Kapitel 104

Alla människor, händelser och ting utanför mig ska bli till intet, medan alla människor, händelser och ting i mig ska vinna allting från mig och träda in i min härlighet, stiga upp på mitt berg, Sion, komma in i min boning och existera tillsammans med mig för alltid. Jag skapade allting i begynnelsen, och i slutet ska jag fullborda mitt verk. Jag kommer också att existera och härska som kung för alltid. Under mellanperioden leder jag också och behärskar hela universum. Ingen kan ta ifrån mig min myndighet, för jag är Gud själv, den ende. Dessutom har jag makten att överföra min myndighet till mina förstfödda söner så att de kan regera vid min sida. Detta kommer att bestå för alltid och kan aldrig ändras. Detta är mitt administrativa påbud (Överallt när jag diskuterar mitt administrativa påbud, syftar jag på vad som händer i mitt rike och vad som kommer att bestå för alltid och aldrig kan ändras.) Alla måste vara helhjärtat övertygade och se min stora makt i dem som jag älskar. Ingen får dra vanära över mitt namn; var och en som gör det måste bort härifrån! Det är inte det att jag är obarmhärtig, utan att du är orättfärdig. Om du inte underkastar dig min tuktan, kommer jag att ta itu med dig och se till att du förgås för all evighet. (Allt detta är naturligtvis riktat till människor som inte är mina förstfödda söner.) Sådana sopor är inte välkomna i mitt hus, så skynda dig och försvinn härifrån! Dröj inte en minut, inte ens en sekund! Du måste göra vad jag säger, annars kommer jag att förgöra dig med ett enda ord. Det är säkrast för dig att inte fortsätta tveka, och det är säkrast för dig att inte längre försöka bedra mig. När du står framför mig hittar du på trams och ljuger mig rakt upp i ansiktet. Skynda dig och ge dig iväg! Den tid jag har för sådant är begränsad. (När det är dags att göra tjänst, kommer de här människorna att göra tjänst, och när det är dags att ge sig iväg, kommer de att ge sig iväg. Jag handlar med vishet, aldrig en minut eller ens en sekund i otid; aldrig det minsta för tidigt eller för sent. Alla mina handlingar är rättfärdiga och fullständigt exakta.) Men när det gäller mina förstfödda söner är jag oändligt tolerant och min kärlek till er är evig. Tack vare den kan ni för evigt åtnjuta goda välsignelser och evigt liv hos mig. Till dess kommer ni aldrig att drabbas av några motgångar eller tvingas genomgå min dom. (Detta syftar på när ni börjar åtnjuta välsignelser.) Detta är den oändliga välsignelse och det löfte som jag gav till mina förstfödda söner när jag skapade världen. Ni bör se min rättfärdighet i detta: Jag älskar dessa som jag har förutbestämt, och jag hatar dessa som jag har övergett och kastat ut, i evigheters evighet.

Som mina förstfödda söner bör ni alla sköta era egna plikter och stå fasta var och en på sin plats. Var förstlingsfrukten som rycks upp till mig och acceptera min personliga granskning, så att ni kan leva ut min ärorika bild och så att ljuset av min härlighet kan skina genom era ansikten, så att mina ord kan spridas från era munnar, så att mitt rike kan regeras av er, och så att mitt folk kan styras av er. Här nämner jag ”förstlingsfrukten” och även en sådan term som att ”ryckas upp”. Vad är ”förstlingsfrukten”? Enligt folks uppfattning är de den första gruppen människor som rycks upp, övervinnarna, eller människor som är förstfödda söner. Allt detta är villfarelser och feltolkningar av mina ord. Förstlingsfrukten är de människor som har mottagit en uppenbarelse från mig och som har tillerkänts myndighet av mig. Ordet ”förstling” syftar på att de är i min ägo och att de har förutbestämts och utvalts av mig. ”Förstling” betyder inte ”de första i en följd”. ”Förstlingsfrukten” är inte något materiellt som mänskliga ögon ser. Denna så kallade ”frukt” syftar på ting som utsöndrar väldoft (detta är en symbolisk innebörd); det syftar alltså på människor som kan leva ut mig, manifestera mig och leva med mig för evigt. När jag talar om ”frukt” syftar jag på alla mina söner och människor, medan ”förstlingsfrukten” syftar på de förstfödda söner som ska regera som kungar vid min sida. Därför bör ”förstlingen” förklaras med att man har myndighet; detta är uttryckets sanna innebörd. Att ”ryckas upp” betyder inte att man förflyttas från en låg plats till en hög plats, vilket folk kanske föreställer sig; detta är ett enormt missförstånd. Att ”ryckas upp” syftar på att jag förutbestämmer och sedan utväljer. Det är riktat till alla dem som jag har förutbestämt och utvalt. Alla de som rycks upp är människor som har vunnit ställning som förstfödda söner eller som tillhör Guds folk. Detta är fullkomligt oförenligt med människors uppfattning. De som vill ha del i mitt hus i framtiden är alla sådana som har ryckts upp till mig. Detta är absolut sant, oföränderligt och ovedersägligt. Det är en motattack mot Satan. Var och en som jag har förutbestämt ska ryckas upp till mig.

Hur förklarar man den ”heliga basunen”? Hur uppfattar ni detta? Varför sägs det att den är helig och att den redan har ljudit? Detta måste förklaras utifrån stegen i mitt verk och förstås utifrån min arbetsmetod. Den stund då min dom förkunnas offentligt är när mitt sinnelag uppenbaras för alla nationer och folk. Det är då den heliga basunen ljuder. Jag säger alltså ofta att mitt sinnelag är heligt och okränkbart och det är därför ”basunen” beskrivs med ordet ”helig”. Härav framgår det tydligt att ”basunen” syftar på mitt sinnelag och står för vad jag är och har. Man kan också säga att min dom pågår varje dag, min vrede utlöses varje dag och min förbannelse drabbar allt som inte dagligen överensstämmer med mitt sinnelag. Man kan således säga att den stund då min dom börjar är den stund då den heliga basunen ljuder, och den fortsätter att ljuda varje dag, utan att tystna ett ögonblick och utan att upphöra ens för en minut eller en sekund. Från och med nu ska den heliga basunen ljuda högre och högre samtidigt som allt fler stora katastrofer inträffar. Med andra ord kommer mitt sinnelag att bli alltmer känt samtidigt som min rättfärdiga dom uppenbaras, och mina förstfödda söner kom i allt högre grad att fyllas av vad jag är och har. Så här kommer jag att verka i framtiden: Å ena sidan kommer jag att upprätthålla och frälsa dem jag älskar, å andra sidan kommer jag att använda mina ord för att avslöja alla dem som jag föraktar. Kom ihåg! Detta är min arbetsmetod, stegen i mitt verk, och det är fullkomligt sant. Jag har planerat detta sedan skapelsen och det kan inte ändras av någon.

Det finns fortfarande många stycken i mina ord som är svåra för folk att förstå, så därför har jag ytterligare förbättrat mitt sätt att tala och de metoder som jag uppenbarar hemligheter med. Mitt sätt att tala förändras och förbättras alltså varje dag, med nya former och metoder dagligen. Detta är stegen i mitt verk, och de kan inte ändras av någon. Folk kan bara tala och handla i överensstämmelse med vad jag säger. Detta är ett absolut faktum. Jag har vidtagit lämpliga åtgärder i både min person och mitt kött. I alla mina handlingar och gärningar som människa finns en aspekt av min gudomliga vishet. (Mänskligheten äger ju ingen vishet alls, så när jag säger att de förstfödda sönerna har min vishet syftar jag på det faktum att de har mitt gudomliga sinnelag i sig.) När förstfödda söner gör dåraktiga ting beror det på att ni fortfarande har mänskliga egenskaper i er. Därför måste ni göra er kvitt denna mänsklig dårskap och göra vad jag älskar och förkasta vad jag hatar. Var och en som kommer från mig måste återvända och vara i mig, och var och en som har fötts av mig måste återvända för att vara i min härlighet. De jag hatar måste överges och avlägsnas från mig, en efter en. Det här är stegen i mitt verk; det är min förvaltning och det är planen för min sextusenåriga skapelse. Dessa som jag överger bör alla underkasta sig och lydigt lämna mig. De som jag älskar bör alla, på grund av de välsignelser som jag har beskärt dem, lovprisa mig så att mitt namn kan förhärligas än mer, så att mitt härliga ansikte kan stråla av härligt ljus, så att de kan fyllas av min vishet i min härlighet och än mer förhärliga mitt namn i mitt strålande ljus!

Föregående: Kapitel 101

Nästa: Kapitel 108

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger