Allsmäktige Guds Kyrkas app

聆听神的声音,喜迎主耶稣重归!

Vi välkomnar alla sanningssökare att ta kontakt med oss.

Ordet framträder i köttet

Rena färger

Teman

Typsnitt

Typsnittsstorlek

Radavstånd

Sidbredd

0 resultat

Inga resultat hittades

Fokusera mer på verkligheten

Varje person har möjligheten att bli fulländad av Gud, alla bör därför känna till vilken tjänst för Gud som bäst passar Guds avsikter. De flesta vet inte vad det betyder att tro på Gud och har ingen aning om varför de borde tro på Gud. Det vill säga, de flesta människor har ingen förståelse av Guds verk eller syftet med Guds förvaltningsplan. Även nu för tiden tror de flesta människor att tron på Gud handlar om att komma till himlen och att rädda sina själar. De har fortfarande ingen aning om den särskilda betydelsen av att tro på Gud, och vidare har de ingen som helst förståelse av Guds viktigaste verk i sin förvaltningsplan. Av alla möjliga egna olika anledningar visar människor inget intresse av Guds verk och skänker inte en tanke åt Guds avsikter eller Guds förvaltningsplan. Som en individ i den här strömmen bör varje person känna till syftet med Guds hela förvaltningsplan, de fakta som Gud redan har uppfyllt, varför Gud har valt den här gruppen av människor, vad dess mål och betydelse är, och vad Gud vill uppnå i den här gruppen. I den stora röda drakens land har Gud lyckats låta en sådan grupp av oansenliga människor uppstå, och han har fortsatt att verka fram tills nu, prövat och fulländat dem på alla möjliga vis, talat ett oräkneligt antal ord, utfört mycket verk och skickat så många tjänande objekt. Man kan se den storartade betydelsen av Guds verk genom Guds åstadkommande av sådana enorma verk. Man kan ännu inte se in i det helt och hållet. Du bör därför inte behandla verket som Gud har utfört på dig som en enkel sak; det här är ingen liten sak. Bara det som Gud har visat dig idag är tillräckligt för dig att begrunda och förstå. Bara om du sannerligen och fullständigt förstår det kan du ha djupare upplevelser och göra framsteg i ditt liv. Det människor förstår och gör i nuläget är verkligen alldeles för lite och kan inte helt tillfredsställa Guds avsikter. Det här är människans otillräcklighet och misslyckandet att uppfylla sin plikt. Det här är orsaken till varför resultaten som skulle ha åstadkommits inte har blivit det. Den Helige Ande kan inte verka på många människor eftersom de har en så grund förståelse av Guds verk och är ovilliga att betrakta verket från Guds hus som någonting värdefullt. De går halvhjärtat genom processen för att få det gjort, eller härmar vad de flesta andra gör eller bara låtsas som att de ”arbetar”. Varje person i den här strömmen ska idag erinra sig ifall vad de har gjort verkligen var allt de kunde göra, och om ni verkligen har gett ert allt. Människor har inte alls uppfyllt sina plikter. Det handlar inte om att den Helige Ande inte utför sitt verk utan att människorna inte utför sina, vilket gör det omöjligt för den Helige Ande att utföra sitt verk. Gud är färdig med att uttala sina ord, men de har inte hunnit med alls och har halkat långt efter, oförmögna att hålla sig tätt bakom i varje steg, oförmögna att tätt följa i lammets fotsteg. De har inte rättat sig efter det de borde ha rättat sig efter, de har inte omsatt i praktiken det de borde ha omsatt i praktiken, de har inte bett det de borde ha bett, de har inte förkastat det de borde ha förkastat. De har inte gjort något av detta. Därför är detta samtal om att gå till banketten tomt och har ingen verkligen betydelse alls. Det ligger i människornas egen fantasi. I nuläget kan man säga att människorna inte alls har uppfyllt sina plikter. Allt hänger på att Gud gör och säger saker själv medan människornas funktion verkligen har varit alldeles för liten. De är alla oanvändbart skräp som inte vet hur man samverkar med Gud. Gud har talat hundratusentals ord, men människorna har inte alls tillämpat dem i praktiken, från att försaka köttet, avfärda föreställningar, praktisera lydnad i alla saker, utveckla omdöme och samtidigt få insikt, till att släppa taget om människors status i sina hjärtan, eliminera idolerna som tar upp plats i sina hjärtan, göra uppror mot personliga avsikter som inte är rätt, inte handla känslomässigt, göra saker rättvist utan fördom, tänka mer på Guds intressen och sitt inflytande på andra när de talar, göra fler saker som gynnar Guds verk, tänka på att gynna Guds hus i allt vad de gör, inte låta sina känslor avgöra sitt beteende, avfärda det som behagar sitt eget kött, eliminera själviska, gamla föreställningar och så vidare. Människor förstår faktiskt några saker bland alla dessa ord som Gud kräver av dem, men de är helt enkelt inte villiga att omsätta dem i praktiken. På vilket annat sätt kan Gud verka och driva dem? Hur kan de som är rebeller i Guds ögon fortfarande ha mage att plocka upp Guds ord för att beundra dem? Hur kan de ha mage att äta Guds mat? Var är människan samvete? De har inte uppfyllt de minsta av de plikter som de borde, så att prata om att göra allt de kan är meningslöst. Är de inte drömmare? Det kan inte finnas någon diskussion om verklighet utan praktik. Det är ett faktum!

Ni bör studera fler verkliga lektioner nu. Det finns inget behov för det där högtravande, tomma pratet som människor ser upp till. När det handlar om kunskap, är varje person högre än den andre, men de har fortfarande inte vägen till praktiken. Hur många har någonsin omsatt något i praktiken? Hur många har dragit faktiska lärdomar? Vem kan skapa gemenskap om verkligenheten? Att kunna prata om kunskap om Guds ord motsvarar inte din äkta mognad. Det bevisar bara att du föddes intelligent och begåvad. Det är fortfarande meningslöst om du inte kan peka ut vägen, och du är bara oanvändbart skräp! Låtsas du inte bara om du inte kan säga något om en faktisk väg till praktiken? Låtsas du inte om du inte kan erbjuda dina egna personliga upplevelser till andra, och därmed ge dem lektioner som de kan lära sig av eller en väg till praktiken? Är du inte bara en förfalskning? Vad har du för värde? En sådan person kan bara spela rollen som ”uppfinnare av den socialistiska teorin”, inte ”medverkare till inrättandet av socialism”. Att vara utan verklighet är att inte ha någon sanning. Att vara utan verklighet är vara oduglig. Att vara utan verklighet är att vara levande död. Att vara utan verklighet är att vara en ”marxist-leninistisk tänkare”, utan värde som referens. Jag uppmanar varje person att hålla tyst om teorier och prata om något verkligt, något äkta och väsentligt, studera lite ”modern konst”, prata om något realistiskt, bidra med lite verklighet och ha lite hängivenhet. Se verkligheten i vitögat när du talar och hänge dig inte åt orealistiskt och överdrivet tal för att göra människor glada eller så att de kan se dig i ett annat ljus. Vad har det för värde? Vad är poängen med att röra om i den entusiasm som människor har för dig? Var ”konstnärlig” i ditt tal, var rättvis i ditt uppförande, var vettig i ditt arbete, var realistisk när du tilltalar människor, tänk på att gynna Guds hus i varje handling, låt ditt samvete styra dina känslor, återgälda inte vänlighet med hat eller var otacksam mot vänlighet, och var inte en hycklare, så att du inte blir ett dåligt inflytande. När du äter och dricker Guds ord, koppla dem mer till verkligheten, och när du kommunicerar, tala oftare om realistiska saker och var inte nedsättande – Gud motsätter sig det. Var mer tålmodig och tolerant, praktisera att ge med dig mer, var generös och öppen med människor och lär dig av ”statsministerns ande”[a]. När du tänker dåliga tankar, praktisera att försaka köttet mer. När du arbetar, prata oftare om realistiska vägar och bli inte för högdragen för då kan människorna inte nå dit. Mindre njutning, mer bidrag – visa din osjälviska hängivenhet. Var mer hänsynsfull mot Guds avsikter, lyssna mer på ert samvete och håll saker i åtanke mer och glöm inte att Gud förmanar er dagligen utav omsorg om er. Läs den "gamla almanackan" oftare. Be mer och skapa gemenskap oftare. Fortsätt inte att vara så förvirrad, utan visa mer vett och skaffa lite insikt. När din syndiga hand sträcker sig ut, dra tillbaka den och låt den inte sträcka sig så långt. Det är värdelöst! Vad ni får från Gud är förbannelser, var försiktiga. Låt ert hjärta känna medlidande för andra och attackera inte alltid med vapen i hand. Erbjud mer och prata mer om livet, med en inställning att hjälpa andra. Gör mer och prata mindre. Omsätt mer i praktiken och mindre i efterforskning och analys. Låt er drivas mer av den Helige Ande och ge Gud fler möjligheter att fullända er. Eliminera fler mänskliga element – det finns fortfarande alldeles för många mänskliga sätt att göra saker på. Ytligt uppförande och beteende är fortfarande motbjudande. Eliminera dem mer. Era mentala tillstånd är fortfarande helt avskyvärda. Rätta till dem mer. Den status människor har i era hjärtan är fortfarande alldeles för hög. Ge högre status åt Gud och var inte så oresonlig. För det första tillhör ”templet” Gud och ska ej ockuperas av människor. Sammanfattningsvis, fokusera mer på rättfärdighet och mindre på känslor, och det är bäst att eliminera köttet; prata mer om verkligheten och mindre om kunskap, och det är bäst att vara tyst; prata mer om vägen till praktiken och ha mindre meningslöst och självbelåtet tal, och det är bäst att påbörja praktiken redan nu.

Guds krav på människorna är inte högdragna. Om människor bara ansträngde sig lite så skulle de kunna erhålla ett ”godkänt betyg”. Det är egentligen mer komplicerat att förstå, känna till och acceptera sanningen än att praktisera den; att känna till och acceptera sanningen kommer först efter att praktisera sanningen. Detta är steget och sättet hos den Helige Andes verk. Hur kan du inte lyda det? Kommer du kunna erhålla den Helige Andes verk genom att göra saker på ditt sätt? Verkar Gud efter din vilja, eller efter att du har jämfört med Guds ord? Det är meningslöst om du inte tydligt kan se detta. Hur kommer det sig att de flesta människor har lagt ned så mycket möda på att läsa Guds ord men bara besitter kunskap och inte kan säga något om en verklig väg efteråt? Tror du att besitta kunskap betyder att besitta sanningen? Är inte det en förvirrad synvinkel? Du kan prata om kunskap lika mycket som det finns sand på stranden, men inget av det innehåller en verklig väg. Lurar du inte människor på det här sättet? Är inte du bara mycket snack och lite verkstad? Att handla på det viset är skadligt för människor! Ju högre teorin är, desto mer saknar den verklighet och desto mer är den oförmögen att ta med människor in i verkligheten; ju högre teorin är desto mer gör den att du trotsar och motsätter dig Gud. Betrakta inte de högsta teorierna som värdefulla skatter; de är skadliga och tjänar ingen nytta! Somliga kanske kan prata om de mest upphöjda teorierna, men sådana teorier innehåller inget av verkligheten, för dessa människor har inte personligen upplevt dem, och därför har de ingen väg till praktiken. Sådana människor är oförmögna att föra in människor på rätt spår och kommer bara att vilseleda människor. Är inte det här skadligt för människor? Du måste åtminstone vara förmögen att lösa aktuella problem och tillåta människor att kunna träda in; bara detta räknas som hängivenhet och bara då kommer du vara kvalificerad att arbeta för Gud. Använd inte bara storslagna, nyckfulla ord, och bind inte fast och tvinga människor att lyda dig med dina många opassande praktiker. Det kommer inte att ha någon effekt och kan bara öka människors förvirring. Att leda människor på det här sättet kommer att producera många förordningar som kommer få människor att avsky dig. Det här är människans tillkortakommande och det är verkligen outhärdligt. Prata därför oftare om aktuella problem. Betrakta inte andra människors upplevelser som privat egendom utan lyft fram dem så att andra kan beundra dem. Du måste själv leta efter en väg ut. Det här är vad varje person bör omsätta i praktiken.

Om det du säger kan ge människor en väg att gå, då betyder det att du har verklighet. Oavsett vad du säger så måste du föra in människor i praktiken och ge alla en väg att följa. Det handlar inte bara om att se till att människor besitter kunskap utan ännu viktigare handlar det om att ha vägen att gå. För att människor ska tro på Gud så måste de följa den väg längs vilken Guds verk leder dem. Det vill säga, processen att tro på Gud är processen att gå längs den väg som den Helige Ande leder dig. Du måste alltså oavsett ha en väg du kan gå och du måste gå på vägen som leder till att bli fulländad av Gud. Sträck inte ut den för långt och blanda dig inte i för mycket. Du kan bara ta emot den Helige Andes verk och ha vägen till inträde om du går den väg som Gud leder dig utan att orsaka avbrott. Bara detta räknas som passande för Guds avsikter och uppfyller människans plikt. Som en individ i den här strömmen bör varje person uppfylla sin plikt på ett passande sätt, göra mer av vad människor bör göra och inte handla egensinnigt. Människor som utför verk måste tala tydligt, människor som följer måste fokusera på att uthärda svårigheter och lyda och varje person måste hålla sig på sin kant och inte missköta sig. Det bör vara tydligt i varje människas hjärta hur de bör praktisera och vilken funktion de bör fylla. Ta vägen som leds av den Helige Ande; låt dig inte vilseledas eller ta fel. Ni måste se dagens verk tydligt. Inträde i dagens verkningsmetod är vad ni bör praktisera. Det är den första sak ni måste träda in i. Ödsla inte mer ord på andra saker. Det är ert ansvar idag att utföra Guds hus verk, att träda in i dagens verkningsmetod är er plikt och att praktisera dagens sanning är er börda.

Fotnoter:

a. ”Statsministerns ande” är ett klassiskt kinesiskt uttryck som används för att beskriva en person som är storsint och generös.

Föregående:Hur är ditt förhållande till Gud

Nästa:Att hålla buden och praktisera sanningen

Du kanske också gillar