Höja kalibern i syfte att ta emot Guds frälsning

Att förbättra människors kaliber är att kräva att ni förbättrar er förmåga att ta emot, så att ni kan förstå Guds ord och veta hur man agerar i överensstämmelse med dem. Detta är det mest grundläggande kravet. Rör det sig inte om förvirrad tro om du följer mig utan att förstå vad jag säger? Det spelar ingen roll hur många ord jag än uttalar; om ni inte kan nå dit, om ni inte kan förstå dem oavsett vad jag säger, innebär det att ni brister i fråga om kaliber. Att ni inte har den minsta förståelse för vad jag säger beror på att ni inte äger förmågan att ta emot. Därmed är det mycket svårt att uppnå de önskade resultaten. Många saker kan inte sägas direkt till er och den ursprungliga effekten kan då inte uppnås. Därför måste ytterligare uppgifter läggas till mitt arbete. Det är nödvändigt att införa uppgiften att ”höja människors kaliber” hos er eftersom er förmåga att ta emot, er förmåga att förstå saker och ting och normerna för era liv är för torftiga. Detta är den nödvändiga riktningen; det finns inget alternativ och det måste göras på detta sätt så att en del av resultaten kan uppnås. Annars skulle alla de ord jag säger bli meningslösa och skulle ni inte gå till historien som syndare då? Skulle ni inte bli förfallna individer? Känner ni inte till detta arbete som utförs i er och vad som krävs av er? Ni borde känna till er egen kaliber; den når inte på något sätt upp till mina krav. Fördröjer inte detta arbetet? Med er nuvarande kaliber och karaktär finns det inte någon av er som är lämpad att vittna för mig, och det finns ingen som är lämpad för uppgiften att bära det tunga ansvaret för mitt framtida verk. Känner ni inte en djup skam? Hur ska ni kunna tillfredsställa min vilja om ni fortsätter så här? Du borde leva ditt liv till det yttersta. Låt inte tiden gå i onödan. Det finns inget värde i att göra så. Du bör veta vilka saker du borde vara utrustad med. Se inte dig själv som en mångsysslare. Tänk inte ens tanken! Vad finns det att prata om ifall du inte ens har den mest grundläggande kunskap om att vara människa? Skulle inte allt vara meningslöst? Och vad gäller mänskligheten och kalibern jag kräver, inte en enda bland er håller måttet. Det är svårt att finna någon som är tillräckligt bra för att användas. Ni tror att ni är människor som kan göra ett mer storslaget arbete för mig och ta er an ett större förtroende från mig. Faktum är att ni inte ens vet hur ni ska träda in i många av de lärdomar som ligger framför er, så hur skulle det då vara möjligt att träda in i djupare sanningar? Ert inträde ska ske systematiskt och gradvis. Det får inte ske kaotiskt – det skulle inte duga. Börja med det mest ytliga inträdet. Läs dessa ord rad för rad tills du uppnår insikt och klarhet. När du läser Guds ord, ska du inte bara skumma över det som om du beundrade blommor från hästryggen i galopp och gör det inte bara mekaniskt. Du kan också regelbundet läsa några referensverk (till exempel böcker om grammatik och retorik) för att förbättra dina kunskaper. Läs inte böcker som kärleksromaner, biografier över stora män eller böcker om samhällsvetenskap; de är inte till någon nytta, utan kan bara göra skada. Du måste behärska allt du bör träda in i och förstå. Syftet med att förbättra kalibern är inte något annat än att hjälpa människor att förstå sin egen kärna, identitet, status eller sitt värde. Du måste förstå varför folk måste sträva efter sanningen i att tro på Gud och huruvida det är acceptabelt att människor inte ökar sin kaliber. Det är absolut nödvändigt att ni håller er utbildade; det får inte bli förbisett! Ni måste förstå varför människors kaliber måste förbättras, hur kalibern kan förbättras och vilka aspekter ni ska träda in i. Ni måste förstå meningen med att leva ut en normal mänsklighet, varför detta verk måste utföras och hur människor borde samverka. Genom att bli utbildade borde ni få klarhet i vilka aspekter som måste läras in och hur man träder in. Ni borde alla veta vilket målet med utbildning är. Är det inte att förstå Guds ord och träda in i sanningen? Vilken är den situation som genomsyrar kyrkorna just nu? Om ni ber en person att utbilda sig, glömmer de njutningen i Guds ord. De gör ingenting på hela dagen mer än att utbilda sig. Om ni fordrar att de lever ett liv som en normal människa deltar de bara genom att städa sina hus, laga mat eller köpa köksredskap. De bryr sig bara om sådana saker och vet inte hur man ska leva ett vardagligt kyrkligt liv. Ni har avvikit från denna praktik om ni stannar kvar i den nuvarande situationen. Varför blir ni då ombedda att träda in i ett andligt liv? Det enda ni lär er är sådant som inte kan hjälpa er att uppnå det som krävs av er. Det viktigaste är ändå inträde i livet. Anledningen till att utföra detta arbete är att lösa svårigheterna människor stöter på i sina erfarenheter. När du höjer kalibern kan du känna den mänskliga naturen och människans väsen –den främsta anledningen till att känna till dessa saker är så människors andliga liv kan växa och deras sinnelag kan förändras. Du kanske vet hur du ska klä upp dig och se bra ut; du kanske har insikt och visdom, men när dagen kommer då du ska utföra ditt arbete är du ändå oförmögen att göra det. Därför bör du veta vad du också borde göra medan du höjer din kaliber. Att förändra dig är målet. Att höja kalibern är en bonus. Det duger inte om kalibern inte förbättras. Det är ännu värre om ditt sinnelag inte kan förändras. Det ena utan det andra räcker inte. Att vara en normal människa innebär inte att du har gett ett genljudande vittnesmål. Det som krävs av dig är inte så enkelt.

När en persons kaliber har förbättrats i en sådan grad att de har en normal människas vett och livsstil, och även har inträde i livet, först då kommer de att kunna förändras och vittna. När dagen för att vittna om detta är inne, finns det också ett behov av att tala om förändringar i det mänskliga livet och om kunskapen om Gud inom oss. Det är bara en kombination av de här båda aspekterna som är ett sant vittnesmål och din verkliga vinst. Det räcker inte om du bara förändrat din mänsklighet på utsidan och inte har någon förståelse inom dig. Det räcker heller inte om du har förståelse och sanning inom dig men försummar att leva ett normalt mänskligt liv. Det verk som utförs på dig idag är inte till för att visas upp för andra utan för att förändra dig. Du behöver helt enkelt vara uppmärksam på att förändra dig själv. Du kanske skriver och lyssnar varje dag, men det kommer inte att fungera om du inte ägnar dig åt andra delar av ditt liv. Du bör ha inträde i varje aspekt. Du bör ha ett helgons normala liv. Många systrar klär sig som förmögna damer och bröder klär sig som välbärgade herrar eller adelsmän, och förlorar därmed fullständigt sin helgonlika anständighet. En aspekt är att höja en persons kaliber, vilket tillfälligtvis kan uppnås. En annan aspekt av avgörande betydelse är att äta och dricka Guds ord. Skulle det inte vara förspilld kunskap om din kaliber hade höjts men inte tillämpats för att du inte åt eller drack Guds ord? Båda aspekterna måste kombineras. Varför tas kunskap om Gud upp i diskussionen om vad som krävs av dig? Är det inte på grund av resultaten av framtida arbete? När du har erövrats måste du kunna vittna utifrån dina egna erfarenheter. Det räcker inte om ditt yttre är en vanlig människas om du inte kan uttrycka dina erfarenheter med ord. När du har ett normalt andligt liv borde du kunna uppnå normal mänsklighet och många aspekter av normal mänsklighet kan läras i förbigående. Skulle du påstå att det krävs speciell träning för att sopa golvet? Om du behöver ägna en timme åt att lära dig hur man äter med pinnar är det ännu mer oacceptabelt! Vad innefattas i normal mänsklighet? Insikt, förstånd, samvete och karaktär. Om du kan nå ett normaltillstånd i alla dessa avseenden är din mänsklighet av god kvalitet. Du bör ha en likhet med en normal människa och uppföra dig som en som tror på Gud. Du behöver inte nå enorma höjder eller ägna dig åt diplomati. Du behöver bara vara en vanlig människa, med en vanlig människas vett, förmåga att genomskåda saker och åtminstone se ut som en normal människa. Det räcker. Allt som krävs av dig idag är inom din förmåga och detta är inte på något sätt som att lära en gris att sjunga. Inga meningslösa ord eller meningslöst verk kommer att appliceras på dig. All fulhet som uttryckts eller avslöjats i ditt liv måste förkastas. Ni har blivit fördärvade av Satan och har för mycket av Satans gifter. Det enda som begärs av dig är att du gör er av med dessa fördärvade satanistiska sinnelag, inte att du blir någon med hög rang eller en berömd eller stor person. Det är meningslöst. Det verk som utförs på er överensstämmer med vad som finns naturligt hos er. Det finns gränser för vad jag begär av människor. Om människor idag blev ombedda att uppföra sig som myndighetspersoner – att tala med myndighetspersoners tonfall, tränade sig att tala som högt uppsatta myndighetspersoner, eller la sig till med att uttrycka sig med essäisters eller romanförfattares manér och tonfall, då skulle det heller inte räcka, det låter sig inte göras. I enlighet med kalibern hos er människor borde ni åtminstone ha förmågan att tala med vishet och taktkänsla och förklara saker klart och tydligt. Det är då ni uppfyller kraven. Insikt och vett bör åtminstone uppnås. För närvarande gäller det huvudsakligen att förkasta det fördärvade sataniska sinnelaget. Du måste förkasta fulheten du uttrycker. Om du inte har förkastat de här sakerna, hur kan du då nå fram till överlägset vett och insikt? Många människor inser att tiden har förändrats, så de utövar varken ödmjukhet eller tålamod, och de kan också sakna både kärlek och helgonlik anständighet. Sådana människor är alltför orimliga! Har de ett uns av normal mänsklighet? Har de något vittnesbörd att tala om? De har överhuvudtaget ingen insikt eller något vett. Naturligtvis måste en del aspekter av en människas utövande, som är avvikande och felaktiga, korrigeras. Precis som människors strikta andliga liv i det förflutna eller deras sken av okänslighet och dumhet – allt detta måste förändras. Förändring innebär inte att låta dig vara utsvävande eller hänge dig åt köttet och säga vad som faller dig in. Att tala vårdslöst duger inte. Att uppföra sig som en normal människa innebär att tala med samstämmighet. Ja betyder ja och nej betyder nej. Håll dig till fakta och tala på ett passande sätt. Luras inte, ljug inte. Vilka gränser en normal person kan nå när det gäller att förändra sitt sinnelag måste vara känt. Om detta inte är känt kommer du inte att kunna träda in i verkligheten.

Föregående: Tjäna som israeliterna gjorde

Nästa: Petrus upplevelser: hans kunskap om tuktan och dom

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger