Kapitel 9

Jag vill påminna dig om att du inte får vara det minsta lilla otydlig när det gäller mitt ord och alla former av oaktsamhet är oacceptabla. Du måste uppmärksamma mitt ord och åtlyda det, och hantera saker och ting i enlighet med mina avsikter. Du måste alltid vara vaksam och aldrig ha ett sinnelag som är arrogant och självrättfärdigt, och du måste alltid lita på mig för att förkasta det naturliga gamla sinnelaget som bor i dig. Du bör alltid kunna bevara din normala beskaffenhet inför mig och ha ett stabilt sinnelag. Ditt tänkande måste vara nyktert och klart och bör inte påverkas eller kontrolleras av någon annan människa, händelse eller sak. Du bör alltid vara lugn i min närvaro och alltid bibehålla en kontinuerlig närhet till och gemenskap med mig. Du måste visa styrka och ryggrad och stå fast i ditt vittnesbörd om mig; stå upp och tala å mina vägnar och var inte rädd för vad andra människor kan tänkas säga. Fokusera på att tillfredsställa mina avsikter och låt dig inte kontrolleras av andra. Vad jag uppenbarar för dig måste göras i enlighet med mina avsikter och får inte skjutas på framtiden. Hur känner du dig inombords? Är du orolig? Du kommer att förstå. Varför kan du inte stå upp och tala för min sak och visa omtanke om min börda? Du ägnar dig hela tiden åt futtiga intriger, men jag ser allt klart. Jag är din hjälp och din sköld och allt är i mina händer, så vad är du rädd för? Är inte det att vara överkänslig? Du måste snabbt förkasta dina känslor – jag tar inte hänsyn till känslor och jag utövar rättfärdighet. Om dina föräldrar gör något som inte gagna kyrkan kan de inte undkomma. Mina avsikter har blivit uppenbarade för dig och du får inte bortse från dem. Du måste tvärtom lägga all din uppmärksamhet på dem och förkasta allting annat för att följa mig helhjärtat. Jag kommer alltid att hålla dig i mina händer. Var inte blyg och låt dig inte kontrolleras av din man eller hustru – låt min vilja ske.

Ha tillit! Ha tillit! Jag är din Allsmäktige Gud. Det här är kanske något som du på något vis inser, men du måste ändå vara vaksam. För kyrkans, min viljas och min förvaltnings skull måste du vara fullständigt hängiven och på så sätt kommer alla mysterier och slut att klart visas för dig. Det kommer inte att dröja länge och dagarna håller på att nå sitt slut. Så vad tänker du göra? Hur ska du söka för att växa upp och mogna i ditt liv? Hur kommer du snabbt att göra dig nyttig för mig? Vad kommer du att göra för att låta min vilja ske? För detta krävs det noga eftertanke och en djupare gemenskap med mig. Lita på mig, tro på mig, var aldrig oaktsam och förmå att hantera saker och ting i enlighet med min ledning. Det måste finnas goda förutsättningar för sanningen och du måste äta och dricka den oftare. Varje sanning måste omsättas i praktiken innan den helt och hållet kan förstås.

Känner du nu att tiden inte räcker till? Känner du också att du är annorlunda inombords i jämförelse med tidigare och att din börda känns väldigt tung? Mina avsikter med dig är att du måste tänka klart, inte bryta med mina avsikter och alltid vara i kontakt med mig. Stå mig alltid nära, kommunicera med mig, visa omtanke om mitt hjärta och var redo att tjäna i samverkan så att mina avsikter alltid är uppenbara för er. Var alltid mycket uppmärksam! Mycket uppmärksam! Var inte det minsta slapp – det är din plikt och mitt verk bor i den.

I det här läget kanske du har lite förståelse och känner att det är alltför underbart. Tidigare kanske du har tvivlat och tänkt att det var helt annorlunda mot människans uppfattningar, idéer och tankar, men nu förstår du i grunden. Det här är mitt underbara verk och det är också Guds underbara verk. Du måste vara alldeles klarvaken och avvakta och gå in i det. Tiden ligger i mina händer; slösa inte bort den och slappna inte av ens för ett ögonblick; om du ödslar tid fördröjs mitt verk och det får min vilja att förhindras i dig. Du måste tänka efter och ofta kommunicera med mig. Du måste föra alla handlingar, rörelser, tankar, idéer, familj, make, söner och döttrar inför mig. Lita inte på jaget i din praktik för då kommer jag att bli rasande och dina förluster kommer att vara dyrbara.

Tygla dina egna steg och var alltid redo att gå i mina ord. Det låter sig bara göras om du har min visdom. Kom inför mig om du stöter på svårigheter så ska jag leda dig. Tramsa inte och kommunicera inte obetänksamt. Om ditt liv inte får någon nytta är det för att du saknar kunskap och inte kan skilja mellan goda och onda ord. Du inser inte det här förrän du lidit skada, är i dåligt skick och står utan den Helige Andes närvaro. Då är det för sent. Tiden är så knapp nu så du får inte komma det minsta på efterkälken i livets kapplöpning; du måste följa tätt i mina fotspår. När svårigheter uppstår ska du ofta tänka efter genom att hålla dig nära mig och kommunicera direkt med mig. Om du håller fast vid den här vägen kommer ditt inträde att bli lätt då du rör dig framåt.

Mina ord är inte riktade enbart till dig; alla i kyrkan har brister i olika avseenden. Ni måste kommunicera mer, kunna äta och dricka självständigt under era egna andakter och kunna förstå vilka de viktigaste sanningarna är som bör tillämpas omgående. Du måste få en känsla för verkligheten i mitt ord. Greppa dess innersta kärna och dess principer – var inte vårdslös. Begrunda alltid mitt ord och kommunicera alltid med mig, så kommer det gradvis att uppenbaras. Du får inte närma dig Gud för ett ögonblick för att sedan, innan ditt hjärta kan stillas inför Gud, bli störd när något annan händer dig. Du är alltid förvirrad och osäker på saker och ting och kan inte se mitt ansikte, så du kan inte tydligt förstå mitt hjärta. Även om du kan förstå en del känner du dig inte säker och tvivlar fortfarande. Till dess att jag äger ditt hjärta fullständigt och ditt sinne inte längre störs av alla världsliga ting och när du väntar med klart och stilla sinne – det är först då jag kommer att uppenbara för er steg för steg i enlighet med mina avsikter. Ni bör greppa den här vägen för att vara nära mig. Vem som än slår till eller förbannar dig eller hur fina saker folk än erbjuder dig, är det oacceptabelt om de avhåller dig från att vara nära Gud. Låt ditt hjärta vara i mitt grepp och lämna mig aldrig. Med den här sortens närhet och gemenskap kommer alla att driva bort, oavsett om det är dina föräldrar, din man, dina barn, andra familjerelationer, eller den sekulära världens bojor. Du kommer att njuta av en nästan obeskrivlig sötma i ditt hjärta och uppleva en aromatisk och utsökt smak, och du ska sannerligen vara oskiljaktig från mig. Om det alltid är så här så kommer ni att förstå vad som finns i mitt hjärta. Ni kommer aldrig att gå vilse medan ni fortsätter framåt för jag är er väg och allting existerar tack vare mig. Hur moget ditt liv är, när du kommer att kunna bryta med den sekulära världen, när du kommer att kunna förkasta dina känslor, när du kommer att kunna lämna din man och dina barn bakom dig, när ditt liv kommer att mogna … alla dessa ting är i enlighet med min plan. Det finns ingen anledning att oroa sig.

Du måste träda in från den positiva sidan. Om du väntar passivt är det fortfarande negativt. Du bör vara förutseende i ditt samarbete med mig – var flitig och aldrig lat. Stå alltid i gemenskap med mig och ha en djupare förtrolighet med mig. Om du inte förstår, var inte otålig efter snabba resultat. Det är inte så att jag inte kommer att berätta för dig – jag vill se om du litar på mig när du befinner dig i min närvaro och huruvida du är tillitsfullt beroende av mig. Du ska alltid vara nära mig och lägga alla dina frågor i mina händer. Återvänd inte förgäves. Sedan du varit nära mig under en tid utan att du vetat om det ska mina avsikter uppenbaras för dig. Om du greppar dem kommer du sannerligen att stå ansikte mot ansikte med mig. Du kommer att vara mycket säker och stadig inombords och ha något du litar på, och du kommer också att ha både makt och självförtroende. Du kommer också att ha en väg framåt och allt kommer att gå lätt för dig.

Föregående: Kapitel 8

Nästa: Kapitel 12

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger