Hur man träder in i ett normalt tillstånd

Ju mer mottagliga människor är för Guds ord, desto mer upplysta blir de och desto mer hungrar och törstar de efter kunskap om Gud. Endast de som tar emot Guds ord kan få djupare och mer rikhaltiga erfarenheter; de är de enda vars liv blommar mer och mer. Alla som strävar efter liv måste behandla detta som om det var deras jobb, och bör känna att de inte kan leva utan Gud, att det inte finns någon som helst framgång utan Gud, och att allt är tomhet utan Gud. De bör vara beslutsamma i att inte ta sig för någonting utan den Helige Andes närvaro, och vara ovilliga att göra något om inte deras läsning av Guds ord bär frukt. De bör inte agera för sin egen tillfredsställelse. Livserfarenheter kommer genom Guds upplysning och vägledning, och de är också frukten av era subjektiva ansträngningar. Ni bör ha som krav att ni inte ursäktar er själva i er livserfarenhet.

Ibland är ditt tillstånd inte normalt – du förlorar Guds närvaro och känner honom inte när du ber; det är normalt att bli rädd vid sådana tillfällen. Du bör omedelbart sträcka dig ut i ditt sökande; annars kommer Gud att komma allt längre från dig, och du kommer inte att ha den Helige Ande med dig för en dag eller två, eller rentav en månad eller två och du kommer än mer att vara utan hans verk. När du hamnar i en situation av detta slag blir du i viss mån bedövad; du har än en gång tagits som gisslan av Satan, och kommer till och med att kunna hemfalla åt vad som helst – älska och längta efter pengar, bedra bröder och systrar, titta på filmer och videor, spela mahjong, till och med röka och dricka utan att bli föremål för någon fostran. Ditt hjärta fjärmar sig från Gud, du försöker fördolt att bli självständig och du gör efter eget gottfinnande dina egna bedömningar av hans verk. Ibland är det så illa att människor syndar med det motsatta könet utan några känslor av skam eller förlägenhet. Sådana människor är övergivna av den Helige Ande och har i själva verket varit utan den Helige Andes verk under lång tid. Allt du kan se i dem är att de blir alltmer fördärvade, att de sträcker ut sina onda händer längre och längre, och till sist förnekar de denna vägs existens – genom sina synder blir de Satans fångar. Om du upptäcker att du har den Helige Andes närvaro, men inte hans verk, befinner du dig redan i ett mycket farligt tillstånd. När du inte kan känna den Helige Andes närvaro står du på dödens rand. Om du fortfarande inte ångrar dig kommer du till fullo att återbördas till Satan och vara en av dem som kastas ut. Så när du inser att du är i ett tillstånd där du bara har den Helige Ande närvarande (och inte begår synder, ägnar dig åt utsvävningar eller uppenbarligen motsätter dig Gud), men du saknar den Helige Andes verk (du blir inte berörd när du ber, du erhåller ingen tydlig upplysning när du äter och dricker Guds ord, du är lat i att äta och dricka Guds ord, saknar alltid tillväxt i livet, får inte någon betydande upplysning under en längre tid), vid dessa tillfällen måste du vara mer försiktig. Du kan inte längre hänge dig eller vara självsvåldig; gör du det kan den Helige Andes närvaro försvinna när som helst, så i dessa situationer råder riskfyllda tider. Om du råkar ut för detta slags tillstånd, måste du snabbt rätta till ett och annat. För det första skall du be i ånger, be Gud om barmhärtighet, be mer uppriktigt; dessutom måste du stilla ditt hjärta för att än mer äta och dricka Guds ord, och du måste be mer på denna grundval. Ansträng dig ytterligare när du sjunger lovsånger, ber, äter och dricker Guds ord och utför din plikt. När du är som svagast intas ditt hjärta som lättast av Satan; om så sker tas ditt hjärta bort från Gud och återbördas till Satan; därefter har du inte längre den Helige Andes närvaro och det blir extremt svårt för dig att återfå den Helige Andes verk. Det är bättre att söka den Helige Andes verk medan du fortfarande har hans närvaro, be Gud att upplysa dig mer, och inte låta honom avvika från dig. Du bör be, sjunga lovsånger, utföra dina uppgifter, och äta och dricka Guds ord så att Satan inte får möjlighet att utföra sitt arbete. På så sätt kommer du att vinna den Helige Andes verk. Om du inte återställer detta sätt utan bara väntar kommer det, när du förlorar den Helige Andes närvaro, att bli svårt att återvinna det, såvida den Helige Ande inte särskilt berör, belyser och upplyser dig; och även om så sker kommer det inte att vara möjligt att återvinna ditt tillstånd inom loppet av en till två dagar, eller ens ett halvår. Allt detta för att människor drar fötterna efter sig och inte är kapabla att på rätt sätt gå vidare i erfarenhet; de överges därför av den Helige Ande. Även om du har blivit återställd, kommer du inte att vara särskilt klar över Guds nuvarande verk därför att du ligger så mycket efter i din livserfarenhet, som om den har rasat utför. Är inte detta livshotande? Men jag säger till sådana människor: Det är inte för sent för dig att ångra dig, men det finns ett villkor, vilket är att du måste arbeta hårdare och inte kan lata dig. Om andra människor ber fem gånger om dagen, bör du be tio gånger; om andra människor äter och dricker Guds ord under två timmar om dagen, bör du ägna fyra till sex timmar; om andra människor lyssnar på lovsånger i två timmar, måste du åtminstone spendera en halv dag. Stilla dig ofta inför Gud, och tänk på Guds kärlek; inte förrän du har berörts, ditt hjärta har vänt sig till honom och du inte längre vågar avvika från honom kommer det att finnas frukt. Endast genom detta praktiserande kan du återvinna ett tidigare normalt tillstånd.

Vissa människor söker enträget, men kan inte träda in på rätt väg. Detta beror på att de är alltför slarviga och inte alls ägnar andliga frågor någon uppmärksamhet. De vet inte alls hur man upplever Guds ord, de känner inte den Helige Andes närvaro eller vad den Helige Andes verk är. Dessa människor är entusiastiska men förvirrade; de strävar inte efter livet. För de känner inte Anden det minsta, eller känner dynamiken hos den Helige Andes verk, och de är inte bekanta med sitt eget andliga tillstånd. Är inte det en slags förvirrad tro? Sådana människor kommer inte att vinna något även om de söker ända till slutet. Den springande punkten i människans tro på Gud och i att ha tillväxt i livet ligger i att förstå vilket verk Guds utför genom din erfarenhet, se hur älskvärd Gud är, och förstå hans vilja så att du kan underkasta dig alla Guds arrangemang, få hans ord formade i dig för att bli ditt liv, och tillfredsställa Gud. Om du bara har en förvirrad typ av tro, om du inte ägnar någon uppmärksamhet åt andliga frågor eller frågor som rör förändringar i livets sinnelag och du inte ägnar krafter åt sanningen, kommer du då att kunna greppa hans vilja? Om du inte förstår Guds krav, kommer du inte att kunna ha erfarenhet och du kommer inte att hitta en väg för praktiken. Fokus på att uppleva Guds ord är till för att betona effekten som Guds ord åstadkommer i dig och för att känna Gud genom den. Om du endast läser Guds ord men inte vet hur man upplever dem, visar inte det att du inte har en andlig förståelse? Eftersom de flesta människor inte kan uppleva Guds ord nu, känner de inte till hans verk; är inte detta en brist i praktiserandet? Om det fortsätter, när kan man då uppnå berikande erfarenheter och tillväxt i livet? Vore inte det tomt prat? Det finns många bland er som ägnar uppmärksamhet åt dogmer; ni har ingen förståelse för andliga ting, men vill fortfarande att Gud använder er för något stort och att han välsignar er. Detta är inte alls realistiskt! Därför skall ni kompensera för denna brist så att ni alla kan träda in på rätt väg i ert andliga liv, kan ha sann erfarenhet och i sanning träda in i Guds ords verklighet.

Föregående: De onda måste bli bestraffade

Nästa: Hur man tjänar Gud i harmoni med hans vilja

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger