Kapitel 8

Alltsedan tiden då Allsmäktige Gud – rikets kung – bevittnades har omfattningen av hans förvaltning utvecklats i sin fullhet genom hela universum. Inte nog med att Guds framträdande omvittnats i Kina, utan namnet Allsmäktige Gud har omvittnats i alla länder och på alla platser. De ropar alla hans heliga namn, söker gemenskap med honom på alla sätt, förstår Allsmäktige Guds vilja och hjälps åt att tjäna honom i kyrkan. Det här är det förunderliga sättet varpå den helige Ande fungerar.

Språken i olika länder skiljer sig från varandra, men det finns bara en Ande. Den här Anden förenar kyrkor i hela universum och är fullständigt ett med Gud, utan minsta avvikelse. Det här är något som står utom all tvekan. Nu kallar den helige Ande på dem och hans röst väcker dem. Det är Guds barmhärtighets röst. De ropar alla Allsmäktige Guds heliga namn! De lovprisar och sjunger också. Det får aldrig finnas någon avvikelse i den helige Andes verk; de här personerna gör vad som helst för att gå framåt på den rätta vägen, de backar inte ur – underverk hopas på underverk. Det här är något som folk tycker är svårt att föreställa sig och omöjligt att spekulera om.

Allsmäktige Gud är kung över livet i universum! Han sitter på sin härlighets tron och dömer världen, härskar över allt och regerar över alla länder; alla folk böjer knä inför honom, tillber honom, närmar sig honom och kommunicerar med honom. Oavsett hur länge ni har trott på Gud, hur hög status eller tjänsteålder ni har, om ni går emot Gud i era hjärtan måste ni bli dömda och lägga er raklånga på marken inför honom och utstöta ljud av smärtsam, enträgen bön; det här är sannerligen att skörda frukterna av sina egna gärningar. Det här klagoljudet är ljudet av pina i sjön av eld och svavel och det är skriket när man tuktas av Guds järnspira: det här är domen inför Kristi domarsäte.

Somliga människor fruktar, somliga har dåligt samvete, somliga är alerta, somliga är noga med att lyssna uppmärksamt, somliga omvänder sig och börjar om eftersom de känner oerhörd ånger, somliga gråter bittert i smärta, somliga avstår från allt och söker desperat, somliga rannsakar sig själva och vågar inte längre agera lössläppt, somliga söker ivrigt att komma nära Gud, somliga rannsakar sina egna samveten och frågar sig varför deras liv inte gör framsteg. Somliga förblir förvirrade, somliga lossar bojorna från sina fötter och rycker modigt framåt, greppar tag om nyckeln och skyndar sig att ta itu med sina liv. Somliga tvekar fortfarande och har inga klara visioner – bördan de bär i sina hjärtan är sannerligen tung.

Om inte ditt sinne är klart har den helige Ande ingen möjlighet att verka i ditt inre. Allt som du fokuserar på, vägen du vandrar och allt ditt hjärta längtar efter är fyllt med dina uppfattningar och din självrättfärdighet! Jag brinner av otålighet – vad jag önskar att jag kunde fullända er alla genast så att ni snart kan bli användbara för mig och så att min tunga börda kan lättas. Men när jag ser er på det här viset, inser jag att det inte är lönt att eftersträva snabba resultat. Jag kan bara vänta tålmodigt, gå långsamt och sakta stödja och leda er. Ack, ni borde rensa era tankar! Vad borde försakas, vilka är dina skatter, vilka är dina livshotande svagheter, vilka är dina hinder? Begrunda de här frågorna ytterligare i din ande och ha gemenskap med mig. Det jag vill är att era hjärtan ska blicka upp till mig i tystnad; jag vill inte ha era tomma ord. Till dem av er som verkligen söker inför mig – jag ska uppenbara allt för dig. Min takt ökar; så länge ditt hjärta ser upp till mig och du alltid följer mig, så kan jag när som helst ge min vilja till dig genom inspiration och uppenbara den för dig. De som är noga med att vänta kommer att få näring och en väg framåt. De som är tanklösa kommer att finna det svårt att förstå mitt hjärta och de kommer att vandra in i en återvändsgränd.

Jag önskar att ni alla ska resa er snabbt och samarbeta med mig och alltid vara mig nära, inte bara en dag och en natt. Min hand måste alltid dra er med och driva på er, övertala er att fortsätta och vädja till er att rycka framåt. Ni förstår helt enkelt inte min vilja. Hindren som era egna föreställningar utgör och hindren från världsliga snaror är alltför allvarliga och ni är oförmögna att få en djupare närhet till mig. Ärligt talat, ni kommer till mig när ni har ett problem, men när ni inte har några problem blir era hjärtan oroliga. Era hjärtan blir som en fri marknad och fylls med sataniska sinnelag; de blir upptagna med världsliga ting och ni vet inte hur ni ska umgås med mig. Hur skulle jag kunna undgå att oroa mig för er? Men det tjänar ingenting till att vara orolig. Tiden är alltför knapp och uppgiften alltför ansträngande. Mina steg flyger framåt; ni måste hålla fast vid allt som ni har, se upp till mig i varje stund och umgås mycket nära med mig. Då kommer min vilja med säkerhet att uppenbaras för er när som helst. När ni förstår mitt hjärta har ni en väg framåt. Ni får inte tveka längre. Ha sann gemenskap med mig och ta varken till svek eller försök vara alltför fiffiga; det vore bara att lura er själva och det skulle avslöjas vilket ögonblick som helst inför Kristi domarsäte. Äkta guld fruktar inte att prövas i elden – det är sant! Ha inte dåligt samvete och var inte modlös eller svag. Umgås oftare direkt med mig i anden och vänta tålmodigt, så ska jag helt visst ge dig uppenbarelse när det passar mig bäst. Du måste absolut vara försiktig och inte låta min möda förslösas på dig; förlora inte en sekund. När ditt hjärta ständigt umgås med mig, när ditt hjärta ständigt lever inför mig, då kan ingen, inget som händer, ingenting, ingen make, ingen son eller dotter, störa ditt umgänge med mig i ditt hjärta. När ditt hjärta ständigt begränsas av den helige Ande och när du umgås med mig i varje stund, kommer min vilja helt visst att uppenbaras för dig. När du ständigt närmar dig mig på det här sättet kommer du inte att bli förvirrad oavsett vilka omgivningar eller personer, händelser eller ting du möter, utan du kommer att ha en väg framåt.

Om du i vanliga fall inte låter någonting passera vare sig det är stort eller smått, om alla dina tankar och idéer är renade och om du är stilla i din ande, då kommer mina ord, närhelst du stöter på något problem, att genast väckas inom dig, som en tydlig spegel som du kan kontrollera dig i, och sedan kommer du att ha en väg framåt. Det här kallas för att anpassa medicinen efter sjukdomen! Och sjukdomen kommer helt visst att botas – sådan är Guds allmakt. Jag kommer helt visst att kasta ljus över och upplysa alla som hungrar och törstar efter rättfärdighet och som söker uppriktigt. Jag ska visa er allesamman den andliga världens hemligheter och vägen framåt, få er att så snart som möjligt överge era gamla fördärvade sinnelag, så att ni kan uppnå livsmognad och bli användbara för mig, och så att evangeliets verk snart kan fortsätta utan hinder. Först då kommer min vilja att ha uppfyllts, först då kommer Guds sextusenåriga förvaltningsplan att fullbordas på kortast möjliga tid. Gud kommer att erhålla riket och komma ner på jorden, och tillsammans kommer vi att träda in i härligheten!

Föregående: Kapitel 7

Nästa: Kapitel 9

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger