Kapitel 92

Varje människa kan se min allsmäktighet och visdom i mina ord och handlingar. Vart jag än går, så är mitt verk där. Mina fotspår finns inte bara i Kina; det som är av större betydelse är att de finns i alla världens nationer. De första som får det här namnet är emellertid bara de sju nationer jag talade om tidigare, eftersom det är ordningsföljden i mitt verk; inom överskådlig framtid kommer ni att ha fått det här klart för er och förstå det ingående. Om jag berättar det för er nu, är jag rädd för att majoriteten av er kommer att falla omkull till följd därav, för jag har tidigare sagt att jag talar till er och låter er höra min röst i enlighet med er mognad, och allt jag gör bär på min oändliga visdom som ingen kan förstå; det enda sättet är att berätta det för er lite i taget. Detta ska ni veta! Ni är för alltid barn i mina ögon; i varje steg ni tar måste ni ledas av mig och undervisas av mig. Ni människor – det är bara genom min vägledning som ni kan leva ert liv; utan den skulle ingen kunna fortsätta leva. Hela universums värld är i mina händer och ändå ser man mig inte jäkta omkring. Tvärtom är jag avslappnad och glad. Folk känner inte till min allsmäktighet och skulle oroa sig för mig – så lite ni själva vet! Ni stoltserar fortfarande med era värdelösa bagateller inför mig och beundrar er själva! Jag genomskådade det för länge sedan. Och ni ägnar er åt lurendrejeri rakt framför mig, era usla kräk! Försvinn ur mitt hus omedelbart! Jag vill inte ha usla varelser som er. Jag skulle hellre se att det inte fanns någon alls i mitt rike än att ha er sort där – usla kräk! Vet ni om att jag redan har slutat bearbeta er, fastän ni fortfarande äter och klär er som vanligt? Men vet ni om att ni lever för Satan och att ni tjänar Satan? Och trots det har ni mage att stå inför mig! Ni är verkligen skamlösa!

Förr i tiden sa jag ofta: ”De stora katastroferna kommer snart; de stora katastroferna har redan fallit från mina händer.” Vad syftar ”stora katastrofer” på och hur ska man förklara ordet ”fallit”? Ni tror att de här stora katastroferna syftar på oundvikliga katastrofer som skadar människans ande, själ och kropp, och ni tror att ”jordbävningarna, hungersnöden och pesten” som jag talar om är dessa stora olyckor. Men ni vet inte att ni har misstolkat mina ord. Och ni tror att ”fallit” betyder att de stora katastroferna har börjat – det är skrattretande! Det är faktiskt så ni tolkar det och efter att ha hört era förklaringar blir jag uppriktigt arg. Hemligheten som människorna inte har kunnat avslöja (som är den bäst dolda hemligheten) är också den hemlighet som har blivit allvarligast misstolkad genom alla tider, och det är en hemlighet som ingen har haft personlig erfarenhet av (eftersom den bara utvecklas i de sista dagarna, och det bara är i den sista tiden människan kan se den, fastän hon då inte kommer att känna igen den), eftersom jag förseglar den ytterst noggrant så att ingen människa kan tränga in i den (för att ens se den minsta skymt av den). Nu när mitt verk har genomförts fram till det här stadiet upplyser jag er enligt mitt verks behov; annars skulle människorna inte ha någon möjlighet att förstå. Nu börjar jag hålla samkväm; alla ska vara uppmärksamma, för den som inte är försiktig – och det gäller även mina förstfödda söner – kommer att drabbas av min dom, och i de allvarligare fallen kommer de att slås till marken av min hand (vilket betyder att deras ande, själ och kropp ska tas). Vi talar om de stora katastroferna i relation till vart och ett av mitt rikes administrativa påbud, och vartenda ett av mina administrativa påbud är en del av de stora katastroferna. (Mina administrativa påbud har inte uppenbarats för er i sin helhet, men bekymra eller oroa er inte för det; det finns en del saker som gagnar er föga om ni skulle få vetskap om dem för tidigt. Kom ihåg det här! Jag är en vis Gud.) Så vad är då den andra delen? De stora katastroferna består av två delar: Mina administrativa påbud och min vrede. Den tid då de stora katastroferna kommer är även den tid då min vrede börjar flamma och jag börjar verkställa mina administrativa påbud. Ni får inte urarta på grund av det här. Har ni glömt att allting har förutbestämts av mig? Mina söner, frukta inte! Jag ska helt visst skydda er; ni ska åtnjuta goda välsignelser hos mig för alltid och skall vara tillsammans med mig i evighet. Eftersom ni är mina älskade kommer jag inte att överge er. Jag gör inget dåraktigt, och om jag rev ner något som genomförts med så stor svårighet, vore det väl att skjuta mig själv i foten? Jag vet vad ni tänker i era hjärtan. Har ni kommit ihåg det här? Vad vill ni mer att jag ska säga? Jag ska tala mer om de stora katastroferna. När de stora katastroferna kommer, blir det en ytterst skrämmande tid och de kommer att avslöja människans fulhet i högsta grad. Alla slags demoniska ansikten kommer att blottas i skenet från mitt ansikte, och de kan inte gömma sig någonstans eller söka skydd någonstans; de kommer att vara fullständigt exponerade. Effekten av de stora katastroferna blir att alla som inte är mina utvalda eller förutbestämda kommer att knäböja inför mig och under gråt och tandagnisslan be om förlåtelse. Det här är min dom över Satan, min vredesfyllda dom. Jag ägnar mig för närvarande åt detta verk och det finns kanske vissa som vill låtsas ha kvalifikationer och bluffa sig fram; ju mer de gör det, desto mer kommer Satan att bearbeta dem tills, vid en viss tidpunkt, deras ursprungliga former avslöjas.

Jag har ingen brådska att utföra mitt verk och jag orkestrerar personligen varje människa (det här är ett hån mot dem, vilket bevisar att de är den stora röda drakens ättlingar, och jag tar ingen hänsyn till dem, så det är ingen överdrift att använda ordet ”orkestrera”) och utför personligen varje gärning! Allting går bra för mig och det är en trygg och säker framgång; allt jag gör är redan arrangerat, steg för steg. Jag berättar för er om min vilja och min börda, lite i taget. Från och med nu börjar mitt ord nå fram till alla nationer och alla folk. Eftersom mina förstfödda söner redan är fulltaliga (mina ord fokuserar på mina söner och mitt folk) har mitt arbetssätt börjat förändras igen. Ser ni detta tydligt? Har ni lagt märke till tonfallet i mina ord de här senaste dagarna? Jag tröstar mina förstfödda söner för varje steg på vägen, men eftersom mina förstfödda söner redan är fulltaliga bär jag från och med nu en kniv i min hand (”kniv” betyder ”ytterst stränga ord”). Vad gäller dem som jag för ett ögonblick ser ogynnsamt på (då syftar jag på dem som inte har blivit förutbestämda eller utvalda, och därför finns det ingen motsägelse), så bryr jag mig inte om ifall de tjänstgör åt mig eller om de är något annat; jag kommer att förkasta dem omedelbart. Jag är den allsmäktige Guden och jag kan få alla människor att betjäna mig. Jag tvekar inte ett dugg att göra mig av med sådana människor; om jag säger att jag inte vill ha dem, så vill jag inte ha dem. Nu när den här stunden har kommit behöver jag bara se någon som misshagar mig, så kommer jag att förkasta honom direkt, utan någon undersökning, för jag är Guden som står vid mitt ord. När det gäller dem som jag har förutbestämt ska vara i min tjänst så spelar det ingen roll hur goda ni är – om ni har gjort något som misshagar mig kommer jag att sparka ut er. Jag är inte rädd för framtida problem. Jag har mina administrativa påbud, jag står vid mitt ord och mina ord ska uppfyllas. Skulle jag låta Satan bli kvar? Hör mig, ni människor! Ni behöver inte vara rädda; ni måste ta er ut närhelst jag säger åt er att ta er ut. Kom inte med några ursäkter; jag har inget att säga er! För jag har haft sådant tålamod och nu är tiden för att verkställa mina administrativa påbud inne och er sista dag har också kommit. Ni levde lössläppt i tusentals år och gjorde alltid saker och ting på ett envist och oresonligt sätt, men jag var alltid tolerant (eftersom jag är storsint och tillåter ert fördärv i viss utsträckning): Men nu är min fördragsamhet slut och tiden är inne för er att bli gripna och kastade i sjön av eld och svavel. Skynda er att komma ur vägen. Jag börjar formellt att verkställa min dom och jag börjar släppa lös min vrede.

I alla länder och på alla platser i världen inträffar ofta jordbävningar, svält, epidemier och alla slags katastrofer. Medan jag utför mitt verk i alla länder och på alla platser kommer de här katastroferna att bli allt svårare än de någonsin varit sedan världens skapelse. Det här är början till min dom över alla människor, men mina söner kan vara lugna; ingen katastrof kommer att drabba er, och jag ska beskydda er. (Det innebär att ni efteråt kommer att leva i kroppen, men inte i köttet, så ni kommer inte att lida smärtan av någon katastrof.) Ni kommer helt enkelt att regera som kungar tillsammans med mig, döma alla länder och folk och åtnjuta goda välsignelser hos mig för alltid i universum och jordens ändar. Alla dessa ord kommer att uppfyllas och de kommer snart att förverkligas inför era egna ögon. Jag dröjer varken en enda timme eller en enda dag; jag gör saker och ting otroligt snabbt. Var inte bekymrade eller oroliga; den välsignelse jag ger er är något som ingen kan ta ifrån er – detta är mitt administrativa påbud. Alla människor kommer att lyda mig på grund av mina gärningar; de kommer att jubla oavbrutet och än mer kommer de att hoppa av glädje i all evighet.

Föregående: Kapitel 88

Nästa: Kapitel 94

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger