Kapitel 112

Att ”ord och verklighet vandrar sida vid sida” är en del av mitt rättfärdiga sinnelag. Av dessa ord ska jag förvisso låta alla se mitt sinnelag i dess helhet. Folk tror inte att det är genomförbart, men för mig är det enkelt och behagligt och kräver ingen ansträngning. Så snart mina ord kommer ut ur min mun finns där omedelbart en verklighet som alla kan se. Detta är mitt sinnelag. Eftersom jag har talat om vissa saker kommer dessa saker med säkerhet att bli verklighet. I annat fall skulle jag inte tala. Enligt människors uppfattning gäller ordet ”frälsning” alla människor, men det stämmer inte med min avsikt. Förr sa jag: ”Jag frälser alltid dem som är okunniga och ivriga sökare.” Här användes ordet ”frälsa” om dessa som tjänar mig, och innebörden var att jag skulle behandla dessa tjänstgörare på ett speciellt sätt. Jag skulle med andra ord mildra straffet för de här personerna. De tjänstgörare som är oärliga och svekfulla skulle emellertid vara bland dem som förgörs, vilket innebär att jag skulle utsätta dem för sträng bestraffning. (Även om de tillhör dem som ska bli föremål för förgörelse, skiljer de sig mycket från dem som ska förgöras: De ska erhålla ett evigt hårt straff, och det straff de här människorna kommer att få är djävulens, Satans, straff. Detta är också vad jag verkligen menade när jag sa att dessa människor är den stora röda drakens ättlingar.) Men jag använder inte den här sortens ord när det gäller mina förstfödda söner; när det gäller dem säger jag att jag kommer att hämta tillbaka mina förstfödda söner och att de kommer att återvända till Sion igen. Därför har jag alltid sagt att mina förstfödda söner är mina förutbestämda och utvalda. Mina förstfödda söner tillhörde ursprungligen mig och kom från mig, så de måste komma tillbaka till mig. Att jämföra sönerna och folket med de förstfödda sönerna – det är verkligen som skillnaden mellan himmel och jord: Även om sönerna och folket är mycket bättre än tjänstgörarna, är det absolut inte de som tillhör mig. Man kan också säga att sönerna och folket är ytterligare utvalda ur människosläktet. Därför har jag alltid fokuserat min energi på de förstfödda sönerna, och sedan ska jag låta de förstfödda sönerna göra dessa söner och folket fulltaliga. Det här är mina framtida arbetssteg. Nu är det ingen idé att berätta för er, så jag har knappast nämnt det för sönerna och folket, men för de förstfödda sönerna har jag talat om och nämnt de här sakerna flera gånger. Det här är mitt sätt att tala och verka. Det är något som ingen kan förändra – jag har det sista ordet i fråga om allting.

Varje dag slår jag tillbaka mot era föreställningar, och dag efter dag analyserar jag var och en av er. När jag har talat till en viss punkt återfaller ni och skiljer än en gång min mänsklighet från min gudomlighet. I det läget är tiden inne för människor att uppenbaras: Folk tror att jag fortfarande lever i köttet och inte alls är Gud själv, att jag fortfarande är människa och att Gud fortfarande är Gud, och att Gud inte har något att göra med den person jag är. Denna fördärvade mänsklighet! Jag har talat så många ord tidigare, men ni har sedan länge behandlat dem som om de inte existerade, och det fyller mig med ett hat mot er som är inetsat ända in i märgen på mig! Det här får mig verkligen att avsky er! Vem vågar kränka mig godtyckligt, jag som är den fullkomlige Gud själv, jag som besitter både mänsklighet och fullkomlig gudomlighet? Vem vågar sätta sig upp mot mig i sina tankar? När min förödande katastrof börjar sänka sig ner ska jag straffa dem en efter en och inte låta någon komma undan utan straffa alla hårt. Min Ande verkar personligen. Detta betyder inte att jag inte är Gud själv; tvärtom betyder det i än högre grad att jag är den allsmäktige Gud själv. Folk känner mig inte – allesamman motarbetar mig och ser inte min allmakt i mina ord, utan försöker i stället att finna någonting i mina ord som de kan använda mot mig och att hitta fel hos mig. När jag en dag framträder med mina förstfödda söner i Sion, kommer jag att börja ta itu med dessa usla varelser. I den här perioden utför jag i första hand detta verk. När jag har talat till en viss punkt kommer ett stort antal tjänstgörare att ha dragit sig tillbaka och de förstfödda sönerna kommer också att ha drabbats av alla slags umbäranden. I och med att de här två stegen framskrider kommer mitt verk att nå sitt slut. Samtidigt kommer jag att ta med mina förstfödda söner tillbaka till Sion. Det här är stegen i mitt verk.

Mina förstfödda söner är en oundgänglig del av mitt rike, och det visar att min person i själva verket är riket – mitt rikes födelse följer på mina förstfödda söners födelse. Mitt rike har med andra ord funnits ända sedan världens skapelse, och att vinna mina förstfödda söner (alltså återvinna mina förstfödda söner) är detsamma som att återupprätta mitt rike. Av detta kan ni se att de förstfödda sönerna är särskilt viktiga. Det är först när mina förstfödda söner existerar som riket blir till, regeringsmakten blir verklighet, nytt liv framträder och den gamla eran kan avslutas helt och hållet. Detta är den oundvikliga utvecklingen. Eftersom de förstfödda sönerna har denna ställning symboliserar de världens ödeläggelse, Satans undergång, avslöjandet av tjänstgörarnas sanna färger, och det faktum att den stora röda draken inte kommer att ha några ättlingar utan kommer att sänkas ner i sjön av eld och svavel – därför ägnar sig dessa som utövar makt och alla dessa som är ättlingar till den stora röda draken gång på gång åt att förhindra, göra motstånd och förstöra. Samtidigt upphöjer jag mina förstfödda söner, vittnar om dem och uppenbarar dem om och om igen. För de enda som är berättigade att vittna om mig är dessa som är komna från mig; de är de enda som är kvalificerade att leva ut mig och de enda som har grunden för att kämpa i strid och vinna den underbara segern åt mig. De som är skilda från mig är inte mer än lite lera i min hand – skapade ting, varenda en av dem. Dessa som är sönerna och folket är inget mer än de bättre som valts ut bland skapelsens varelser, men de tillhör inte mig. Det är alltså väldigt stor skillnad mellan de förstfödda sönerna och sönerna. Sönerna är inte kvalificerade att jämföras med de förstfödda sönerna över huvud taget – de styrs och behärskas av de förstfödda sönerna. Nu måste det här vara helt kristallklart för er! Vartenda ord jag har sagt är sant och inte falskt på något vis. Allt detta är en del av uttrycket för min person, och det är mitt yttrande.

Jag har sagt att jag inte talar tomma ord och jag gör inte några misstag; detta är tillräckligt för att visa mitt majestät. Men folk är oförmögna att skilja mellan gott och ont och enda gången de blir helt övertygade är när min tuktan drabbar dem; annars förblir de upproriska och orubbliga. Det är därför jag använder tuktan för att slå tillbaka mot hela mänskligheten. Eftersom det bara finns Gud själv, varför är det enligt människans uppfattning så många förstfödda söner som kommer från mig? Jag skulle kunna uttrycka det så här: När det gäller mina egna angelägenheter så talar jag om dem på vilket sätt jag vill. Vad skulle människan kunna göra mig? Jag skulle också kunna uttrycka det så här: Även om jag och de förstfödda sönerna inte har samma skepnad så är vi av samma Ande, så de kan alla vara av ett sinne med mig då de samarbetar med mig. Skälet till att vi inte har en och samma skepnad är att alla människor ska kunna se varenda del av min person med utomordentlig klarhet. Det var därför jag lät mina förstfödda söner härska över alla nationer och alla folk tillsammans med mig. Detta är den sista noten i mina administrativa förordningar (denna ”sista not” jag talar om betyder att mitt tonfall är milt och att jag har börjat tala till sönerna och folket). De flesta människor tvivlar när det gäller denna aspekt men det finns ingen anledning för dem att fylla sig med så mycket tvivel. Jag ska blottlägga alla människors föreställningar en efter en för att få folk att skämmas och inte ha någonstans att gömma sig. Jag färdas tvärs över universum och till jordens ändar och iakttar universums hela utseende. Jag granskar varje slags människa – det finns ingen som kan fly från min hand. Jag deltar i allt och det finns inget som jag inte tar itu med personligen. Vem vågar förneka min allmakt? Vem vågar låta bli att kasta sig till marken framför mig? Alla himlarna ska förändras på grund av mina förstfödda söner, och vad mer är, hela jorden ska skaka våldsamt på grund av mig och mina förstfödda söner. Alla människor ska knäböja framför min person och allting ska med visshet komma i mina händers kontroll – utan det minsta fel. Alla måste bli absolut övertygade och vartenda ting ska komma till mitt hem och tjäna mig. Detta är den sista delen av mina administrativa förordningar. Från och med nu kommer alla de olika artiklarna i mina administrativa förordningar, som riktar in sig på olika människor, att börja ge resultat (i och med att mina administrativa förordningar offentliggörs helt och hållet, och lämpliga arrangemang har gjorts för varje slags person och vartenda ting. Alla människor ska vara på sin rätta plats och varje slags persons sanna färger ska blottläggas på grund av mina administrativa förordningar). Så ska de sanna, faktiska administrativa förordningarnas ankomst bli.

Nu säger jag vad jag vill säga i enlighet med stegen i mitt verk, och alla måste ta mina ord på allvar. I alla tider har alla heliga talat om det ”nya Jerusalem” och alla känner till begreppet men ingen förstår vad det egentligen betyder. Eftersom dagens verk har nått fram till detta stadium kommer jag att uppenbara den verkliga innebörden i detta begrepp för er, så att ni ska förstå det. Men det finns en gräns för vad jag uppenbarar – oavsett hur jag förklarar det och oavsett hur tydligt jag säger det, så kan ni aldrig förstå det helt och fullt eftersom ingen människa kan röra vid det här begreppets verklighet. Förr syftade Jerusalem på min boning på jorden, alltså den plats där jag går och rör mig. Men ordet ”nya” förändrar det här begreppet och idag är inte innebörden alls vad den en gång var. Folk fattar den inte över huvud taget. Somliga tror att det syftar på mitt rike; andra tror att det är den person jag är; vissa tror att det är en ny himmel och jord; och en del människor tror att det är den nya värld som ska komma efter det att jag utplånat den här världen. Även om människans psyke är oerhört komplext och i stånd till rik fantasi, kan hon ändå inte begripa någonting om det. I alla tider har folk hoppats få veta eller förstå den sanna innebörden i det här begreppet, men det har inte kunnat få sina önskningar uppfyllda – alla har blivit besvikna och dött och lämnat sin längtan bakom sig; eftersom min tid inte var inne än, kunde jag inte bara utan vidare berätta för någon. Eftersom mitt verk har genomförts fram till det här stadiet kommer jag att berätta allt för er. Det nya Jerusalem omfattar dessa fyra saker: Min vrede, mina administrativa förordningar, mitt rike och de oändliga välsignelser jag skänker mina förstfödda söner. Anledningen till att jag använder ordet ”nya” är att de här fyra delarna är dolda. Eftersom ingen känner min vrede, känner mina administrativa förordningar, har sett mitt rike eller har åtnjutit mina välsignelser, syftar ”nya” på det som är dolt. Ingen kan till fullo förstå vad jag har sagt, för det nya Jerusalem har sänkt sig ner till jorden men ingen har personligen erfarit det nya Jerusalems verklighet. Oavsett hur utförligt jag talar om det kommer folk inte att förstå det till fullo. Även om någon förstår är denna förståelse begränsad till deras ord, deras psyke och deras föreställningar. Detta är den oundvikliga gången; det är den enda vägen framåt och ingen kan frigöra sig från den.

Föregående: Kapitel 111

Nästa: Kapitel 113

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger