De onda måste bli bestraffade

Blicka in i ert inre för att se om ni utövar rättfärdighet i allt ni gör, och huruvida Gud iakttar alla era handlingar: Det här är de principer de som tror på Gud följer i allt de gör. Ni kommer att kallas rättfärdiga, därför att ni kan göra Gud nöjd och därför att ni tar emot Guds omsorg och beskydd. I Guds ögon är alla rättfärdiga som tar emot hans omsorg, beskydd och fullkomning, och som vinns av honom, och han betraktar dem alla som dyrbara. Ju mer du accepterar Guds aktuella ord, desto bättre kommer du att kunna ta emot och förstå Guds vilja och desto bättre kommer du att kunna leva ut Guds ord och tillgodose hans krav. Det här är Guds uppdrag till er och det är vad ni alla måste kunna uppnå. Om ni använder er av era egna uppfattningar för att bedöma och begränsa Gud, som om han var en oföränderlig staty av lera, och om ni begränsar Gud helt och hållet till Bibelns parametrar och håller honom inom begränsade handlingsramar, då visar det att ni har fördömt Gud. Eftersom judarna gjorde Gud till en avgud med fast form som de höll i sina hjärtan, som om Gud endast kunde heta Messias och bara han som hette Messias kunde vara Gud, och eftersom mänskligheten tjänade och tillbad Gud som om han var en (livlös) lerstaty, spikade de fast den tidens Jesus på korset och dömde honom till döden – den oskyldige Jesus dömdes därför till döden. Gud hade inte begått något brott, men människan vägrade ändå skona honom och insisterade på att döma honom till döden, och så korsfästes Jesus. Människan tror alltid att God är oföränderlig och definierar honom på basis av en enda bok, Bibeln, som om människan har en perfekt förståelse av Guds förvaltning, som om hon håller allt Gud gör i sin hand. Folk är extremt absurda, extremt arroganta, och de har alla en svaghet för överdrifter. Oavsett hur stor din kunskap om Gud är, så hävdar jag ändå att du inte känner honom, att du är en person som motsätter sig Gud i högsta grad och att du har fördömt Gud, för du är fullständigt oförmögen att lyda Guds verk och följa den väg som leder till att du fullkomnas av Gud. Varför är Gud aldrig nöjd med människans handlingar? Därför att människan inte känner Gud, därför att hon har alltför många uppfattningar och därför att hennes kunskap om Gud inte överensstämmer med verkligheten, utan tvärtom monotont upprepar samma tema utan variation och nalkas alla situationer på samma sätt. Så efter att ha kommit till jorden i dag, spikas Gud än en gång upp på korset av människan. Grymma mänsklighet! Ni sammansvär er och intrigerar, rycker och sliter från varandra, ni jagar berömmelse och rikedom, ni slaktar varandra – när skall det någonsin ta slut? Trots de hundratusentals ord som Gud har talat har ingen kommit till sans. Folk handlar med tanke på sina familjer, sina söner och döttrar, sin karriär, sina framtidsutsikter, sin ställning, sin fåfänga och sina pengar, maten, kläderna och köttet. Men finns det någon som verkligen gör något för Guds skull? Även bland dem som gör saker för Guds skull är det bara ett fåtal som känner Gud. Hur många människor handlar inte utifrån sina egna intressen? Hur många förtrycker eller utesluter inte andra för att skydda sin egen position? Och därför har Gud med våld blivit dömd till döden otaliga gånger och otaliga barbariska domare har dömt Gud och än en gång spikat fast honom på korset. Hur många kan kallas för rättfärdiga för att de verkligen handlar för Guds skull?

Är det så enkelt att bli fullkomliggjord inför Gud som en helig eller rättfärdig människa? Det är helt riktigt att ”det inte finns några rättfärdiga på denna jord; de rättfärdiga finns inte i den här världen.” När ni kommer inför Gud, tänk då på vad ni har på er, tänk på allt ni säger och gör, tänk på alla era tankar och idéer och till och med drömmarna ni drömmer varje dag – alltsamman är för er egen skull. Är det inte så det faktiskt ligger till? ”Rättfärdighet” handlar inte om att ge allmosor till andra, det handlar inte om att älska sin nästa som sig själv och det handlar inte om att avhålla sig från gräl och diskussioner, eller från att råna eller stjäla. Rättfärdighet handlar om att se Guds uppdrag som sin plikt och lyda Guds ledning och plan som ett kall sänt från himlen, oberoende av tid och plats, precis som allt som Herren Jesus gjorde. Det här är den rättfärdighet som Gud har talat om. Att Lot kunde kallas rättfärdig berodde på att han räddade de två änglarna som Gud hade sänt utan att bry sig om vad han hade att vinna eller förlora; man kan inte säga annat än att det han gjorde då var rättfärdigt, men han kan inte kallas för en rättfärdig man. Det var enbart för att Lot hade sett Gud som han överlämnade sina två döttrar i utbyte mot änglarna, men allt han gjorde i det förflutna stod inte för rättfärdighet. Därför säger jag att ”det inte finns några rättfärdiga på denna jord.” Inte ens någon bland dem som befinner sig i återhämtningens ström kan kallas rättfärdig. Oavsett hur goda dina handlingar är, hur mycket du tycks förhärliga Guds namn, att du varken slår eller svär åt andra, rånar eller plundrar andra, så kan du ändå inte kallas rättfärdig, för det här är vad en normal människa klarar av. Vad som är avgörande just nu är att du inte känner Gud. Det enda man kan säga är att just nu har du en aning normal mänsklighet, men inget av den rättfärdighet som Gud talar om och följaktligen kan ingenting du gör visa att du känner Gud.

Tidigare, när Gud var i himlen, agerade människan på ett sätt som var bedrägligt mot Gud. I dag har Gud varit bland människorna – ingen vet under hur många år – men människan handlar fortfarande helt mekaniskt och försöker lura honom. Är inte människan alldeles för efterbliven i sitt tänkande? Det var likadant med Judas: Innan Jesus kom brukade Judas ljuga för att lura sina bröder och systrar, och han ändrade sig inte ens när Jesus hade kommit; han visste absolut ingenting om Jesus och det slutade med att han förrådde honom. Berodde inte detta på att han inte kände Gud? Om ni fortfarande inte känner Gud i dag, då är det möjligt att ni kan bli en annan Judas, och följden kan bli att tragedin med Jesu korsfästelse i nådens tidsålder för tvåtusen år sedan utspelas på nytt. Tror ni inte på det här? Det är ett faktum! I dag befinner sig de flesta människor i en liknande situation – det är möjligt att jag säger det här lite för tidigt – och alla dessa människor spelar Judas roll. Jag pratar inte strunt utan utifrån fakta – och du kan inte annat än bli övertygad. Även om många människor låtsas vara ödmjuka finns det inget annat än en pöl av stillastående, vatten i deras hjärtan. Just nu finns det alldeles för många i kyrkan som är på det här sättet, och ni tror at jag är helt omedveten om det. I dag fattar min ande besluten i mitt ställe och vittnar om mig. Tror du att jag inte vet någonting? Tror du inte att jag förstår någonting av de oärliga tankarna i era hjärtan, det ni gömmer i era hjärtan? Är det så enkelt att lura Gud? Tror ni att ni kan behandla honom precis som ni vill? Förr i tiden oroade jag mig för att ni skulle bli begränsade, så jag fortsatte att ge er frihet, men människorna var oförmögna att se att jag var god mot dem, och när jag gav dem lillfingret tog de hela handen. Fråga varandra: Jag har nästan aldrig tagit itu med någon och har nästan aldrig tillrättavisat någon utan tungt vägande skäl – ändå är jag väldigt klar över människans motivationer och uppfattningar. Tror du att Gud själv, som Gud vittnar om, är dum? I så fall säger jag att du är alltför blind! Jag kommer inte att blotta dig, utan låt oss se hur fördärvad du kan bli. Låt oss se om dina listiga små strategier kan rädda dig eller om du kan bli räddad genom att göra ditt bästa för att älska Gud. Jag kommer inte att fördöma dig i dag, utan låt oss i stället vänta till Guds tid för att se hur han vedergäller dig. Jag har inte tid med meningslöst småprat med dig nu och jag är inte beredd att skjuta upp mitt större verk enbart för din skull. En liten mask som du är inte värd den tid det skulle ta för Gud att ta itu med dig – så låt oss se hur lastbar du kan bli. Den här sortens människor strävar inte efter kunskap om Gud och hyser inte den minsta kärlek till honom, men de vill ändå att Gud ska kalla dem rättfärdiga – visst är det rena skämtet? Eftersom en liten skara människor faktiskt är ärliga kommer jag att fokusera enbart på att förse människan med liv. Jag kommer endast att uträtta det som ska uträttas i dag, men i framtiden kommer jag att vedergälla varje människa utifrån vad hon har gjort. Jag har sagt allt som behöver sägas, för det här är exakt det verk jag utför. Jag gör det som jag ska göra och inte det som jag inte ska göra. Icke desto mindre hoppas jag att ni ägnar mer tid åt att begrunda: Exakt hur mycket av din kunskap om Gud är sann? Är du en av dem som har spikat upp Gud på korset än en gång? Detta är mina slutord: Ve dem som korsfäster Gud.

Föregående: Löften till dem som gjorts fullkomliga

Nästa: Hur man träder in i ett normalt tillstånd

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Relaterat innehåll

Om upplevelse

Genom alla Petrus upplevelser möttes han av hundratals prövningar. Även om dagens människor är medvetna om begreppet ”prövning”, så är de...

Om att alla utför sina uppgifter

I den nuvarande strömmen har varje människa som verkligen älskar Gud möjligheten att bli fullkomliggjord av honom. Oavsett om de är gamla...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger