Kapitel 113

Min visdom finns i allt jag gör, men människan är totalt oförmögen att fatta denna visdom; människan kan bara se mina handlingar och mina ord, inte min härlighet eller min hur min person ser ut, eftersom människan saknar den förmågan helt och hållet. Så utan att jag förändrar människan kommer jag och mina förstfödda söner att återvända till Sion och ändra form så att människan ska kunna se min visdom och min allmakt. Min visdom och allmakt, som människan nu ser, är bara en liten del av min härlighet – inte ens värd att nämna. Av det här kan man se att min visdom och min härlighet är oändlig – omätligt djup – och människans sinne är totalt oförmöget att tänka sig eller begripa det. Att konstruera riket är de förstfödda sönernas plikt, och det är mitt jobb också. Det är alltså något som ingår i min förvaltningsplan. Byggandet av riket är inte detsamma som byggandet av kyrkan; eftersom jag och mina förstfödda söner är min person och riket, kommer byggandet av riket att ha uppnåtts när jag och mina förstfödda söner träder in i Sions berg. För att uttrycka det på ett annat sätt – byggandet av riket är ett steg i verket, det steg som består i att träda in i den andliga världen. (Allt jag har gjort sedan jag skapade världen har emellertid skett för detta stegs skull. Även om jag säger att det är ett steg, så är det i verkligheten inte alls något steg.) Därför använder jag alla tjänstgörarna i det här stegets tjänst och följaktligen kommer stora antal människor att dra sig tillbaka i de sista dagarna; de tjänar allesamman de förstfödda sönerna. Den som visar vänlighet mot dessa tjänstgörare kommer mina förbannelser att döda. (Alla tjänstgörarna representerar den stora röda drakens intriger och är Satans lakejer, så de som visar dem vänlighet är medbrottslingar till den stora röda draken och tillhör Satan.) Jag älskar alla som jag älskar och avskyr alla måltavlorna för mina förbannelser och brännande eld. Är ni också kapabla att göra detta? Jag kommer verkligen inte att förlåta vemhelst som står emot mig, och jag kommer inte att skona dem heller! Genom att göra varje gärning ordnar jag så att stora antal tjänstgörare tjänar mig. Således kan man se att genom historien har alla profeter och apostlar tjänad för dagens stegs skull, och att de inte är efter mitt hjärta, inte från mig. (Även om de flesta av dem är lojala mot mig, tillhör ingen av dem mig. Således är syftet med deras flängande att skapa grundvalen för detta avslutande steg åt mig, men för deras egen del är alla deras ansträngningar fåfänga.) I de sista dagarna kommer det följaktligen att bli ännu större antal människor som drar sig tillbaka. (Att jag säger ”stora antal” beror på att min förvaltningsplan har nått sitt slut, byggandet av mitt rike har varit framgångsrikt och de förstfödda sönerna har satt sig på tronen.) Allt detta beror på de förstfödda sönernas framträdande. Eftersom de förstfödda sönerna har framträtt använder den stora röda draken alla tänkbara metoder för att skada och uttömmer alla vägar. Den sänder alla slags onda andar som kommer för att tjäna mig, onda andar som har visat sina sanna färger i den senaste perioden och försökt att störa min förvaltning. De kan inte ses med blotta ögat; allesamman tillhör den andliga världen. Därför tror inte folk på att det kommer att bli stora antal människor som drar sig tillbaka, men jag vet vad jag ska göra, jag förstår min förvaltning; det här är skälet till att inte låta människan lägga sig ni. (Det kommer en dag när alla sorters avskyvärda onda andar kommer att avslöja sina sanna jag och alla människor kommer att bli uppriktigt övertygade.)

Jag älskar mina förstfödda söner, men dessa som är ättlingar till den stora röda draken och älskar mig innerligt älskar jag inte alls; faktum är att jag avskyr dem desto mer. (De här människorna är inte komna från mig, och fastän de visar goda avsikter och säger behagliga ord, så är alltsamman en av den stora röda drakens intriger och därför hatar jag dem ända in i märgen.) Detta är mitt sinnelag och detta är min rättfärdighet i dess helhet. Människan kan inte fatta det över huvud taget. Varför avslöjas min rättfärdighet i sin helhet här? Av detta kan man skönja mitt heliga sinnelag som inte tolererar några överträdelser. Jag kan älska mina förstfödda söner och avsky alla dessa som inte är mina förstfödda söner (även om de är lojala människor). Detta är mitt sinnelag. Förstår ni inte? Folk föreställer sig att jag alltid är en barmhärtig Gud som älskar alla som älskar mig; är inte denna tolkning hädelse mot mig? Skulle jag kunna älska djur och vilddjur? Skulle jag kunna ta Satan som min förstfödde son och glädjas åt det? Dumheter! Mitt verk utförs på mina förstfödda söner, och förutom mina förstfödda söner har jag inget annat att älska. (Sönerna och folket är ett tillskott, men inget viktigt sådant.) Folk säger att jag gjorde så mycket meningslöst arbete förr, men enligt min åsikt var det arbetet faktiskt det mest värdefulla, det mest meningsfulla. (Detta syftar helt på det arbete som utfördes under de två inkarnationerna; eftersom jag vill uppenbara min makt måste jag bli kött för att fullborda mitt verk.) Anledningen till att jag säger att min Ande kommer för att verka personligen är att mitt verk fullbordas i köttet. Det vill säga, jag och mina förstfödda söner börjar träda in i vila. Krig mot Satan i köttet är våldsammare än krig mot Satan i den andliga världen; det kan ses av alla människor, så till och med Satans ättlingar kan bära underbart vittnesbörd om mig och är ovilliga att ge sig av; detta är själva meningen med att jag verkar i köttet. Det är huvudsakligen i syfte att få djävulens ättlingar att vanhedra djävulen själv; detta är den värsta skam som drabbar djävulen Satan, den är så oerhörd att han inte kan dölja sin skam någonstans och tigger mig om nåd gång på gång. Jag har segrat, jag har vunnit över allting, jag har brutit genom den tredje himlen och nått Sions berg för att njuta familjelycka tillsammans med mina förstfödda söner och för evigt vara fördjupad i himmelrikets stora festmåltid!

För de förstfödda sönerna har jag betalat varje pris och tagit alla smärtor i min ansträngning. (Människan vet helt enkelt inte att allt jag gjort, allt jag sagt, det faktum att jag genomskådar alla slags onda andar och det faktum att jag har förvisat alla slags tjänstgörare – allt detta har varit för de förstfödda sönernas skull.) Men i mycket av mitt verk är mitt arrangemang metodiskt; verket utförs verkligen inte i blindo. I mina ord ska du varje dag kunna se min arbetsmetod och dess steg; i mina handlingar ska du varje dag se min visdom och mina principer när jag tar itu med olika angelägenheter. Som jag sagt har Satan sänt dessa som tjänar mig i syfte att störa min förvaltning. Dessa tjänstgörare är ogräs, men ordet ”vete” syftar likväl inte på de förstfödda sönerna utan på alla sönerna och folket som inte är förstfödda söner. ”Vete kommer alltid att vara vete och ogräs kommer alltid att vara ogräs”; med detta menas att dessas natur som är av Satan aldrig kan förändras. Så kort sagt förblir de Satan. ”Vete” syftar på sönerna och folket, för jag ingöt min kvalitet i dessa människor innan världen skapades. Jag har redan sagt att människans natur inte förändras och det är därför vete alltid kommer att förbli vete. Vad är då de förstfödda sönerna? De förstfödda sönerna kommer från mig; de är inte skapade av mig, så de kan inte kallas vete (varje gång vete nämns är det alltid knutet till orden ”att så”, och ”att så” innebär ”att skapa”; allt ogräs sås i hemlighet av Satan, för att fungera som tjänstgörare). Man kan bara säga att de förstfödda sönerna är den fullständiga och frikostiga manifestationen av min person; de kan representeras av guld och silver och dyrbara stenar. Detta berör det faktum att min ankomst är som när en tjuv kommer, och jag har kommit för att stjäla guld och silver och dyrbara stenar (för detta guld och silver och dessa dyrbara stenar tillhörde ursprungligen mig och jag vill ta tillbaka dem till mitt hus). När jag och de förstfödda sönerna återvänder tillsammans till Sion kommer jag att ha stulit detta guld, detta silver och dessa dyrbara stenar. Under denna tid kommer Satan att hindra och störa, och då kommer jag att ta guldet, silvret och de dyrbara stenarna och starta en avgörande kamp mot Satan. (Det är verkligen ingen saga jag berättar för er; det här är en händelse i den andliga världen, så folk är helt okunniga om det och kan bara höra det som en saga. Men det är er sak att se av mina ord vad min sextusenåriga förvaltningsplan är, och ni får absolut inte ta det som ett skämt. I annat fall kommer min Ande att lämna hela mänskligheten.) I dag är denna kamp helt och hållet över och jag kommer att ta med mig mina förstfödda söner (ta med guldet, silvret och de dyrbara stenarna som tillhör mig) tillbaka till Sions berg. Eftersom det finns så lite guld, silver och dyrbara stenar, och eftersom det är värt så mycket, prövar Satan alla tänkbara metoder för att slita till sig det, men jag säger gång på gång att det som kommer från mig måste återvända till mig, och innebörden i det nämns ovan. Att jag säger att de förstfödda sönerna kommer från mig och tillhör mig är en kungörelse till Satan. Ingen förstår detta och det är helt och hållet en händelse i den andliga världen. Därför förstår inte människan varför jag upprepade gånger betonar att de förstfödda sönerna tillhör mig; idag måste ni förstå! Jag har sagt att mina ord har syfte och visdom, men ni förstår bara detta till det yttre – inte en enda människa kan se detta klart i anden.

Jag talar mer och mer och ju mer jag talar, desto strängare blir mina ord. När det når en viss grad kommer jag att använda mina ord till att bearbeta människor till en viss grad, så att folk inte bara ska bli övertygade i hjärtat och av ord, utan mer än så, för att få dem att sväva mellan liv och död; detta är min arbetsmetod och det är så mitt verk framskrider stegvis. Det måste vara så; endast så kan det skämma ut Satan och göra de förstfödda sönerna fulltaliga (använda mina ord för att slutligen fullkomna de förstfödda sönerna, för att låta dem göra sig fria från köttet och träda in i den andliga världen). Människan förstår inte mina ords metod och tonfall. Min förklaring bör ha gett er allesamman en viss insikt, och ni måste alla följa mina ord för att slutföra det arbete ni har att göra. Detta är vad jag har anförtrott er. Ni måste vara medvetna om detta och inte bara från världen utanför, utan än viktigare, från den andliga världen.

Föregående: Kapitel 112

Nästa: Kapitel 120

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger