Kapitel 46

Bland alla dessa ord är inga mer oförglömliga än dagens. Guds ord har tidigare uppenbarat människans tillstånd eller himlens mysterier, men det här yttrandet liknar inte de föregående. Det är inte ett hån eller ett skämt, men det är något helt oväntat: Gud satte sig ner och talade lugnt med människor. Vad är hans avsikt? Vad ser du när Gud säger: ”Idag har jag påbörjat ett nytt verk ovanför världarna. Jag har gett människorna på jorden en ny början och bett dem alla att flytta ut ur mitt hus. Och eftersom människor alltid gillar att skämma bort sig, råder jag dem att ha självinsikt och inte alltid störa mitt verk.” Och vad är denna ”nya början” som Gud talar om? Gud har sagt till människor att lämna honom förut, men Guds avsikt då var att pröva deras tro. Så idag, när han talar med en annan ton – är han äkta eller falsk? Förr kände människor inte till de prövningar som Gud talade om. Det var bara genom tjänstgörarnas verkssteg som deras ögon såg, och de personligen upplevde, Guds prövningar. Så från den tiden och framåt, tack vare förebilden som var Petrus hundratals prövningar, gjorde människor ofta misstaget att tro att ”det var prövningen från Gud”. Dessutom förekom fakta endast sällan i Guds ord. Därför sjönk folk ner ännu djupare i blind tro på Guds prövningar, och i alla ord som Gud talade trodde de aldrig att detta var ett faktiskt verk som Gud utförde; i stället trodde de att Gud, utan något annat att göra, specifikt använde ord för att pröva människor. Det var under sådana prövningar, som var hopplösa men ändå tycktes erbjuda hopp, som människor följde Gud, och efter att Gud sade ”alla som stannar kvar kommer troligen att drabbas av motgångar och inte ha mycket tur”, ägnade människor ändå sin uppmärksamhet åt att följa honom och hade alltså ingen avsikt att lämna honom. Människor följde Gud bland sådana illusioner och ingen enda vågade vara säker på att det inte fanns något hopp – vilket är en del av beviset för Guds seger. Guds synvinkel visar att han manövrerar allt för att tjäna honom. Människors illusioner uppmuntrar dem att inte lämna Gud, oavsett tid och plats, och under det här steget använder Gud människors ofullkomliga motiv för att få dem att vittna om honom, vilket är den djupa innebörden av när Gud säger: "Jag har vunnit en andel av människor." Gud använder människans motiv för att få henne att tjäna – vilket är den sanna innebörden av Guds ord att ”De tänker sig att de kan fiffla sig in, men när de ger mig sina falska tillträdespass kastar jag dem i eldgropen där och då – och när de ser sina egna ’omsorgsfulla mödor’ i lågor, förlorar de hoppet.” Gud manövrerar alla ting för att få dem att tjäna, så han undviker inte människans olika åsikter utan säger rättframt åt människor att lämna honom; detta är förunderligheten och visdomen i Guds verk, som kombinerar ärliga ord och metoden i ett så att människor blir yra och desorienterade. Av detta kan man se att Gud verkligen säger åt människor att flytta ut ur hans hem, att detta inte är någon sorts prövning, och Gud tar tillfället i akt att säga: ”Men jag säger också till människor att när de misslyckas med att vinna välsignelser, så får ingen klaga på mig.” Ingen kan fatta om Guds ord är äkta eller falska, men Gud utnyttjar detta tillfälle att stabilisera människor, att ta bort deras önskan att lämna honom. Om de en dag blir fördömda har de alltså förvarnats av Guds ord, precis som folk säger att ”de ord som är otrevliga att höra är de bra orden”. Idag är människors kärlek till Gud ärlig och uppriktig, så de erövrades och kom att älska Gud med ord som de inte visste om de var äkta eller falska, och det är därför som Gud säger: ”Jag har redan fullbordat mitt stora verk.” När Gud säger: ”Jag hoppas att de finner sin egen väg till överlevnad, och jag är maktlös i detta”, så är det verkligheten bakom Guds yttrande av alla dessa ord – men människor tror inte det utan har alltid följt Gud utan att ägna den minsta uppmärksamhet åt hans ord. När Gud alltså säger ”i framtiden utväxlas inte längre några ord mellan oss, vi har inte längre något att tala om, vi beblandar oss inte med varandra, var och en går sin egen väg”, så är dessa ord verklighet och inte på minsta sätt besudlade. Sådan är Guds ”irrationalitet”, vad människor än tror. Gud har redan vittnat inför Satan, och Gud sade att han ska få alla människor att stanna hos honom oavsett tid och plats – och så har detta verkssteg fullbordats, och Gud lyssnar inte till människans klagomål. Men Gud har klargjort detta från början, så människor lämnas där hjälplösa och tvingas bita i det sura äpplet. Kampen mellan Gud och Satan är helt baserad på människan. Människor har ingen kontroll över sig själva, de är i verklig mening marionetter, medan Gud och Satan är de som drar i dockornas snören bakom scenen. När Gud använder människor för att vittna om honom gör han allt han kan komma på, allt som är möjligt, för att använda människor i Guds tjänst. Det gör att människor manipuleras av Satan och därtill dirigeras av Gud. Och när det vittnesbörd som Gud vill ska lämnas har fullbordats, kastar han människor åt sidan och låter dem lida, medan Gud agerar som om han inte har något med dem att göra. När han vill använda människor igen tar han återigen upp dem och sätter dem i arbete – och människor har inte minsta aning om detta. De är bara som en oxe eller en häst som dess ägare använder som han önskar, ingen av dem har någon kontroll över sig själva. Det här kan låta lite sorgligt, men oavsett om människor har någon kontroll över sig själva eller inte så är det en ära att tjäna Gud, inte något att bli upprörd över. Det är som om Gud borde agera så här. Att kunna tillfredsställa vad den Allsmäktige behöver, är det inte något att vara stolt över? Så vad tror du? Har du någonsin föresatt dig att tjäna Gud? Kan det vara så att du fortfarande vill hålla fast vid rätten att söka din egen frihet?

Oavsett allt detta så är alla Guds handlingar goda och förtjänar att efterliknas, och människan och Gud är trots allt olika. Med detta som grund bör du älska Gud med ett mänskligt hjärta oavsett om Gud har någon aktning för din kärlek eller inte. Guds ord visar att det också finns stor sorgsenhet i Guds hjärta. Det är bara på grund av Guds ord som människor är förfinade. Men detta verk skedde trots allt igår – så exakt vad tänker Gud göra härnäst? Än så länge är det en hemlighet, så människor har inte förmåga att förstå eller utgrunda det, utan kan bara sjunga i takt med Guds musik. Men allt Gud säger är verkligt och allt blir besannat – om detta finns det inget tvivel!

Föregående: Kapitel 44 och 45

Nästa: Inledning

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger