Inledning

”Guds ord till hela universum” är den andra delen av uttalanden gjorda av Kristus. I denna del använder sig Kristus av Guds egen identitet. Den omfattar perioden från 20 februari 1992 till 1 juni 1992 och består av totalt fyrtiosju kapitel. Guds ords utformning, innehåll och perspektiv i dessa uttalanden skiljer sig helt från ”Uttalanden av Kristus i begynnelsen”. ”Uttalanden av Kristus i begynnelsen” blottställer och vägleder människors yttre beteende och deras enkla andliga liv. Till sist avslutas den med ”tjänstgörarnas prövning”. ”Guds ord till hela universum” inleds däremot med avslutandet av människors identitet som tjänstgörare och början på deras liv som Guds folk. Den vägleder människor in i Guds verks andra höjdpunkt under vars förlopp de genomgår eldsjöns prövning, dödens prövning och tider av kärlek till Gud. Dessa olika steg avslöjar tillfullo människans fulhet inför Gud och hennes sanna ansikte. Gud slutar med ett kapitel där han lämnar människan och därmed avslutar alla steg i sin nuvarande inkarnations erövrande av den första gruppen människor.

I ”Guds ord till hela universum” talar Gud sina ord ur Andens perspektiv. Hans sätt att tala är ouppnåeligt för den skapade mänskligheten. Dessutom är vokabulären och stilen i hans ord vacker och gripande, och de skulle inte kunna ersättas av någon form av mänsklig litteratur. De ord han blottlägger människan med är träffsäkra, de kan inte vederläggas av någon filosofi och de för alla människor till underkastelse. De ord han dömer människan med hugger som ett skarpt svärd rakt in i djupet av människors själar och ger dem ingenstans att gömma sig. De ord han tröstar människor med rymmer barmhärtighet och godhet, de är varma som en kärleksfull moders famn och får människor att känna sig trygga som aldrig förr. Det största enskilda kännetecknet för dessa uttalanden är att Gud i detta stadium inte använder sig av Jehovas eller Jesu Kristi identitet, och inte heller av de sista dagarnas Kristi identitet, då han talar. I stället använder han sin egen inneboende identitet — Skaparen — då han talar till och undervisar alla dessa som följer honom eller ännu inte börjat följa honom. Man kan med rätta säga att det här var första gången sedan skapelsen som Gud riktade sig till hela mänskligheten. Aldrig tidigare har Gud talat så detaljerat och systematiskt till den skapade mänskligheten. Det här var naturligtvis också första gången han talade så mycket och under så lång tid till hela mänskligheten. Det hade aldrig tidigare hänt. Dessutom var dessa uttalanden de första ord Gud uttryckte bland människorna där han avslöjade dem, vägledde dem, dömde dem och talade med dem hjärta-till-hjärta. Därmed var de också de första uttalanden där Gud lät människor få kunskap om hans steg, den plats där han vistas, Guds sinnelag, vad Gud har och är, Guds tankar och hans omtanke om mänskligheten. Man kan säga att det här var de första uttalanden Gud gjort till mänskligheten från den tredje himlen sedan skapelsen, och den första gången som Gud använt sin inneboende identitet för att framträda och bland ord uttrycka sitt hjärtas röst för mänskligheten.

Dessa yttranden är djupa och outgrundliga; de är inte lätta att förstå och det är inte heller lätt att greppa Guds ords ursprung och syften. Så för att förtydliga större delen av uttalandena har Kristus efter varje kapitel lagt till en förklaring på ett språk som är lätt för människan att förstå. Detta i kombination med själva uttalandena gör det lättare för alla att förstå och lära känna Guds ord. Vi har sammanställt dessa ord i ett appendix till ”Guds ord till hela universum”. I detta ger Kristus förklaringar där han använder ett väldigt lättbegripligt ordval. Kombinationen av dessa båda är den perfekta föreningen mellan gudomlighet och Gud i mänsklig gestalt. Även om Gud talar ur tredje persons perspektiv i detta appendix, kan ingen förneka att Gud personligen yttrade dessa ord. Ingen människa kan nämligen förklara Guds ord tydligt; endast Gud själv kan klargöra sina ords ursprung och syften. Även om Gud använder många metoder då han talar förändras alltså aldrig målsättningen för hans verk och inte heller ändras någonsin syftet med hans plan.

Även om ”Guds ord till hela universum” slutar med ett kapitel där Gud lämnar människan, var detta i själva verket när Guds erövrings- och frälsningsverk bland människorna och hans arbete med att fullkomna människor officiellt avtäcktes. Därför är det lämpligare för oss att se ”Guds ord till hela universum” som profetian om Guds verk i de sista dagarna. Det var nämligen först efter denna tidpunkt som den inkarnerade Människosonen officiellt började verka och tala med Kristi identitet, gå omkring bland församlingarna och skänka liv och vattna och leda hela sitt folk i vall – vilket gav upphov till de många uttalandena i ”Kristi ord när han gick omkring i kyrkorna”.

Föregående: Kapitel 120

Nästa: Kapitel 1

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger