De sju åskorna mullrar – profeterar att evangeliet om riket skall spridas över hela universum

Jag sprider mitt verk bland de hedniska nationerna. Min härlighet blixtrar genom hela universum; min vilja är förkroppsligad i stjärna-stjärna-prick-prick-folket, som alla styrs av min hand och tar itu med de uppgifter jag har gett dem. Från och med nu har jag trätt in i en ny tidsålder, och för alla människor in i en annan värld. När jag återvände till mitt ”hemland”, påbörjade jag ännu en del av verket i min ursprungliga plan, så att människan skulle lära känna mig djupare. Jag betraktar universum i dess helhet och ser att[a] det är en lämplig tidpunkt för mitt verk, så jag skyndar fram och tillbaka, och utför mitt nya verk på människan. Detta är en ny tidsålder, trots allt, och jag har fört med mig ett nytt verk för att leda fler människor in i den nya tidsåldern och göra mig av med fler av dem som jag ska kasta ut. I den stora röda drakens nation har jag genomfört en fas i verket som är obegriplig för människor, vilket får dem att vaja i vinden, varefter många stillsamt driver bort med vinden. Detta är sannerligen den ”tröskplats” som jag håller på att röja; det är vad jag längtar efter och det är också min plan. För många ogudaktiga har smugit sig in medan jag utför mitt verk, men jag har inte bråttom att driva bort dem. Istället skall jag skingra dem när tiden är mogen. Först efter det skall jag vara livets källa, och låta dem som verkligen älskar mig ta emot fikonträdets frukt och liljans doft från mig. I det land där Satan vistas, stoftets land, finns inget rent guld kvar, bara sand, och därmed, i mötet med dessa omständigheter, utför jag en fas i verket. Du ska veta att det jag vinner är äkta, förfinat guld, inte sand. Hur kan de ogudaktiga stanna kvar i mitt hus? Hur kan jag låta rävar vara parasiter i mitt paradis? Jag använder alla tänkbara medel för att driva ut dessa ting. Innan min vilja avslöjas, vet ingen vad jag skall göra. Jag tar detta tillfälle i akt och driver ut dessa ogudaktiga, och de tvingas lämna min närvaro. Detta är vad jag gör med de ogudaktiga, men det kommer fortfarande att komma en dag då de kan tjäna mig. Människans begär efter välsignelser är alltför stark; därför vänder jag på min kropp och visar mitt strålande anlete för hedningarna, så att alla människor kan leva i sin egen värld och döma sig själva, medan jag fortsätter att säga de ord jag vill säga, och förser människor med vad de behöver. När människorna kommer till sans, kommer jag för länge sedan att ha spritt mitt verk. Jag skall därefter uttrycka min vilja för människorna och påbörja den andra delen av mitt verk på människan, att låta alla människor följa mig noga för att samordnas med mitt verk, och låta människorna göra allt de kan för att tillsammans med mig utföra det verk som jag måste göra.

Ingen har en sådan tro att de kommer att få se min härlighet, och jag tvingar dem inte, utan avlägsnar snarare min härlighet från mänsklighetens mitt och för den till en annan värld. När människan åter igen ångrar sig, så skall jag ta min härlighet och visa den för ännu fler av dem som tillhör tron. Det är utifrån denna princip jag verkar. För det finns en tid då min härlighet lämnar Kanaan, och det finns också en tid då min härlighet lämnar de utvalda. Det finns dessutom en tid då min härlighet lämnar hela jorden, får den att mattas av och störtar den i mörkret. Inte ens Kanaans land kommer att se solljuset; alla människor kommer att förlora sin tro, men ingen kan uthärda att överge doften av Kanaans land. Först när jag träder in i den nya himlen och jorden skall jag ta den andra delen av min härlighet och först uppenbara den i Kanaans land, och få en strimma av ljus att lysa över hela jorden, som är försjunken i nattens becksvarta mörker, för att låta hela jorden komma till ljuset. Låt människor över hela jorden komma för att hämta kraft i ljusets styrka, så att min ära växer till och visas på nytt för varje nation. Låt hela mänskligheten inse att jag för länge sedan har kommit till den mänskliga världen och för länge sedan förde min härlighet från Israel till östern, för min härlighet lyser från öster, dit den fördes från Nådens Tidsålder till denna dag. Men det var från Israel som jag gav mig av och därifrån kom jag till östern. Först när ljuset från öster gradvis blir vitt kommer mörkret över jorden att börja förvandlas till ljus, och först då kommer människan att upptäcka att jag för länge sedan har lämnat Israel och att jag på nytt träder fram i öster. Eftersom jag har nedstigit till Israel en gång och senare lämnat det, kan jag inte födas på nytt i Israel, för mitt verk leder hela universum, och dessutom far blixten rakt från öster till väster. Av denna anledning har jag nedstigit i öster och fört Kanaan till folken i öst. Jag vill föra människor från hela jorden till Kanaans land, och därför fortsätter jag att sända ut yttranden i Kanaans land för att styra hela universum. Vid denna tid finns det inget ljus på hela jorden förutom Kanaan, och alla människor hotas av hunger och kyla. Jag gav min härlighet till Israel och tog sedan bort den, och därefter förde jag israeliterna till östern, och hela mänskligheten till östern. Jag har fört dem alla till ljuset så att de kan återförenas med det och vara förbundna med det, och inte längre behöva söka efter det. Jag skall låta alla som söker se ljuset igen och se den härlighet som jag hade i Israel; jag skall låta dem se att jag för länge sedan kom ned på ett vitt moln till mänsklighetens mitt, låta dem se otaliga vita moln och frukter i överflödande klasar, och, än mer, låta dem se Jehova, Israels Gud. Jag skall låta dem skåda judarnas Herre, den länge efterlängtade Messias, och det fulla framträdandet av mig, som har förföljts av kungar genom tiderna. Jag skall verka över hela universum och jag skall utföra ett stort verk, uppenbara all min härlighet och alla mina gärningar för människan under de sista dagarna. Jag skall visa mitt strålande ansikte i sin fullhet för dem som har väntat i många år på mig, för dem som har längtat efter att jag skall komma på ett vitt moln, för Israel som har längtat efter att jag än en gång skall framträda, och för hela den mänsklighet som förföljer mig, så att alla skall veta att jag för länge sedan tagit bort min härlighet och fört den till östern, så att den inte längre finns i Judeen. För de sista dagarna har redan kommit!

Över hela universum utför jag mitt verk, och i öster väller dundrande skrällar oavbrutet fram, som ruskar om alla nationer och samfund. Det är min röst som har lett alla människor in i nuet. Jag skall låta alla människor erövras av min röst, falla in i denna ström och underkasta sig mig, för jag har sedan länge återtagit min härlighet från hela jorden och sänt ut den på nytt i öster. Vem längtar inte efter att se min härlighet? Vem väntar inte spänt på min återkomst? Vem törstar inte efter att jag ska visa mig igen? Vem längtar inte efter min ljuvlighet? Vem skulle inte vilja komma till ljuset? Vem skulle inte vilja skåda Kanaans rikedomar? Vem längtar inte efter Försonarens återkomst? Vem dyrkar inte den store Allsmäktige? Min röst skall spridas över hela jorden; jag vill, vänd mot mitt utvalda folk, tala fler ord till dem. Likt de mäktiga åskor som skakar berg och floder, säger jag mina ord till hela universum och till mänskligheten. Därför har orden i min mun blivit människans skatt, och alla människor vårdar mina ord. Blixten far från östern hela vägen till väst. Mina ord är sådana att människan ogärna vill ge upp dem och samtidigt tycker hon att de är obegripliga, men gläds desto mer åt dem alla. Alla människor är glada och upprymda och firar min ankomst, som om ett litet barn just har fötts. Genom min röst skall jag föra alla människor till mig. Därefter skall jag formellt träda in i människorasen, så att de kommer att tillbe mig. Med den härlighet som jag utstrålar och orden i min mun, skall jag göra så att alla människor kommer inför mig och ser att blixten far från öster och att jag också har nedstigit till ”Olivberget” i öster. De kommer att se att jag redan har varit på jorden under en lång tid, inte längre som judarnas Son utan som österns blixt. Jag har för länge sedan uppstått, lämnat mänsklighetens mitt och sedan framträtt igen med ära bland människorna. Jag är den som tillbads under otaliga tidsåldrar före denna, och jag är också det spädbarn som övergavs av israeliterna för otaliga tidsåldrar sedan. Jag är dessutom denna tidsålders Allsmäktige Gud, full av härlighet! Låt alla komma inför min tron och se mitt härliga ansikte, höra min röst, och skåda mina gärningar. Det här är hela min vilja; det är slutet och höjdpunkten i min plan, liksom syftet med min förvaltning. Låt varje nation tillbe mig, varje tunga erkänna mig, varje människa sätta sin tro till mig, och varje folk underkasta sig mig!

Fotnoter:

a. Den ursprungliga texten utelämnar ”ser att”.

Föregående: Du borde leva för sanningen eftersom du tror på Gud

Nästa: Den väsentliga skillnaden mellan den inkarnerade Guden och de människor som används av Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger