Om att alla utför sina uppgifter

I den nuvarande strömmen har varje människa som verkligen älskar Gud möjligheten att bli fullkomliggjord av honom. Oavsett om de är gamla eller unga, så länge de har lydnad till Gud i sina hjärtan, och visar vördnad för honom, kommer de att fullkomliggöras av honom. Gud gör människor fullkomliga utifrån deras olika funktioner. Så länge du har gjort allt i din makt och underkastar dig Guds verk, kommer du kunna bli fullkomliggjord av honom. Just nu är inga av er fullkomliga. Ibland har ni möjlighet att utföra en funktion och ibland kan ni utföra två. Så länge ni ger all er styrka för att offra er själva för Gud, kommer ni till slut bli fullkomliggjorda av Gud.

Unga människor har färre livsfilosofier, och de saknar visdom och insikt. Gud kommer för att göra människans visdom och insikt fullkomlig, och Guds ord gottgör för de saker de saknar. Unga människors sinnelag är emellertid instabila och detta kräver omvandling av Gud. Unga människor har färre religiösa föreställningar och färre livsfilosofier. De tänker i enkla termer, och deras överväganden är inte komplexa. Detta är aspekten där deras mänsklighet ännu inte har formats och det är en önskvärd aspekt, men unga människor är obildade och saknar visdom, och detta är ett område som behöver göras fullkomligt av Gud. Genom att ni görs fullkomliga av Gud kan ni utveckla omdöme och bli i stånd att förstå många andliga ting, och gradvis bli någon som passar för Guds användning. Äldre bröder och systrar har också förmåga att utföra vissa funktioner och de är inte övergivna av Gud. Äldre bröder och systrar har också vissa önskvärda aspekter och vissa oönskade aspekter. De äldre bröderna och systrarna har fler livsfilosofier, de har fler religiösa föreställningar, deras handlingar har fastnat i ett rigoröst ramverk, de följer regler som robotar, tillämpar dem mekaniskt och är inte flexibla. Detta är inte en önskvärd aspekt. Dessa äldre bröder och systrar förblir emellertid lugna och orubbliga oavsett vad som händer; deras sinnelag är stabila och de har inget hetsigt humör. Det kanske tar längre tid för dem att acceptera saker och ting, men det är inte någon allvarlig brist. Så länge ni har förmågan att underkasta er och acceptera Guds nuvarande ord, om ni inte granskar Guds ord, om ni inte tvekar att underkasta er och att följa med, om ni med alla medel undviker att döma eller har andra dåliga tankar, och om ni accepterar hans ord och omsätter dem i praktiken – om ni uppfyller dessa villkor – kommer ni att kunna bli fullkomliga.

Oavsett om du är en yngre eller äldre broder eller syster, känner du till funktionen du ska utföra. De som är unga är inte arroganta. De som är äldre är inte passiva och återgår inte. Och de har förmågan att använda varandras styrkor för att kompensera för sina svaga punkter, och de har förmågan att tjäna varandra utan fördomar. En vänskapsbro är upprättad mellan yngre och äldre bröder och systrar. Tack vare Guds kärlek har ni förmågan att bättre förstå varandra. Yngre bröder och systrar ser inte ner på äldre bröder och systrar, och de äldre bröderna och systrarna är inte självgoda. Är inte detta ett harmoniskt partnerskap? Om ni har all denna beslutsamhet, kommer Guds vilja sannerligen åstadkommas i din generation.

I framtiden kommer det att avgöras utifrån de handlingar du utför idag, om du blir välsignad eller fördömd. Om ni ska bli fullkomliggjorda av Gud kommer det ske just nu under denna era. Det kommer ingen annan möjlighet i framtiden. Just nu vill Gud verkligen göra er fullkomliga, och detta är inte något talesätt. I framtiden, oavsett vilka prövningar som drabbar er, vilka händelser som äger rum, eller vilka katastrofer som drabbar er, kommer Gud att göra er fullkomliga – detta är ett definitivt och obestridligt faktum. Hur kan man märka detta? Från det faktum att Guds ord genom tidsåldrar och generationer aldrig har uppnått sådan stor höjd som idag – det har trätt in i den högsta världen, och den Helige Andes verk bland människorna idag har tidigare ej skådats. Knappast någon från tidigare generationer har fått smaka detta. Inte ens under Jesus tid fanns dagens uppenbarelser. Stora höjder har nåtts i orden som talas till er, de saker ni förstår och saker ni upplever. Ni ger er inte av mitt i prövningarna och tuktan och detta är tillräckligt för att bevisa att Guds verk har uppnått aldrig tidigare skådad prakt. Detta är inte något som människan är förmögen att göra och inte något som människan upprätthåller, utan snarare är det Guds eget verk. Så från många av Guds verks fakta kan man se att Gud vill fullkomliggöra människan, och han är sannerligen förmögen att fullända er. Om ni har förmågan att se detta, om ni är förmögna att göra denna nya upptäckt, kommer ni inte att vänta på Jesu andra återkomst, utan istället låter ni Gud fullända er i denna tidsålder. Sålunda ska ni alla göra ert yttersta och inte spara på några ansträngningar så att ni kan bli fullkomliggjorda av Gud.

Dessa dagar får du inte uppmärksamma de negativa tingen. Du måste först sätta åt sidan och bortse från allt som kan få dig att känna dig negativ. När du hanterar frågor måste du bevara ett sökande och trevande hjärta, och du måste bevara ett lydigt hjärta gentemot Gud. När ni upptäcker en svaghet inom er själva men ni inte är under dess kontroll och ni utför funktionen ni borde, är detta en positiv rörelse framåt. Till exempel: Äldre bröder och systrar har religiösa föreställningar men du har förmåga att be, och du är förmögen att underkasta dig, äta och dricka Guds ord, och sjunga lovsånger... Med andra ord, vad du än är förmögen att göra, vilken funktion du än kan utföra, utför den fullt ut med all styrka du kan uppbåda. Vänta inte passivt. Att vara förmögen att utföra dina uppgifter till Guds belåtenhet är det första steget. Sedan, när du är förmögen att förstå sanningen och träda in i Guds ords verklighet, kommer du att bli fullkomliggjord av Gud.

Föregående: Diskussion om kyrkolivet och verkliga livet

Nästa: Angående Guds användning av människan

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger