Ett kort tal om ”Tusenårsriket har anlänt”

Vad tänker ni om visionen om tusenårsriket? En del människor tänker mycket på det, och de säger: Tusenårsriket kommer att vara i tusen år på jorden, så om kyrkans äldre medlemmar är ogifta, måste de då gifta sig? Min familj har inga pengar, borde jag börja tjäna pengar? …” Vad är tusenårsriket? Vet ni det? Folk är halvblinda och genomgår en svår prövning. Faktum är att tusenårsriket inte har anlänt officiellt än. Under det stadium då människor görs fullkomliga är tusenårsriket bara i sin linda; när det tusenårsrike som Gud talar om är inne kommer människan att ha gjorts fullkomlig. Tidigare sades det att människor skulle vara som helgon och stå stadigt i Sinims land. Först när människor har fullkomnats – när de blir de heliga som Gud talar om – kommer tusenårsriket att ha anlänt. När Gud gör människor fullkomliga renar han dem, och ju renare de är desto mer fullkomnar han dem. När orenheten, upproriskheten, motståndet och det köttsliga inom dig fördrivits, när du har renats, då kommer du att vara älskad av Gud (du kommer med andra ord att vara helig); när du har gjorts fullkomlig av Gud och blivit helig, kommer du att vara i tusenårsriket. Nu är rikets tidsålder. I tusenårsrikets tidsålder kommer människor att vara beroende av Guds ord för att leva, och alla nationer kommer att hamna under Guds namn och alla kommer att läsa Guds ord. Då kommer somliga att ringa i telefon, andra kommer att faxa … de kommer att använda sig av alla medel för att få tillgång till Guds ord, och även ni kommer att komma under Guds ord. Allt detta är vad som sker när människor har gjorts fullkomliga. I dag fullkomnas, förädlas, upplyses och vägleds människor genom ord; detta är rikets tidsålder, det är det stadium då människor görs fullkomliga, och det har inget samband med tusenårsrikets tidsålder. Under tusenårsrikets tidsålder kommer människor redan att ha gjorts fullkomliga och det fördärvade sinnelaget inom dem kommer att ha renats. Vid den tiden kommer de ord som Gud talar att vägleda människor steg för steg och uppenbara alla Guds verks hemligheter från tiden för skapelsen till i dag, och hans ord kommer att berätta för människor om Guds handlingar i varje tidsålder och varje dag, hur han vägleder människor inombords, vilket verk han utför i det andliga riket, och de kommer att berätta för dem om det andliga rikets dynamik. Först då kommer det i sanning att vara ordets tidsålder; nu är det bara i ett inledande stadium. Om människor inte görs fullkomliga och renas, finns det ingen möjlighet för dem att leva i tusen år på jorden och deras kropp kommer oundvikligen att brytas ner; om människor renas på insidan och inte längre tillhör Satan och köttet, kommer de att fortsätta att leva på jorden. I det här stadiet är du fortfarande halvblind och allt ni upplever är att älska Gud och vittna om honom varje dag som ni lever på jorden.

”Tusenårsriket har anlänt” är en profetia, jämförbar med en profets förutsägelse då Gud profeterar om vad som ska hända i framtiden. De ord som Gud talar i framtiden och de ord han talar i dag är inte desamma: Framtidens ord kommer att vägleda tidsåldern, medan de ord han talar i dag gör människor fullkomliga, förädlar dem och hanterar dem. Ordets tidsålder i framtiden skiljer sig från ordets tidsålder i dag. I dag är alla ord som talas av Gud – oavsett på vilket sätt han talar – till för att göra människor fullkomliga, att rena det som är smutsigt inom dem, att göra dem heliga och att göra dem rättfärdiga inför Gud. De ord som talas i dag och de ord som talas i framtiden är två skilda saker. De ord som talas i rikets tidsålder syftar till att få människor att träda in i all undervisning, att få dem på rätt spår i alla avseenden och att fördriva allt som är orent i dem. Detta är vad Gud gör i den här tidsåldern. Han skapar en grund av sina ord i varje människa, han gör sina ord till varje människas liv och han använder sina ord till att ständigt upplysa och vägleda dem i deras inre. Och när de inte ger akt på Guds vilja, kommer Guds ord att finnas inom dem för att förebrå och fostra dem. Dagens ord ska vara människans liv; de förser människan direkt med allt som hon behöver, allt som du saknar inom dig får du genom Guds ord, och alla dessa som tar emot Guds ord blir upplysta genom att äta och dricka hans ord. De ord Gud talar i framtiden vägleder människorna i hela universum; i dag talas dessa ord bara i Kina och de representerar inte de ord som talas i hela universum. Gud kommer inte att tala till hela universum förrän tusenårsriket kommer. Ni ska veta att alla de ord som Gud talar i dag syftar till att göra människor fullkomliga; de ord Gud talar under detta stadium syftar till att sörja för människors behov, inte för att låta dig få veta hemligheter eller se Guds under. Syftet med att han talar genom många medel är att sörja för människors behov. Tusenårsrikets tidsålder har ännu inte börjat – den tusenårsrikets tidsålder som det talas om är Guds härlighets dag. När Jesu verk i Judéen hade fullbordats flyttade Gud sitt verk till Fastlandskina och skapade en annan plan. Han utför en annan del av sitt verk i er, han använder ord när han utför det verk som gör människor fullkomliga och han använder ord för att människor ska lida mycket smärta och även vinna mycket av Guds nåd. Det här stadiet av verket kommer att skapa en grupp av övervinnare, och när han skapat denna grupp av övervinnare kommer de att kunna vittna om hans gärningar, de kommer att kunna leva ut verkligheten och de kommer verkligen att behaga honom och vara lojala mot honom intill döden, och på detta sätt kommer Gud att bli förhärligad. När Gud är förhärligad – det vill säga när han har fullkomnat denna grupp av människor – då är tusenårsrikets tidsålder inne.

Jesus var på jorden i trettiotre och ett halvt år; han kom för att utföra korsfästelsens verk och genom korsfästelsen vann Gud en del av hans härlighet. När Gud kom i köttet kunde han vara ödmjuk och dold, och han kunde utstå oerhörda kval. Fast han var Gud själv utstod han ändå varje förödmjukelse och varje smädelse och han led svåra smärtor när han spikades fast på korset för att fullborda återlösningsverket. Även om människor såg att Gud hade vunnit stor härlighet när detta stadium av verket var avslutat, så var inte detta hela hans härlighet; den härlighet han vunnit genom Jesus var bara en del av hans härlighet. Fastän Jesus kunde utstå varje vedermöda, vara ödmjuk och dold samt korsfästas för Gud, så vann Gud bara en del av hans härlighet, och hans härlighet vanns i Israel. Gud har kvar en annan del av sin härlighet: att komma till jorden för att verka praktiskt och fullkomna en grupp människor. Under det stadium då Jesus verkade gjorde han en del övernaturliga saker, men syftet med det stadiets verk var absolut inte bara att göra tecken och under. Det främsta syftet var att visa att Jesus kunde lida och korsfästas för Gud, att Jesus var i stånd att lida fruktansvärd smärta därför att han älskade Gud, och att han var villig att offra sitt liv för Guds vilja fastän Gud övergav honom. När Gud hade fullbordat sitt verk i Israel och Jesus spikats fast på korset var Gud förhärligad och hade burit vittnesbörd inför Satan. Ni varken vet eller har sett hur Gud har blivit kött i Kina, så hur kan ni se att Gud har förhärligats? När Gud gör mycket erövringsarbete i er och ni står fasta, då är det här stadiet av Guds verk framgångsrikt och detta är en del av Guds härlighet. Ni ser bara detta och ännu har ni inte fullkomnats av Gud, ännu har ni inte överlämnat era hjärtan helt och fullt till Gud. Ännu har ni inte sett denna härlighet till fullo; ni ser bara att Gud redan har erövrat ert hjärta, att ni aldrig kan lämna honom,att ni kommer att följa Gud ända till slutet, att ert hjärta inte kommer att förändras och att detta är Guds härlighet. Vari ser ni Guds härlighet? I resultaten av hans verk i människor. Människor ser att Gud är så underbar; de har Gud i sitt hjärta och vill inte lämna honom; detta är Guds härlighet. När kyrkornas bröder och systrar får styrka och de kan älska Gud ur djupet av sina hjärtan och se den suveräna kraften i det verk som Gud har gjort och den ojämförliga kraften i hans ord; när de ser att hans ord bär auktoritet och att han kan påbörja sitt arbete i spökstaden Fastlandskina, när människorna, fastän de är svaga, böjer sina hjärtan inför Gud och är villiga att acceptera Guds ord och när de, fastän de är svaga och ovärdiga, kan se att Guds ord är så kärleksfulla och så värda deras omhuldande, då är detta Guds härlighet. När den dagen kommer då människor görs fullkomliga av Gud och är i stånd att överlämna sig inför honom och kan lyda honom fullständigt och lämna sina framtidsutsikter och öden i hans händer, då kommer den andra delen av Guds härlighet att ha vunnits fullständigt. Vilket betyder att när den praktiske Gudens verk har fullbordats helt och hållet, kommer hans verk i Fastlandskina att avslutas. Med andra ord kommer Gud att förhärligas när de som han förutbestämt och utvalt har gjorts fullkomliga. Gud sade att han har tagit den andra delen av sin härlighet till Österlandet, men den är osynlig för blotta ögat. Gud har tagit sitt verk till Österlandet: Han har redan kommit till Österlandet och detta är Guds härlighet. Även om hans verk ännu inte har fulländats i dag, så kommer det helt visst att genomföras, eftersom Gud har beslutat sig för att verka. Gud har bestämt att han ska fullborda detta verk i Kina, och han har beslutat att göra er fulländade. Därmed ger han er ingen utväg – han har redan erövrat era hjärtan, och du måste fortsätta vare sig du vill eller ej, och när Gud har vunnit er är han förhärligad. Ännu har Gud inte blivit fullständigt förhärligad eftersom ni inte har gjorts fullkomliga än. Även om era hjärtan har återvänt till Gud finns det fortfarande många svagheter i ert kött. Ni är oförmögna att uppfylla Guds krav, ni är oförmögna att ge akt på hans vilja och ni äger fortfarande mycket negativt som ni måste göra er av med och ni måste fortfarande genomgå många prövningar och förädlingar. Endast på det sättet kan era livssinnelag förändras och ni kan vinnas av Gud.

Föregående: Bara att älska Gud är att verkligen tro på Gud

Nästa: Endast de som känner Gud kan vittna om Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger