Kapitel 94

Jag återvänder till Sion med mina förstfödda söner – förstår ni verkligen den sanna innebörden av dessa ord? Som jag gång på gång har påmint er, vill jag att ni ska växa upp snabbt och regera med mig. Kommer ni ihåg? Detta har ett direkt samband med min inkarnation: Från Sion kom jag till världen i köttet, för att genom köttet vinna en grupp människor som har samma sinnelag som jag, och när jag har gjort det, kommer jag att återvända till Sion. Detta betyder att vi fortfarande behöver återvända från köttet till den ursprungliga kroppen. Det är den sanna innebörden av att ”återvända till Sion”. Det är också den sanna innebörden och kärnan i hela min förvaltningsplan, och än mer, det är den viktigaste delen i min förvaltningsplan, som ingen kan förhindra och som kommer att genomföras omedelbart. När man är i köttet, kan man aldrig frigöra sig från mänskliga föreställningar och mänskligt tänkande, än mindre kan man göra sig kvitt jordens luft och damm, och man kommer alltid att vara lera; bara i kroppen kan man vara berättigad att åtnjuta välsignelser. Vad är välsignelser? Kommer ni ihåg? I köttet kan det inte bli tal om välsignelser, så vägen från köttet till kroppen är den varje förstfödd son måste följa. I köttet är ni förtryckta och förföljda av den stora röda draken (och det är därför ni inte har någon kraft och inte har vunnit någon härlighet), men i kroppen kommer det att vara mycket annorlunda och ni kommer att vara stolta och jublande glada. Förtryckets dagar kommer att vara över för gott, och ni kommer att vara befriade och fria för alltid. Bara på detta sätt kan jag foga in vad jag är och vad jag har i er. Annars kommer ni bara att ha min kvalitet. Oavsett hur mycket en person efterliknar en annan till det yttre, kan de inte vara identiska. Bara i den heliga andliga kroppen (det vill säga kroppen) kan vi vara exakt likadana (vilket innebär att vi har samma egenskaper, samma väsen, besitter samma saker och är av samma sinne, förenade, enade och inte åtskilda, för allt är den heliga andliga kroppen).

Varför har ni nu börjat hata världen, känna avsmak för mat, kläder och alla sådana irriterande saker, och dessutom, bara längtar efter att bli kvitt dem? Detta är ett tecken på att ni kommer att inträda i den andliga världen (kroppen). Ni har allesamman föraningar om detta (om än i olika hög grad). Jag kommer att använda olika människor, olika händelser och olika saker, allt för att tjäna mitt mest avgörande steg, och alla dessa ska göra tjänst för mig. Jag måste göra så. (Naturligtvis kan jag inte åstadkomma detta i köttet, och bara min ande själv kan utföra detta verk, eftersom tiden inte är inne än.) Detta är det slutgiltiga syfte som hela universum tjänar. Alla kommer att prisa mig och hälsa mig med glädje. Mitt stora verk är fullbordat. De sju skålarna med plågor töms ut från min hand, de sju åskorna dånar, de sju basunerna ljuder och de sju sigillen öppnas – för hela universum, för alla nationer och alla folk och för bergen, floderna och allting. Vad är de sju skålarna med plågor? Vad är deras exakta mål? Varför säger jag att de kommer att hällas ut från min hand? Det kommer att gå lång tid innan alla är helt övertygade, innan alla förstår fullkomligt. Även om jag sade det till er nu, skulle ni bara förstå en liten del. I människornas föreställning riktas de sju skålarna med plågor mot alla länder och folk i världen, men så är det faktiskt inte. ”Sju skålar med plågor” syftar på djävulen Satans inflytande och på den stora röda drakens sammansvärjning (det objekt jag använder för att göra tjänst åt mig). I den stunden kommer jag att släppa lös Satan och den stora röda draken för att tukta sönerna och folket, och därigenom kommer det att uppenbaras vilka som är sönerna och vilka som är folket. De bedragna är de som inte var målen för min förutbestämmelse, medan mina förstfödda söner vid den tiden kommer att regera med mig. På detta sätt kommer jag att göra sönerna och folket fulltaliga. Det som hälls ut ur de sju skålarna med plågor kommer inte att gälla alla nationer och alla folk, utan bara mina söner och folket. Välsignelser kommer inte lätt; ett fullt pris måste betalas. När sönerna och folket växer upp, kommer de sju skålarna med plågor att undanröjas helt, och efteråt kommer de inte att existera. Vad är ”de sju åskorna som dånar”? Det är inte svårt att förstå. I den stund då jag och mina förstfödda söner blir kroppen, kommer de sju åskorna att dåna. Detta kommer att skaka hela universum, som om himmel och jord vänds upp och ned. Alla kommer att veta detta; ingen kommer att förbli okunnig om det. Vid den tiden kommer jag och mina förstfödda söner att vara tillsammans i härlighet och inleda nästa steg i verket. På grund av de sju åskornas dån kommer många människor att böja knä för att få barmhärtighet och förlåtelse. Men det kommer inte längre att vara nådens tidsålder: Det kommer att vara vredens tid. När det gäller dem som gör det onda (de som bedriver otukt, gör olagliga affärer, har oklara gränser gentemot det motsatta könet; avbryter eller skadar min förvaltning, inte förstår andliga ting, är besatta av onda andar, och så vidare – alla utom mina utvalda) kommer ingen att slippa undan eller bli förlåten, utan varenda en kommer att kastas ned i Hades, där de kommer att förgås för alltid! ”De sju basunerna som ljuder” syftar inte på en stor, fientlig omgivning och inte heller på något uttalande till världen; detta är helt och hållet mänskliga föreställningar. ”De sju basunerna” syftar på mitt vredgade yttrande. När min röst (majestätisk dom och vredgad dom) hörs, ljuder de sju basunerna. (I situationen just nu, i mitt hem, är detta det strängaste, och ingen kan undgå det.) Och alla demoner i Hades och helvetet, stora och små, kommer att fly hals över huvud åt alla håll, under gråt och tandagnisslan, skamsna och utan någonstans att gömma sig. För ögonblicket är det inte de sju basunerna som börjar ljuda utan min rasande vrede och min strängaste dom, som ingen kan undgå och alla måste drabbas av. Det som har uppenbarats hittills är inte innehållet i de sju sigillen. De sju sigillen är de välsignelser ni kommer att åtnjuta i framtiden. ”Öppnandet” syftar bara på att ni blir informerade om dem, men ni har ännu inte åtnjutit dessa välsignelser. När ni åtnjuter dessa välsignelser, då kommer ni att veta innehållet i de sju sigillen. Idag snuddar ni bara vid en del som inte är fullbordad än. Jag kan bara berätta om varje enskilt steg allteftersom det sker i det framtida verket, så ni kommer att erfara det personligen och uppleva en ojämförlig härlighet, och ni kommer att befinna er i ett tillstånd av oändlig extas.

Att kunna åtnjuta förstfödda söners välsignelser är varken någonting lätt eller någonting som en vanlig människa kan uppnå. Jag vill åter framhålla och säga med större kraft att jag måste ställa stränga krav på mina förstfödda söner. Annars skulle de inte kunna förhärliga mitt namn. Jag avvisar bestämt var och en som har dåligt rykte i världen, och ännu mer avvisar jag den som är promiskuös. (De har ingen del i att bli Guds folk - detta betonar jag särskilt.) Och tro inte att vad ni har gjort tidigare är ur världen – det vore ju väldigt bra! Men så enkelt är det inte att få ställningen som förstfödd son! På samma sätt avvisar jag alla som är emot mig, alla som inte erkänner mig i mitt kött, alla som hindrar mig när jag gör min vilja och alla som förföljer mig – så sträng är jag (för jag har återtagit min makt fullständigt)! Slutligen avvisar jag på samma sätt alla som aldrig har haft några motgångar i livet. Jag vill ha dem som liksom jag har rest sig ur sitt lidande, även om det varit ett litet lidande. Om de inte har gjort det, då är de den sortens människor som jag kommer att sparka ut. Var inte fräck och gör dig till inför mig för att du vill bli min förstfödde son. Försvinn bort från mig, snabbt! Du har tidigare berättat triviala saker för mig och försökt vinna min bevågenhet! Detta är blindhet! Vet du inte att jag hatar dig, ditt värdelösa kräk? Tror du inte att jag känner till dina hemliga affärer? Du gömmer dig gång på gång! Vet du inte att du har visat ditt djävulsansikte? Tror du inte att jag kan se det även om inte människor kan? De som gör tjänst åt mig är inte goda; de är en skock värdelösa kräk. Jag måste ta itu med dem. Jag ska kasta dem i den bottenlösa avgrunden och bränna upp dem!

Du talar på ett ogudaktigt sätt, du handlar trolöst och du samarbetar inte som du bör med andra; och en sådan person vill ändå bli kung – drömmer du, eller? Vad inbillar du dig? Ser du inte vad du är? Du är ett värdelöst kräk! Kan en sådan person vara till någon användning? Skynda dig bort ur min åsyn! Var och en måste förstå vad jag säger klart och tydligt, inspireras av mina ord, erkänna min allmakt och känna min visdom. Det har ofta sagts att den heliga andliga kroppen har visat sig. Slutligen, skulle ni säga att den heliga andliga kroppen har visat sig eller inte? Är det jag säger tomt prat? Vad är den heliga andliga kroppen? Under vilka omständigheter existerar den heliga andliga kroppen? För människor är den omöjlig att föreställa sig, och de kan inte förstå den. Jag säger er: Jag är felfri, i mig är allting öppet och allting är befriat (därför att jag handlar vist och jag talar fritt). Ingen av mina handlingar är skamlig och allt sker i ljuset så att alla kan bli helt övertygade. Dessutom kan ingen människa utgå från någonting inom sig och använda det mot mig. Detta är en förklaring av det ”heliga” i ”den heliga andliga kroppen”. Därför har jag upprepade gånger betonat att jag inte vill ha några som gör skamliga ting. Detta är en punkt i mina administrativa förordningar, och det ingår också i mitt sinnelag. ”Den andliga kroppen” syftar på mina yttranden. Vad jag säger har alltid ett syfte, det har alltid vishet men det går inte att styra. (Jag säger vad jag vill säga, och det är min ande som talar med sin röst, och det är min person som talar.) Vad jag säger yttras fritt, och när det inte motsvarar människors föreställningar är det dags att avslöja människorna. Detta är mitt rätta arrangemang. Närhelst den person jag är talar eller handlar är det följaktligen alltid ett bra tillfälle att avslöja Satans väsen. När den person jag är har blivit smord, framträder den heliga andliga kroppen. I framtiden kommer ”den heliga andliga kroppen” att syfta på kroppen, och denna betydelse har två aspekter. Det finns en betydelseaspekt idag och en annan betydelseaspekt i framtiden. Men i framtiden kommer den heliga andliga kroppen att vara mycket annorlunda än den nuvarande – skillnaden kommer att vara som skillnaden mellan himmel och jord. Ingen kan förstå det, och jag kommer att bli tvungen att personligen avslöja det för er.

Föregående: Kapitel 92

Nästa: Kapitel 95

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger