Kapitel 95

Människor föreställer sig att allting är ytterst enkelt, men i själva verket är det inte så. Det finns dolda hemligheter i allting, och dessutom min vishet och mina föranstaltningar. Jag förbiser inga detaljer, och jag arrangerar allting själv. Den stora dagens dom drabbar alla dem som inte älskar mig uppriktigt (kom ihåg att den stora dagens dom är riktad mot varje person som får detta namn) och får dem att gråta och skära tänder. Denna klagolåt kommer från Hades och från helvetet; det är inte människor som gråter utan demoner. Det är min dom som åstadkommer denna klagan och som leder till min förvaltningsplans slutliga frälsning för människorna. Jag hade vissa förhoppningar om en del människor. Men när jag nu ser situationen, måste jag överge dessa människor en efter en, för det här är det skede som mitt verk har nått, och det är något som ingen kan ändra. Alla de som inte är mina förstfödda söner eller mitt folk måste överges och gå bort från mig! Ni måste förstå att i Kina är alla utom mina förstfödda söner och mitt folk avkommor till den stora röda draken och måste förkastas. Ni måste alla förstå att Kina trots allt är en nation som jag förbannat, och några av mitt folk där är bara sådana som tjänar mitt framtida verk. Med andra ord finns det inga andra där förutom mina förstfödda söner – de måste alla förgås. Tänk inte att jag handlar alltför extremt – det här är mitt administrativa påbud. De som drabbas av min förbannelse är föremål för mitt hat, och detta är hugget i sten. Jag gör inga misstag; om jag ser några som misshagar mig, kommer jag att sparka ut dem; det är bevis nog för att jag har förbannat dig och att du är en avkomling till den stora röda draken. Låt mig inskärpa det igen – det finns bara mina förstfödda söner i Kina (förutom mitt folk som gör tjänst) och detta är mitt administrativa påbud. Men mina förstfödda söner är så få och har alla förutbestämts av mig – jag vet vad det är jag gör. Jag är inte rädd för din negativa hållning, och jag är inte rädd att du ska vända dig om och bita mig, för jag har mina administrativa påbud och jag har vrede. Jag har alltså de stora katastroferna i min hand och jag fruktar inte någonting eftersom jag betraktar allt som redan uppnått, och när den dagen kommer ska jag ta itu med er ordentligt. Man kan inte fullkomnas eller formas av människan till att bli en av mina förstfödda söner – detta är helt och hållet avhängigt min förutbestämmelse. Den jag säger är en förstfödd son är en förstfödd son; försök inte tävla om det eller bemäktiga er det. Allting avgörs av mig, den allsmäktige Guden själv.

En dag ska jag tillåta er alla att se vilka mina administrativa påbud är och vad min vrede är (alla kommer att dyrka mig, alla kommer att be mig om förlåtelse och alla kommer att fortsätta att lyda; nu tillåter jag bara mina förstfödda söner att se en del av det). Jag ska visa alla den röda drakens avkommor att jag har utvalt många till att offras (alla utom mina förstfödda söner) för att fullkomna mina förstfödda söner, och att jag har gjort så att den stora röda draken faller offer för sina egna listiga ränker. (I min förvaltningsplan skickar den stora röda draken bort dem som tjänar mig – alla utom mina förstfödda söner – för att störa min förvaltningsplan; ändå har den fallit offer för sina egna listiga ränker, och de tjänar alla mitt verk. Detta är en del av den sanna innebörden av att jag tar alla i anspråk för att tjäna mig.) Idag, när allting har uppnåtts, ska jag göra mig av med dem alla, krossa dem under mina fötter, och genom detta ska jag förödmjuka den stora röda draken och få den att känna djup skam (de försöker bluffa sig fram för att vinna välsignelser, men de trodde aldrig att de skulle tjäna mig) – detta är min vishet. När människor hör detta tror de att jag saknar känslor och barmhärtighet, och att jag inte har någon mänsklig natur. Jag har förvisso varken känslor eller barmhärtighet gentemot Satan, och dessutom är jag Gud själv som går utöver den mänskliga naturen. Hur kan du säga att jag är en Gud med mänsklig natur? Vet du inte att jag inte är av denna världen? Vet du inte att jag står över allting? Bortsett från mina förstfödda söner finns det ingen som jag, ingen som har mitt sinnelag (ett sinnelag som inte är mänskligt utan gudomligt) och ingen som besitter mina egenskaper.

När porten till den andliga världen öppnas, kommer ni att se alla hemligheter, så att ni helt och fullt kan träda in i ett fritt rike, träda in i min kärleksfulla omfamning och mina välsignelser som varar för evigt. Mina händer har alltid stött mänskligheten. Men det finns en del av mänskligheten som jag kommer att rädda och en del som jag inte kommer att rädda. (Jag säger “stött”, för utan mitt stöd skulle hela världen för länge sedan ha fallit ner i Hades.) Ni måste inse detta! Det här är min förvaltningsplan. Och vad är min förvaltningsplan? Jag skapade mänskligheten, men jag planerade aldrig att vinna varenda enskild individ, utan bara att vinna en liten del av mänskligheten. Varför skapade jag då så många människor? Jag har tidigare sagt att hos mig är allting frihet och befrielse, och jag gör precis vad jag vill. När jag skapade mänskligheten var det bara för att de skulle kunna leva ett normalt liv och sedan skulle det kunna uppstå en liten del av mänskligheten som skulle bli mina förstfödda söner, mina söner och mitt folk. Man kan säga att alla människor, händelser och föremål – med undantag av mina förstfödda söner, mitt folk och mina söner – är tjänstgörare som alla måste förgås. På detta sätt kommer hela min förvaltningsplan att fullbordas. Detta är min förvaltningsplan, det är mitt verk och det är de steg jag tar när jag handlar. När allting är över, kommer min vila att vara fullkomlig. Då kommer allting att vara gott; allt kommer att vara fridfullt och tryggt.

Tempot i mitt verk är så högt att ingen människa kan föreställa sig det. Det förändras dag för dag och den som inte kan hålla jämna steg kommer att lida förlust; man kan bara hålla fast vid det nya ljuset varje dag (även om det aldrig sker någon förändring i mina administrativa påbud eller i de visioner och den sanning jag omhuldar). Varför talar jag varje dag? Varför upplyser jag dig ständigt? Förstår ni den sanna innebörden? De flesta människor skrattar och skämtar fortfarande och kan inte vara allvarliga. De visar helt enkelt inte något intresse för mina ord, utan känner bara en övergående oro när de hör dem. Sedan är mina ord snart glömda, och de är snart omedvetna om sin egen identitet och blir vårdslösa. Vet du hur din situation är? Huruvida någon tjänar mig eller är förutbestämd och utvald av mig styrs helt av mina händer; ingen kan ändra detta – jag måste göra detta själv, jag måste själv utvälja och förutbestämma dem. Vem vågar säga att jag är en ovis Gud? Varje ord jag säger och allting jag gör uttrycker min vishet. Vem vågar ännu en gång störa min förvaltning eller förstöra mina planer? Jag kommer förvisso inte att förlåta dem! Tiden vilar i mina händer och jag fruktar inte något dröjsmål; är jag inte den som bestämmer tidpunkten när min förvaltningsplan ska sluta? Är inte allt detta avhängigt en enda tanke hos mig? När jag säger att den är utförd, så är den utförd, och när jag säger att den slutar, så slutar den. Jag har inte bråttom och jag kommer att vidta lämpliga åtgärder. Människorna får inte lägga sig i mitt verk, och de får inte göra saker åt mig efter eget behag. Jag förbannar den som lägger sig i – det här är ett av mina administrativa påbud. Jag gör mitt arbete själv och jag behöver ingen hjälp (jag tillåter dessa tjänstgörare att handla: annars skulle de inte våga handla oöverlagt eller i blindo). Allt arbete styrs av mig, och beslutas av mig, för jag är den ende Guden själv.

Alla nationer i världen tävlar med varandra om makt och profit och de slåss om land, men var inte oroliga, för allt detta är i min tjänst. Och varför säger jag att det är i min tjänst? Jag handlar utan att lyfta ett finger. För att döma djävlar ser jag först till att de grälar inbördes, och slutligen ser jag till att de går under och faller offer för sina egna listiga ränker (de vill tävla med mig om makten, men det slutar med att de tjänar mig). Jag talar bara och ger mina order, och alla gör vad jag säger åt dem att göra för annars kommer jag att förgöra dem omedelbart. Allt detta är en del av min dom, för jag styr över allting och allting bestäms av mig. Ingen gör någonting frivilligt utan gör det enligt min egen plan. Jag hoppas att ni kan vara fyllda av min vishet under de händelser som snart kommer att inträffa. Förhåll er inte lättsinnigt, utan kom oftare närmare mig när olika händelser drabbar er; var försiktigare och varsammare i alla avseenden för att inte kränka min tuktan och för att inte falla offer för Satans listiga ränker. Ni bör vinna insikt genom mina ord, veta vem jag är och se vad jag har. Ni måste handla enligt mina meningsfulla anvisningar och ni får inte handla obetänksamt. Gör vad jag gör, och säg vad jag säger. Jag säger detta till er i förväg, så att ni kan undvika att göra misstag och undvika att bli frestade. Vad är “mitt väsen” och “mina ägodelar”? Vet ni verkligen det? Den smärta jag utstår är en del av mitt väsen eftersom det är en del av min normala mänskliga natur, och mitt väsen finns också i min fullkomliga gudomlighet – vet ni detta? Mitt väsen består av två sidor: en sida är min mänskliga natur och den andra är min fullkomliga gudomlighet. Endast en kombination av dessa två sidor gör Gud fullkomlig. Min fullkomliga gudomlighet inbegriper också många saker: Jag begränsas inte av någon person, något tillstånd eller något ting; jag når utöver allt; jag begränsas inte av tid eller rum eller geografi; jag känner alla människor, tillstånd och ting grundligt, som min egen handrygg; och likväl är jag fortfarande kött och ben, och jag existerar i påtaglig form; jag är fortfarande denna individ i folks ögon, men naturen har förändrats – den är inte kött utan kropp. Detta är bara en liten del av den. Alla mina förstfödda söner kommer också att vara sådana i framtiden; detta är den väg man måste gå, och de som har dömts kan inte undkomma. Medan jag gör detta kommer alla dessa som inte har förutbestämts att sparkas ut (det här är nämligen Satan som prövar mig för att se om mina ord är riktiga). De som är förutbestämda kan inte undkomma oavsett vart de tar vägen, och därigenom ser ni principerna bakom denna min handling. “Mina ägodelar” syftar på min visdom, min kunskap, min rådighet och varje ord jag säger. Både min mänskliga natur och min gudomlighet besitter detta. Det betyder att allt som görs av min mänskliga natur likaväl som det som görs av min gudomliga natur är mina ägodelar; ingen kan ta bort det eller avlägsna det; det är i min ägo, och ingen kan förändra det. Detta är mitt strängaste administrativa påbud (för i människornas föreställningar överensstämmer mycket som jag gör inte med deras föreställningar och överstiger människans förstånd; detta är det påbud som varenda människa lättast bryter mot, och det är också det strängaste. Därför drabbas deras liv av förlust). Jag upprepar, ni måste ha en samvetsgrann inställning till det jag uppmanar er att göra – ni får inte vara vårdslösa!

Föregående: Kapitel 94

Nästa: Kapitel 100

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger