt motsätta er den ende som omvittnas av Gud idag. Är du inte dåraktig? Gud idag bryr sig inte om dina misstag; han fördömer inte dig. Du säger att du tror på Jesus, så skulle din Herre Jesus Kristus kunna låta dig komma undan? Tror du att Gud är platsen för dig att ventilera eller att ljuga? När din Herre Jesus Kristus återigen avslöjar sig själv, kommer han att avgöra om du är rättfärdig eller om du är ond, baserat på hur du beter dig nu. De flesta människor får till sist föreställningar om vad jag refererar till som ”mina bröder och systrar”; de anser att Guds sätt att verka kommer att förändras. Uppvaktar inte bara dessa människor döden? Kan Gud bevittna Satan som Gud själv? Fördömer du inte bara Gud? Tror du att någon lättvindigt kan agera som Gud själv? Om du verkligen hade kunskap, då skulle du inte utveckla föreställningar. Följande ställe finns i Bibeln: ”him, for whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons to glory, han är vår kapten. … for which cause he is not ashamed to call them brothers.” Du kanske känner dessa ord bättre än jag, och till och med kan recitera dem utantill, men du förstår inte vad det egentligen innebär; tror du inte på Gud med slutna ögon?

Jag tror att vår generation är välsignad så att den kan ta den väg som är ofullbordad av människor från tidigare generationer, och kan skåda återframträdandet av Gud från flera tusen år sedan – Gud som är här bland oss, och även uppfyller alla ting. Du skulle aldrig ha trott att du skulle vandra denna väg: Kan du göra det? Denna väg anförs direkt av den Helige Ande, den anförs av Herren Jesu Kristi sjufalt intensifierade Ande, och det är den väg som öppnats upp för dig av Gud idag. Inte ens i dina vildaste drömmar kunde du ha fantiserat att Jesus från flera tusen år sedan skulle framträda än en gång inför dig. Känner du dig inte nöjd? Vem kan komma ansikte mot ansikte med Gud? Jag ber ofta om att vår grupp skall få större välsignelser från Gud, att vi skulle gynnas av Gud och vinnas av honom, men det har också funnits otaliga gånger när jag har utgjutit bittra tårar för oss, bett Gud att upplysa oss och låta oss att få skåda större uppenbarelser. När jag ser att människor alltid försöker lura Gud och saknar beslutsamhet, och tänker på köttet eller kämpar om ära och berömmelse för att hamna i centrum, hur skulle jag inte kunna känna en sådan smärta i mitt hjärta? Hur kan människor vara så vettlösa? Är det så att det jag gör inte bär någon frukt? Om alla dina barn var upproriska och inte var trogna mot dig, inte hade något samvete, bara brydde sig om sig själva, aldrig hade empati för dina känslor och bara sparkade ut dig ur huset när de hade växt upp, hur skulle du känna dig då? Skulle du inte vara dränkt i tårar och påminna om det stora priset du betalade för att fostra dem? Det är därför jag har bett till Gud otaliga gånger: ”Käre Gud! Bara du vet om jag har någon börda i ditt verk eller inte. På alla områden där mina handlingar inte är i linje med din vilja, fostrar du mig, gör mig fullkomlig och gör mig medveten. Min enda anhållan till dig är att du berör dessa människor mer, så att du snart kan få ära och dessa människor kan erhållas av dig, och ditt verk kan åstadkomma det som är din vilja och du snart kan fullborda din plan.” Gud vill inte erövra människor genom tuktan; han vill inte alltid ha människor helt i sitt våld. Han vill att människor skall lyda hans ord och arbeta på ett disciplinerat sätt, och därigenom tillfredsställa hans vilja. Men människor har ingen skam och de gör ständigt uppror mot honom. Jag tror att det är bäst för oss att finna det enklaste sättet att tillfredsställa honom, det vill säga att lyda alla hans arrangemang och om du verkligen kan uppnå detta kommer du att göras fullkomlig. Är inte detta en enkel, rolig sak? Ta den väg som du borde ta, utan att bry dig alltför mycket om vad andra säger eller tänker. Har du din framtid och ditt öde i dina egna händer? Du rymmer alltid och vill ta en världslig väg, men varför kan du inte ta dig ut? Hur kommer det sig att du tvekar vid en korsning under många år och sedan till sist väljer den här vägen än en gång? Hur kommer det sig att du nu, efter att ha irrat i många år, mot din egen vilja har återvänt till det här huset? Är det här upp till dig? För dem av er i den här strömmen, om ni inte tror det, hör mig bara säga detta: Om du planerar att ge dig av, vänta bara och se om Gud låter dig göra det, och se hur den Helige Ande berör dig – upplev det själv. För att tala klarspråk, även om du drabbas av olycka, måste du genomlida det i denna ström, och om det finns lidande, måste du lida här idag, och du kan inte gå någon annanstans. Ser du det tydligt? Vart skulle du ta vägen? Detta är Guds administrativa förordning. Tror du att det är meningslöst för Gud att välja denna grupp människor? I Guds verk idag blir han inte lätt arg, men om människor vill störa hans plan kan han ändra sitt ansikte på ett ögonblick och vända det från klart till mulet. Så jag råder dig att du slår dig till ro och underkastar dig Guds plan, låter honom fullända dig. Detta är det enda sättet att vara en smart person.

Föregående: Vägen … (6)

Nästa: Vägen … (8)

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger