Bara att älska Gud är att verkligen tro på Gud

Idag, när ni försöker älska och känna Gud, måste ni i ett avseende utstå vedermöda och förfining, och i ett annat avseende måste ni betala ett pris. Ingen lärdom är djupare än lärdomen att älska Gud, och man kan säga att den lärdom människor får från en livslång tro är hur man älskar Gud. Det innebär att om du tror på Gud måste du älska Gud. Om du bara tror på Gud men inte älskar honom, inte har uppnått kunskapen om Gud, och aldrig har älskat Gud med en sann kärlek som kommer inifrån ditt hjärta, då är din tro på Gud lönlös; om du i din tro på Gud inte älskar Gud, då lever du förgäves, och hela ditt liv är det mest obetydliga av alla liv. Om du under hela ditt liv aldrig har älskat eller tillfredsställt Gud, vad är det då för poäng med att du lever? Och vad är poängen med din tro på Gud? Är inte den ett slöseri med ansträngning? Detta innebär att om människor skall tro på och älska Gud, då måste de betala ett pris. Istället för att försöka handla på ett visst sätt utåt, bör de söka sann insikt i djupet av sina hjärtan. Om du är förtjust i att sjunga och dansa, men oförmögen att omsätta sanningen i praktiken, kan det då sägas att du älskar Gud? Att älska Gud kräver att man söker Guds vilja i allt, och att du sonderar djupt inom dig när något händer dig, försöker greppa Guds vilja, och försöker se vad Guds vilja är i den här frågan, vad han vill att du skall uppnå, och hur du bör vara uppmärksam på hans vilja. Exempelvis: Något händer som kräver att du utstår vedermöda, och vid det tillfället borde du förstå vad Guds vilja är och hur du bör vara uppmärksam på hans vilja. Du får inte tillfredsställa dig själv: Lägg först dig själv åt sidan. Ingenting är mer uselt än köttet. Du måste sträva efter att tillfredsställa Gud, och måste fullfölja din plikt. Med sådana tankar kommer Gud att ge dig särskild upplysning i den här frågan, och ditt hjärta kommer också att finna tröst. När någonting händer dig, stort eller smått, så måste du först lägga dig själv åt sidan och se köttet som det mest obetydliga av allt. Ju mer du tillfredsställer köttet, desto fler friheter tar det sig; om du tillfredsställer det den här gången, kommer det att be om mer nästa gång. När detta fortsätter kommer folk att älska köttet ännu mer. Köttet har alltid överdådiga begär, det ber alltid att du tillfredsställer det och att du inom dig belönar det, vare sig det är i vad du äter, vad du har på dig, eller när du brusar upp, eller när du ger efter för dina egna svagheter och lättja … Ju mer du tillfredsställer köttet, desto större blir dess begär, och desto mer utsvävande blir köttet, tills det når den punkten att människors kött hyser ännu djupare föreställningar, och inte lyder Gud, och upphöjer sig självt, och börjar tvivla på Guds verk. Ju mer du tillfredsställer köttet, desto större blir svagheterna i köttet; du kommer alltid att tro att ingen har medkänsla för dina svagheter, du kommer alltid att tro att Gud har gått för långt, och du kommer att säga: Hur kunde Gud vara så hård? Varför ger han inte människorna lite andrum? När människor tillfredsställer köttet och värnar för mycket om det, då förstör de sig själva. Om du verkligen älskar Gud, och inte tillfredsställer köttet, då kommer du att få se att allt Gud gör är så rätt, och så gott, och att hans förbannelse över din upproriskhet och dom över din orättfärdighet är berättigad. Det kommer tider då Gud tillrättavisar och fostrar dig, och upprättar en omgivning som bearbetar dig, tvingar dig att komma inför honom – och du kommer alltid att känna att det Gud gör är ljuvligt. Därför kommer du att känna det som att det inte finns mycket smärta, och att Gud är så ljuvlig. Om du ger efter för köttets svagheter, och säger att Gud går för långt, då kommer du alltid att känna smärta, och kommer alltid att vara deprimerad, och du kommer inte att vara klar över allt Guds verk, och det kommer att verka som om Gud inte alls har medkänsla med människans svagheter, och är omedveten om människans svårigheter. Och sålunda kommer du att känna dig eländig och ensam, som om du lidit stor orättvisa, och vid det laget kommer du att börja klaga. Ju mer du ger efter för köttets svagheter på det här sättet, desto mer kommer du att känna att Gud går för långt, tills det blir så illa att du förnekar Guds verk, och börjar göra motstånd mot Gud, och blir full av olydnad. Därför måste du göra uppror mot köttet, och inte ge efter för det: Din man, hustru, barn, framtidsutsikter, äktenskap, familj – inget av det spelar roll! Du behöver ha den här föresatsen: ”I mitt hjärta finns bara Gud, och jag måste göra mitt bästa för att tillfredsställa Gud, och inte tillfredsställa köttet.” Om du alltid är fylld av en sådan föresats, då kommer du, när du omsätter sanningen i praktiken och lägger dig själv åt sidan, att kunna göra detta med bara lite ansträngning. Det sägs att det en gång fanns en bonde som på vägen såg en orm som var stelfrusen. Bonden plockade upp den och höll den mot sitt bröst, och när ormen vaknat till liv bet den ihjäl bonden. Människans kött är som ormen: Dess väsen är att skada människornas liv – och när det helt får som det vill, är ditt liv förverkat. Köttet tillhör Satan. Inom det finns överdådiga begär, det tänker bara på sig självt, det vill njuta av bekvämlighet och frossa i nöjen, vältra sig i lättja och sysslolöshet, och när du har tillfredsställt det till en viss punkt blir du till slut uppäten av det. Vilket betyder att om du tillfredsställer det den här gången, så kommer det nästa gång att be om mer. Det har alltid överdådiga begär och nya krav, och när du ger efter för köttet utnyttjar det detta till att få dig att värna om det ännu mer och leva i dess bekvämlighet – och om du inte övervinner det kommer du till slut att förstöra dig själv. Om du kan vinna liv inför Gud, och vad det definitiva slutet blir för dig, beror på hur du utför ditt uppror mot köttet. Gud har räddat dig, och utvalt och förutbestämt dig, men om du idag är ovillig att tillfredsställa honom, är ovillig att omsätta sanningen i praktiken, är ovillig att göra uppror mot ditt eget kött med ett hjärta som verkligen älskar Gud, då kommer du till slut att förstöra dig själv, och kommer därmed att få utstå extrem smärta. Om du alltid ger efter för köttet kommer Satan gradvis att sluka dig och lämna dig utan liv eller Andens beröring, fram till den dag då du är fullständigt mörk inuti. När du lever i mörker kommer du att ha tagits till fånga av Satan, du kommer inte längre att ha Gud, och vid det tillfället kommer du att förneka Guds existens och lämna honom. Så om folk vill älska Gud måste de betala priset av smärta och utstå umbäranden. Det finns inget behov av yttre iver och vedermöda, att läsa mer och anstränga sig mer; istället ska de lägga undan det de har inom sig: de överdådiga tankarna, de personliga intressena och sina egna överväganden, idéer och avsikter. Detta är Guds vilja.

Guds hantering av människornas yttre sinnelag är också en del av hans verk; till exempel att hantera människors utvändiga, onormala mänsklighet, eller deras livsstil och vanor, deras uppträdande och seder, och även deras yttre praxis och deras iver. Men när han ber att människorna omsätter sanningen i praktiken och ändrar sina sinnelag, så är det främst motiven och föreställningarna inom dem som hanteras. Att bara hantera ditt yttre sinnelag är inte svårt; det är som att be dig att inte äta upp sådant som du älskar, vilket är lätt. Det som berör föreställningarna inom dig är däremot inte lätt att släppa taget om. Det kräver att folk gör uppror mot köttet, betalar ett pris och lider inför Gud. Särskilt är det så med människors motiv. Från dess att de kom till tro på Gud fram till idag har människor hyst många felaktiga motiv. När du inte omsätter sanningen i praktiken, känner du att alla dina motiv är de rätta, men när något händer dig, märker du att det finns många felaktiga motiv inom dig. När Gud gör människor fullkomliga får han dem därför att inse att det finns många föreställningar inom dem som förhindrar deras kunskap om Gud. Om du, när du inser att dina motiv är fel, kan sluta handla utifrån dina föreställningar och motiv, och kan vittna om Gud och stå fast i din ståndpunkt vad än som händer dig, så bevisar det att du har gjort uppror mot köttet. När du gör uppror mot köttet blir det oundvikligen en strid inom dig. Satan kommer att försöka få dig att följa köttet, försöka få dig att följa köttets föreställningar och upprätthålla köttets intressen – men Guds ord kommer att upplysa och belysa dig inombords, och då är det upp till dig om du följer Gud eller följer Satan. Gud ber människor att omsätta sanningen i praktiken främst för att hantera tingen inom dem, hantera deras tankar och deras föreställningar som inte är enligt Guds hjärta. Den Helige Ande vidrör människor invändigt, och utför sitt verk inom dem, och därför finns det en strid bakom allt som händer: Varje gång människor omsätter sanningen i praktiken, eller omsätter kärleken till Gud i praktiken, pågår det en stor strid, och fastän allt kan verka bra med deras kött, så kommer det i djupet av deras hjärtan faktiskt att pågå en strid på liv och död – och det är först efter denna intensiva strid, efter en oerhört omfattande reflektion, som det kan avgöras om det blivit seger eller nederlag. Man vet inte om man skall skratta eller gråta. Eftersom många av motiven inom människor är fel, eller eftersom mycket av Guds verk annars är på kant med deras föreställningar, så utkämpas det, när människor omsätter sanningen i praktiken, en stor strid bakom kulisserna. När människor har omsatt denna sanning i praktiken kommer de bakom kulisserna att ha utgjutit oräkneliga sorgsna tårar innan de slutligen bestämmer sig för att tillfredsställa Gud. Det är på grund av denna strid som människor utstår lidande och förfining; detta är sant lidande. När striden kommer över dig, om du verkligen kan stå vid Guds sida, så kommer du att kunna tillfredsställa Gud. När man utövar sanningen är det oundvikligt att man lider inombords; om allt inom dem var rätt när de omsatte sanningen i praktiken, då skulle de inte behöva göras fullkomliga av Gud, och det skulle inte bli någon strid, och de skulle inte lida. Det är för att det finns många ting inom människorna som inte är lämpliga för Guds användning, och mycket av köttets upproriska sinnelag, som människor behöver lära sig läxan att göra uppror mot köttet på ett djupare plan. Detta är vad Gud kallar det lidande som han bett människorna att genomgå med honom. När du möter svårigheter, skynda dig och be till Gud: ”O Gud! Jag vill tillfredsställa dig, jag vill uthärda den sista vedermödan för att tillfredsställa ditt hjärta, och oavsett hur stora bakslag jag lider måste jag ändå tillfredsställa dig. Även om jag måste ge upp hela mitt liv, måste jag ändå tillfredsställa dig!” Med denna föresats kommer du, när du ber så, att kunna stå stadig i ditt vittnesbörd. Varje gång människor omsätter sanningen i praktiken, varje gång de genomgår förfining, varje gång de prövas, och varje gång Guds verk kommer över dem, får de utstå extrem smärta. Allt detta är en prövning för människor, och alltså är det en strid inom dem alla. Detta är själva priset de betalar. Att läsa mer om Guds ord och anstränga sig mer är något av ett pris. Det är vad människorna borde göra, det är deras plikt, och det ansvar de bör fullfölja, men människorna måste lägga åt sidan det inom dem som behöver läggas åt sidan. Om du inte gör det kommer allt, oavsett hur stort ditt yttre lidande är och hur mycket du anstränger dig, att vara förgäves! Vilket innebär att endast förändringarna inom dig kan avgöra om din yttre vedermöda är av värde. När ditt inre sinnelag har förändrats och du har omsatt sanningen i praktiken, då kommer allt ditt yttre lidande att vinna Guds godkännande; om det inte har blivit någon ändring av ditt inre sinnelag, då blir det, oavsett hur mycket lidande du utstår eller hur mycket du anstränger dig på utsidan, inget godkännande från Gud – och vedermöda som inte bekräftas av Gud är förgäves. Om det pris du har betalat räknas avgörs alltså av om det har blivit en förändring i dig eller inte, och av om du omsätter sanningen i praktiken och gör uppror mot dina egna motiv och föreställningar för att uppnå en tillfredsställelse av Guds vilja, kunskap om Gud och trofasthet mot Gud. Om du aldrig har gjort uppror mot dina egna motiv, bara söker yttre handlingar och passion, och aldrig ägnar ditt liv någon uppmärksamhet, då kommer din vedermöda, oavsett hur mycket du anstränger dig, att ha varit förgäves. Om du i en viss omgivning har något du vill säga, men känner inombords att det inte är rätt, då är inte de orden till gagn för dina bröder och systrar utan kan såra dem, då kommer du inte att säga det utan föredrar att pinas inombords, för dessa ord har inte förmågan att tillfredsställa Guds vilja. Vid detta tillfälle kommer det att uppstå en strid inom dig, men du kommer att vara villig att lida och ge upp det du älskar, du kommer att vara villig att utstå denna vedermöda för att tillfredsställa Gud, och fastän du kommer att lida inombords, så ger du inte efter för köttet, och Guds hjärta kommer att ha blivit tillfredsställt, och därmed kommer du också att tröstas inombords. Detta är att verkligen betala ett pris, och det är det pris som Gud önskar. Om du handlar på detta sätt, kommer Gud förvisso att välsigna dig; om du inte kan uppnå detta spelar det ingen roll hur mycket du förstår eller hur väl du kan tala, allt blir för ingenting! Om du på vägen mot att älska Gud kan stå på Guds sida när han strider med Satan, och du inte vänder tillbaka till Satan, då kommer du att ha uppnått kärlek till Gud, och du kommer att ha stått fast i ditt vittnesbörd.

I varje steg av sitt verk som Gud utför i människor verkar det utåt sett vara samverkan mellan människor, som om det härrörde från mänskliga planer eller från mänskligt ingripande. Men bakom kulisserna är varje steg av verket, och allting som händer, ett vad som Satan slagit inför Gud, och som kräver att människor står fasta i sitt vittnesbörd om Gud. Ta till exempel när Job blev prövad: Bakom kulisserna slog Satan vad med Gud, och det som hände Job var människors gärningar och människors ingripande. Bakom varje steg som Gud utför i er ligger Satans vadslagning med Gud – bakom allting pågår en strid. Om du till exempel har fördomar mot dina bröder och systrar, så har du ord som du vill säga – ord som du känner kan vara misshagliga för Gud – men det blir svårt för dig inombords, och i det ögonblicket börjar en strid utkämpas inom dig: Skall jag tala eller inte? Detta är striden. Det pågår alltså en strid i allting, och när det pågår en strid inom dig, så verkar Gud inom dig tack vare ditt faktiska samarbete och ditt faktiska lidande. I slutändan kan du invändigt lägga frågan åt sidan och vreden slocknar naturligt. Sådan är effekten av ditt samarbete med Gud. Allt du gör kräver att du betalar ett visst pris i dina ansträngningar. Utan någon verklig vedermöda kan du inte tillfredsställa Gud, det kommer inte ens i närheten av att tillfredsställa Gud, och du uttalar bara tomma motton! Kan dessa tomma motton tillfredsställa Gud? När Gud och Satan strider i den andliga sfären, hur bör du tillfredsställa Gud, och hur bör du stå stadig i ditt vittnesbörd om honom? Du bör veta att allt som händer dig är en stor prövning och det tillfälle då Gud vill att du vittnar. Utåt ser det som händer kanske inte så märkvärdigt ut, men när de sakerna händer visar de om du älskar Gud eller inte. Om du gör det, kommer du att kunna stå stadig i ditt vittnesbörd om honom, och om du inte har omsatt kärleken till honom i praktiken, så visar det att du inte är en som omsätter sanningen i praktiken, att du är utan sanning, och utan liv, att du är en agn! När något händer människor är det alltid för att Gud vill att de skall stå fasta i sitt vittnesbörd om honom. Inget stort har hänt dig för ögonblicket, och du bär inte fram något stort vittnesbörd, men varje detalj i ditt dagliga liv har med vittnesbördet om Gud att göra. Om du kan vinna beundran från dina bröder och systrar, dina familjemedlemmar och alla runt omkring dig; om de icke-troende en dag kommer och beundrar allt du gör, och ser att allt som Gud gör är underbart, då kommer du att ha burit vittnesbörd. Fastän du inte har någon insikt och din kvalitet är dålig, så kan du genom att Gud gör dig fullkomlig tillfredsställa honom, vara uppmärksam på hans vilja och visa andra vilket stort verk han har utfört i människor av sämsta kvalitet. När folk lär känna Gud och blir övervinnare inför Satan, i hög grad lojala mot Gud, då finns det ingen som har mer ryggrad än denna folkskara och detta är det största vittnesbördet. Fastän du är oförmögen att utföra stort arbete, kan du tillfredsställa Gud. Andra kan inte lägga sina föreställningar åt sidan, men det kan du; andra kan inte bära vittnesbörd om Gud under sina faktiska upplevelser, men du kan använda din faktiska mognad och dina gärningar för att återgälda Guds kärlek och bära ett genljudande vittnesbörd om honom. Endast detta räknas som att verkligen älska Gud. Om du är oförmögen till detta, då bär du inte vittnesbörd bland dina familjemedlemmar, bland dina bröder och systrar, eller inför världens människor. Om du inte kan bära vittnesbörd inför Satan, kommer Satan att skratta åt dig, han kommer att behandla dig som ett skämt, som en leksak, han kommer ofta att göra narr av dig, och driva dig till vansinne. I framtiden kan du drabbas av stora prövningar – men idag, om du älskar Gud med ett sant hjärta, och om du oavsett hur stora prövningarna blir framöver, oaktat vad som händer dig, kan stå stadig i ditt vittnesbörd och kan tillfredsställa Gud, då kommer ditt hjärta att bli tröstat, och du kommer att vara orädd hur stora prövningar du än möter i framtiden. Ni kan inte se vad som kommer att hända i framtiden; ni kan bara tillfredsställa Gud under dagens omständigheter. Ni är oförmögna att utföra något stort arbete, och bör fokusera på att tillfredsställa Gud genom att uppleva hans ord i verkliga livet, och bära ett starkt och genljudande vittnesbörd som drar skam över Satan. Om du alltid praktiserar på detta sätt, kommer Gud att öppna en väg för dig. När det en dag kommer en stor prövning, kommer andra att falla, men du kommer fortfarande att kunna stå stadig: På grund av det pris du har betalat, kommer Gud att skydda dig så att du kan stå stadig och inte falla. Om du vanligen kan omsätta sanningen i praktiken och tillfredsställa Gud med ett hjärta som verkligen älskar honom, då kommer Gud förvisso att skydda dig under framtida prövningar. Fastän du är dåraktig och har liten mognad och dålig kaliber, så kommer Gud inte att diskriminera dig. Det beror på om dina motiv är de rätta. Idag kan du tillfredsställa Gud, och i detta är du uppmärksam på minsta detalj, du tillfredsställer Gud i allting, du har ett hjärta som verkligen älskar Gud, du ger ditt sanna hjärta till Gud, och fastän det finns en del saker som du inte kan förstå, kan du komma inför Gud för att rätta till dina motiv, och söka Guds vilja, och du gör allt som behövs för att tillfredsställa Gud. Kanske kommer dina bröder och systrar att överge dig, men ditt hjärta kommer att tillfredsställa Gud, och du kommer inte att trakta efter köttets välbehag. Om du alltid handlar på det här sättet, kommer du att vara skyddad när stora prövningar kommer över dig.

Vilket inre tillstånd hos människor är dessa prövningar inriktade på? De är inriktade på det upproriska sinnelag i människan som är oförmöget att tillfredsställa Gud. Det finns mycket som är orent inom människorna, och mycket som är hycklerier, och Gud utsätter dem därför för prövningar för att rena dem. Men om du idag kan tillfredsställa honom, då kommer framtidens prövningar att bli en fullkomning för dig. Om du idag är oförmögen att tillfredsställa Gud, då kommer framtidens prövningar att fresta dig, och du kommer oavsiktligt att falla, och när det händer kommer du inte att kunna hjälpa dig själv, för du kan inte hålla jämna steg med Guds verk, och innehar inte verklig mognad. Och om du därmed önskar kunna stå stadig i framtiden, tillfredsställa Gud bättre och följa honom ända till slutet, då måste du idag bygga en stark grund, du måste tillfredsställa Gud genom att omsätta sanningen i praktiken i allting, och vara uppmärksam på hans vilja. Om du alltid praktiserar på det sättet, kommer det att finnas en grund inom dig, och Gud kommer i dig att väcka ett hjärta som älskar honom, och han kommer att ge dig tro. En dag, när en prövning verkligen vederfars dig, kan du mycket väl lida viss smärta, och känna dig betryckt till en viss punkt, och lida förkrossande sorg, som om du hade dött, men din kärlek till Gud kommer inte att förändras, utan den kommer att bli ännu djupare. Sådana är Guds välsignelser. Om du kan godta allt Gud säger och gör idag med ett lydigt hjärta, då kommer du förvisso att välsignas av Gud, och då blir du någon som är välsignad av Gud och tar emot hans löfte. Om du idag inte handlar när prövningar drabbar dig, kommer du en dag att vara utan tro eller ett kärleksfullt hjärta, och vid det tillfället blir prövningen frestelse; du kommer att störtas in i Satans frestelse och kommer inte att ha något sätt att fly. Idag kan du kanske stå stadig när en liten prövning drabbar dig, men du kommer inte nödvändigtvis att kunna stå stadig när en större prövning drabbar dig en dag. En del människor är egenkära, och tror att de redan är näst intill fullkomliga. Om du inte fördjupar dig i sådana tider, utan förblir självbelåten, då kommer du att vara i fara. Idag utför inte Gud verket med större prövningar, det kan verka som att allt är bra, men när Gud prövar dig, kommer du att upptäcka att du är för bristfällig, för din mognad är otillräcklig, och du är oförmögen att utstå stora prövningar. Om du förblir som du är och är i ett tillstånd av tröghet, kommer du att fall när prövningarna kommer. Ni bör ofta se på hur liten er mognad är; bara på det sättet kommer ni att kunna göra framsteg. Om det bara är under prövningar som du ser att din mognad är så liten, att din viljestyrka är så svag, att för lite inom dig är verkligt, och att du är otillräcklig för Guds vilja – och om du inte inser allt detta förrän då, så kommer det att vara för sent.

Om du inte känner till Guds sinnelag, då kommer du oundvikligen att falla under prövningar, därför att du är omedveten om hur Gud gör människor fullkomliga, och på vilka sätt han gör dem fullkomliga, och när Guds prövningar kommer över dig och de inte stämmer med dina föreställningar, då kommer du inte att kunna stå stadig. Guds sanna kärlek är hans hela sinnelag, och när Guds hela sinnelag visar sig för folk, vad medför detta för ditt kött? När Guds rättfärdiga sinnelag visas för folk, då kommer deras kött oundvikligen att lida mycket smärta. Om du inte lider denna smärta, då kan du inte göras fullkomlig av Gud, och du kommer inte heller att kunna ägna Gud sann kärlek. Om Gud gör dig fullkomlig, kommer han förvisso att visa hela sitt sinnelag för dig. Från skapelsens tid fram till idag har Gud aldrig visat hela sitt sinnelag för människan – men under de sista dagarna avslöjar han det för denna grupp av människor som han har förutbestämt och utvalt, och genom att göra människor fullkomliga blottlägger han sina sinnelag, genom vilka han fulländar en grupp människor. Sådan är Guds sanna kärlek till människorna. Att uppleva Guds sanna kärlek till dem kräver att människorna utstår extrem smärta, och betalar ett högt pris. Först efter detta kommer de att vinnas av Gud och kunna ge sin sanna kärlek tillbaka till Gud, och först då kommer Guds hjärta att vara tillfredsställt. Om människor vill göras fullkomliga av Gud, och om de vill göra hans vilja, och fullt ut ge sin sanna kärlek till Gud, då måste de uppleva mycket lidande och många kval från omständigheterna, för att lida smärta värre än döden; till slut kommer de att tvingas ge sitt sanna hjärta tillbaka till Gud. Huruvida någon verkligen älskar Gud eller inte avslöjas under vedermöda och förfining. Gud renar människors kärlek, och detta uppnås också enbart under vedermöda och förfining.

Föregående: Endast genom att uppleva smärtsamma prövningar kan ni lära känna Guds skönhet

Nästa: Ett kort tal om ”Tusenårsriket har anlänt”

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger