De onda måste bli bestraffade

De som tror på Gud lever efter principerna att granska om de är rättfärdiga i allt de gör och att alla deras handlingar observeras av Gud. Ni kommer att kallas rättfärdiga, eftersom ni har förmågan att göra Gud nöjd och då ni tar emot Guds omsorg och beskydd. I Guds ögon är alla de som tar emot Guds omsorg, beskydd och fulländning, och som vinns av honom, rättfärdiga och Gud ser på dem med ömhet. Ju mer du accepterar Guds ord här och nu, desto bättre kan du ta emot och förstå Guds vilja, och därmed även i högre grad leva ut Guds ord och leva upp till hans krav. Detta är Guds uppdrag till er och det som ni behöver uppnå. Om ni använder er av föreställningar för att rita upp och avgränsa Gud, som om Gud var en oföränderlig lerstaty, och om ni begränsar Gud till Bibeln och binder honom till ett begränsat område av verk, då bevisar det att ni har fördömt Gud. I sina hjärtan göt judarna på Gamla testamentets tid nämligen Gud i en avguds form, som om Gud endast kunde kallas Messias och som om endast han som kallades Messias var Gud. Och eftersom de tjänade och tillbad Gud som om han var en (livlös) lerstaty spikade de fast den tidens Jesus på korset och dömde honom till döden — de dömde den oskyldige Jesus till döden. Gud hade inte begått något brott, och ändå skonade människan inte Gud, utan dömde honom orubbligt till döden. Följaktligen korsfästes Jesus. Människan tror alltid att God är oföränderlig och definierar honom enligt Bibeln, som om människan har sett igenom Guds förvaltning, som om allt Gud gör är i människans händer. Folk är extremt löjliga, de besitter en enorm arrogans och har alla en svaghet för svulstig vältalighet. Oberoende av hur stor din kunskap om Gud är, hävdar jag fortfarande att du inte känner Gud, att det inte finns någon som starkare motsätter sig Gud, och att du fördömer Gud eftersom du är fullständigt oförmögen att lyda Guds verk och följa den väg som leder till att du fullkomnas av Gud. Varför är Gud aldrig nöjd med människans handlingar? Därför att människan inte känner Gud, därför att hon har alltför många föreställningar och därför att hennes kunskap om Gud inte överensstämmer med verkligheten utan monotont upprepar samma tema utan variation och använder samma sätt att nalkas alla situationer. Så efter att ha kommit till jorden i dag, spikas Gud än en gång upp på korset av människan. Grymma, brutala mänsklighet! Konspirationerna och intrigerandet, knuffandet, jakten på kändisskap och rikedom, slakten av varandra — när skall det någonsin ta slut? Gud har talat hundratusentals ord och ändå har ingen kommit till sans. De agerar för sina familjers skull, för söner och döttrar, för karriärer, förhoppningar, status, fåfänga och pengar, för kläder, för mat och för köttet — vilken människas handlingar är verkligen för Guds skull? Även bland dem vars handlingar sker för Guds skull är det få som känner Gud. Hur många handlar inte utifrån sina egna intressen? Hur många förtrycker eller diskriminerar inte andra bara för att få behålla sin egen status? Alltså har Gud med våld blivit dömd till döden otaliga gånger, otaliga barbariska domare har dömt Gud och än en gång spikat fast honom på korset. Hur många kan kallas för rättfärdiga för att de verkligen handlar för Guds skull?

Är det så enkelt att fulländas och bli en helig eller rättfärdig människa inför Gud? Det är ett vedertaget faktum att ”det inte finns några rättfärdiga på denna jord; de rättfärdiga finns inte i den här världen.” När ni kommer inför Gud, tänk på vad ni har på er, tänk på alla era ord och handlingar, alla era tankar och idéer, och till och med på drömmarna ni drömmer varje dag — de är alla för er egen skull. Är det inte så det verkligen ligger till? ”Rättfärdighet” handlar inte om att ge allmosor, om att älska din nästa som dig själv och det handlar inte om att inte strida, gräla, råna eller stjäla. Rättfärdighet handlar om att ta Guds uppdrag som sin plikt och lyda Guds ledning och plan som ett kall sänt från himlen, oberoende av tid och plats, precis som allt som gjordes av Herren Jesus. Det här är den rättfärdighet som Gud talar om. Att Lot kunde kallas rättfärdig berodde på att han räddade de två änglarna som Gud hade sänt utan att bry sig om vad han hade att vinna eller förlora; man kan inte säga annat än att det han gjorde då var rättfärdigt, men han kan inte kallas för en rättfärdig man. Det var enbart för att Lot hade sett Gud som han gav sina två döttrar i utbyte mot änglarna. Men hela hans beteende i det förflutna motsvarar inte rättfärdighet och det är därför Jag säger att ”det inte finns några rättfärdiga på denna jord.” Inte ens bland dem som tillhör återhämtningens ström kan någon kallas rättfärdig. Det spelar ingen roll hur goda dina handlingar är, hur mycket du tycks lovprisa Guds namn, att du inte slår och svär åt andra, eller tjuvar och stjäl från dem, du kan fortfarande inte kallas rättfärdig, för vilken normal människa som helst kan klara av sådana saker. Det viktigaste i dag är att du inte känner Gud. Det kan endast sägas att du i dag har liten, normal mänsklighet, men att du ändå är berövad på den rättfärdighet som uttalas av Gud, och följaktligen är ingenting du gör bevis på din kunskap om Gud.

Tidigare, när Gud var i himlen, försökte människan lura Gud med sina handlingar. I dag har Gud framträtt bland människorna — ingen vet för hur länge — och ändå låtsas människan inför Gud och försöker lura Gud. Visst tänker människan bak och fram? Det var likadant med Judas: Innan Jesus kom brukade Judas ljuga för sina bröder och systrar, och när Jesus hade kommit ändrade han sig fortfarande inte. Han visste ingenting om Jesus och i slutändan förrådde han också Jesus. Berodde inte det på att han inte kände Gud? Om ni fortfarande inte känner Gud i dag, då är det möjligt att ni kan bli en annan Judas, och följden kan bli att tragedin med Jesu korsfästelse i nådens tidsålder för tvåtusen år sedan utspelas på nytt. Tror ni inte på det här? Det är ett faktum! I dag lever de flesta under sådana omständigheter — det är möjligt att jag säger det här lite för tidigt — och sådana människor spelar Judas roll. Jag talar inte lättvindigt utan utifrån fakta — och du måste tro. Även om många människor låtsas vara ödmjuka är deras hjärta inte fyllda av något annat än stillastående, stinkande vatten. Just nu finns det alldeles för många i kyrkan som är på det här sättet, och ni tror at jag är helt omedveten om det. I dag fattar min ande besluten i mitt ställe och vittnar om mig. Tror du att jag inte vet någonting? Tror du inte att jag förstår någonting om de oärliga tankarna i era hjärtan och de saker ni gömmer i era hjärtan? Är det så enkelt att bedra Gud? Tror ni att ni kan behandla honom som ni vill? Tidigare oroade jag mig för att ni var i bojor och därför fortsatte jag ge er fria tyglar, men ingen insåg hur väl jag behandlade dem. Jag gav dem ett lillfinger och de tog hela handen. Fråga varandra: Jag har nästan inte tagit itu med någon och har inte varit snabb att tillrättavisa någon — ändå är jag väldigt klar över människans drivkrafter och föreställningar. Tror du att Gud själv, som Gud vittnar om, är en dåre? Då vill jag säga till dig att du är alltför blind! Jag kommer inte att blotta dig, utan låt oss se hur depraverad du kan bli. Vi får se om dina knep kan rädda dig eller om du kan bli räddad genom att göra ditt bästa för att älska Gud. Jag kommer inte att fördöma dig i dag, låt oss i stället vänta till Guds tid för att se hur han vedergäller dig. Jag har inte tid med meningslöst småprat med dig nu och jag är inte beredd att skjuta upp mitt större verk för din skull. Det är inte lämpligt att Gud ägnar tid åt att ta hand om en liten mask som du — så vi får se hur mycket du kan unna dig. Sådana människor strävar inte efter minsta lilla kunskap om Gud och de har ingen kärlek till Gud, men de vill ändå kallas rättfärdiga av Gud — visst är det ett skämt? För det finns nämligen en liten grupp människor som är ärliga och jag ägnar mig bara åt att ge människan liv. Jag kommer endast att slutföra det som ska göras i dag, och senare kommer var och en att få sin vedergällning efter sitt beteende. Jag har sagt vad det är meningen att jag ska säga, för det här är det verk jag utför. Jag gör det som jag bör göra och gör inte det som jag inte bör göra, men jag hoppas fortfarande att ni tillbringar mer tid med att reflektera över: Exakt hur mycket av din kunskap om Gud är sann? Är du en av dem som än en gång har spikat upp Gud på korset? Slutligen säger jag detta: Ve över dem som korsfäster Gud.

Föregående: Löften till dem som gjorts fullkomliga

Nästa: Hur man träder in i ett normalt tillstånd

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Fokusera mer på verkligheten

Varje person har möjligheten att bli fulländad av Gud, alla bör därför känna till vilken tjänst för Gud som bäst passar Guds avsikter. De...

Gud själv, den unike I

Guds auktoritet (I)De senaste gemenskaperna jag hållit handlade om Guds verk, Guds sinnelag och Gud själv. Tycker ni att ni har fått...

Vägen … (2)

Kanske har våra bröder och systrar fått ett slags skiss av händelseförloppet, stegen och metoderna i Guds verk i Fastlandskina, men jag...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger