Du bör bevara din hängivenhet för Gud

Hur verkar den Helige Ande inom kyrkan idag? Har du någon uppfattning om det? Vad är brödernas och systrarnas största svårigheter? Vad lider de mest brist på? För tillfället finns det en del människor som är negativa mitt i prövningarna, en del av dem klagar till och med och några av dem rör sig inte längre framåt därför att Gud inte längre talar. Människor har inte trätt in på det rätta spåret av tro på Gud. De kan inte leva självständigt, och de kan inte upprätthålla sitt eget andliga liv. De finns en del människor som följer med, strävar energiskt och är villiga att agera när Gud talar. Men när Gud inte talar slutar de att röra sig framåt. Människor har fortfarande inte förstått Guds vilja i sina hjärtan, och de känner inte automatiskt kärlek till Gud; att de följde Gud i det förflutna berodde på att de var tvingade till det. Nu finns det somliga människor som är trötta på Guds verk. Är inte de i fara? En massa människor befinner sig i ett tillstånd där de bara härdar ut. De äter och dricker Guds ord och ber till Honom, men alltihop är halvhjärtat. De har inte längre den motivation som de en gång hade, och de flesta människor är inte intresserade av Guds förfinings- och fullkomningsverk. Det är som om de aldrig har något inre driv, och när de ger efter för synden känner de ingen skuld gentemot Gud och ångrar sig inte heller. De varken strävar efter sanningen eller lämnar kyrkan. De ägnar sig bara åt tillfälliga njutningar. Detta är den mest idiotiska sortens dåre! När tiden är inne kommer de alla att kastas ut och inte en enda av dem kommer att bli frälst! Tror du att om någon en gång har blivit frälst så kommer han alltid att vara frälst? Detta är enbart att försöka lura människor! Alla dessa som inte strävar efter att träda in i livet kommer att tuktas. De flesta människor har absolut inget intresse av att träda in i livet, av visioner, eller av att omsätta sanningen i handling. De strävar inte efter träda in, och de strävar sannerligen inte efter att träda in på ett djupare plan. Förstör de inte sig själva? Just nu finns det ett antal människor vars förhållanden blir bättre och bättre. Ju mer den Helige Ande verkar, desto starkare blir deras tillit, och ju mer de upplever, desto mer känner de Guds verks djupa mysterium. Ju djupare de träder in, desto mer förstår de. De känner att Guds kärlek är så stor, och de känner sig stabila och upplysta inombords. De förstår Guds verk. Det är de här människorna som den Helige Ande verkar i. En del säger: ”Trots att det inte kommit några nya ord från Gud måste jag ändå försöka gå djupare in i sanningen. Jag måste vara uppriktig om allt i min verkliga upplevelse och träda in i Guds ords verklighet.” Den här sortens människa har den Helige Andes verk. Även om Gud inte visar sitt anlete utan är dold för varenda människa och inte yttrar ett ord – men det finns tillfällen då människor upplever en viss inre förfining – har Gud inte lämnat människorna helt och hållet. Om de inte kan hålla fast vid sanningen som de ska utföra, kommer de inte att ha den Helige Andes verk. Om du under förfiningens period, då Gud inte visar sig, saknar självförtroende och hukar dig ner, om du inte fokuserar på att uppleva hans ord, så är det att fly från Guds verk. Senare kommer du att bli utkastad. De som inte strävar efter att träda in i Guds ord kan omöjligt vittna om honom. Människor som är i stånd att bära vittnesbörd om Gud och göra hans vilja är alla helt beroende av sin motivation att följa Guds ord. Det verk som Gud utför i människor syftar först och främst till att låta dem nå fram till sanningen; att få dig att sträva efter liv syftar till att fullkomna dig, och det är helt och hållet för att göra dig lämplig att användas av Gud. Allt du strävar efter nu är att få lyssna på mysterier, höra Guds ord, låta ögonen njuta, ta en titt på något nytt eller se vad den nya trenden är och tillfredsställa din nyfikenhet. Om det här är vad ditt hjärta vill finns det ingen möjlighet för dig att uppfylla Guds krav. De som inte strävar efter sanningen kan inte följa med till det yttersta slutet. Just nu handlar det inte om att Gud inte gör någonting, utan att människor inte samarbetar därför att de är trötta på hans verk. De vill bara höra talas om hans välsignelse och vill inte höra talas om hans dom och tuktan. Vad är anledningen till detta? Det är att människors längtan efter välsignelser inte har blivit tillfredsställd, och för att de är negativa och svaga. Det är inte så att Gud avsiktligt hindrar människor från att följa honom, och det är inte så att han avsiktligt utdelar slag mot mänskligheten. Människor är negativa och svaga enbart därför att deras avsikter inte är de rätta. Gud är den Gud som ger människan liv, och han kan inte leda människan in i döden. Människors negativitet, svaghet och tillbakagång orsakas helt av dem själva.

Guds nuvarande verk leder till viss förfining hos människor, och bara de som kan stå fast i denna förfining kommer att vinna Guds godkännande. Oavsett hur han döljer sig och inte talar eller verkar, kan du fortfarande sträva framåt med kraft. Även om Gud sa att han skulle förkasta dig, skulle du följa Honom. Detta är att vittna om Gud. Om Gud döljer sig för dig och du slutar följa Honom, är det att vittna om Gud? Om människor inte verkligen träder in har de inte verklig mognad, och när de verkligen möter en stor prövning snubblar de. Gud talar inte just nu, eller också stämmer inte det han gör överens med dina egna uppfattningar, så du är inte okej. Om Gud just nu handlade i enlighet med dina egna uppfattningar, om han gjorde som du ville och du kunde stå upp och sträva energiskt, vad skulle du då egentligen leva på? Jag säger att det finns många människor som lever helt beroende av mänsklig nyfikenhet. De har absolut inte verklig strävan i sitt hjärta. Alla dessa som inte strävar efter att träda in i sanningen, utan förlitar sig på sin nyfikenhet på livet är föraktliga människor som är i fara! Guds olika verk syftar alla till att fullkomna mänskligheten. Men människor är alltid nyfikna, de tycker om fråga om rykten, de bekymrar sig om vad som händer utomlands – vad som händer i Israel, om det var en jordbävning i Egypten – de letar alltid efter nya, märkliga saker för att tillfredsställa sina själviska begär. De strävar inte efter livet och inte heller strävar de efter att fullkomnas. De försöker bara få Guds dag att komma tidigare så att deras vackra dröm kan bli verklighet och deras överdådiga önskningar kan uppfyllas. Den sortens människa är inte praktisk – hon är en människa med ett felaktigt perspektiv. Strävan efter sanningen är grunden för människans tro på Gud. Om människor inte strävar efter att träda in i livet, om de inte försöker tillfredsställa Gud, då kommer de att bli föremål för bestraffning. De som kommer att straffas är de som inte har åtnjutit den Helige Andes verk under Guds tid av verk.

Hur bör människor samarbeta med Gud under det här stadiet av hans verk? Gud håller för närvarande på att pröva människor. Han yttrar inte ett ord, han döljer sig och kontaktar inte människor direkt. Utifrån ser det ut som om han inte verkar, men sanningen är den att han fortfarande verkar inuti människan. Alla som strävar efter att träda in i livet har en vision för sin strävan i livet, och de har inga tvivel även om de inte förstår Guds verk till fullo. Mitt i prövningarna, även om du inte vet vad Gud vill göra och vad för verk han vill uträtta, ska du veta att Guds avsikter för människan alltid är goda. Om du strävar efter honom med ett sant hjärta kommer han aldrig att lämna dig och till slut kommer han med säkerhet att fullkomna dig och föra människor till ett lämpligt slutmål. Oavsett hur Gud för närvarande prövar människorna, kommer det en dag då han förser människor med ett lämpligt utfall och ger dem det straff de är värda utifrån vad de har gjort. Gud kommer inte att leda folk till en viss punkt och sedan bara förkasta dem och strunta i dem. Han är nämligen en trofast Gud. I det här stadiet utför den Helige Ande förfiningsverket. Han förfinar varenda människa. På den tiden då verkets steg utgjordes av dödens prövning och tuktans prövning var förfiningen helt och hållet en förfining genom ord. För att människor ska kunna uppleva Guds verk måste de först förstå hans nuvarande verk och förstå hur mänskligheten borde samarbeta. Det här är något som alla bör förstå. Det spelar ingen roll vad Gud gör – oavsett om det är förfining eller om han inte talar, så stämmer inte alla steg i Guds verk överens med mänsklighetens uppfattningar. Alla bryter de sönder och bryter igenom människors föreställningar. Detta är hans verk. Men eftersom Guds verk har nått ett visst stadium måste du tro att han inte kommer att ta död på hela mänskligheten under några omständigheter. Han ger både löften och välsignelser till mänskligheten, och alla de som strävar efter honom kommer att kunna få hans välsignelse, medan de som inte gör det kommer att kastas ut av Gud. Detta beror på din strävan. Oavsett vad så måste du tro på att när Guds verk är fullbordat kommer varenda människa att ha ett passande slutmål. Gud har försett mänskligheten med vackra önskningar, men om de inte strävar kan de inte uppfylla dem. Du bör kunna se detta nu – Guds förfining och tuktan av människor är hans verk, men människorna måste hela tiden sträva efter att ändra sitt sinnelag. I din praktiska erfarenhet måste du först kunna äta och dricka Guds ord; du måste finna vad du bör träda in i och hitta dina tillkortakommanden i hans ord, söka inträde i din praktiska upplevelse och ta den del av Guds ord som bör omsättas i praktisk handling och försöka att praktisera den. Att äta och dricka Guds ord är en sida – kyrkans liv måste också upprätthållas, du måste ha ett normalt andligt liv och kunna överlämna alla dina nuvarande tillstånd till Gud. Oavsett hur hans verk förändras så bör ditt andliga liv förbli normalt. Ett andligt liv kan upprätthålla ditt rätta inträde. Oavsett vad Gud gör så bör du fortsätta ditt andliga liv utan avbrott och fullgöra din plikt. Detta är vad människor borde göra. Alltsamman är den Helige Andes verk, men för dem med en normal beskaffenhet handlar det om att fullkomnas. För dem med en onormal beskaffenhet är det en prövning. I det nuvarande stadiet av den Helige Andes förfiningsverk säger en del människor att Guds verk är så stort och att människor är i stort behov av förfining, för annars kommer deras mognad att vara för liten och de kommer inte att ha någon möjlighet att få del av Guds vilja. Men för dem som har en beskaffenhet som inte är god blir det en anledning att inte sträva efter Gud och en anledning att inte delta i sammankomster eller äta och dricka Guds ord. I Guds verk måste människor – oavsett vad han gör eller förändrar – åtminstone upprätthålla ett normalt andligt liv. Du har kanske inte varit slapp i det här nuvarande stadiet av ditt andliga liv, men trots det har du inte vunnit mycket; du har inte skördat särskilt mycket. Under sådana omständigheter måste du ändå följa reglerna: du måste hålla fast vid dessa regler så att du inte lider förluster i ditt liv och så att du uppfyller Guds vilja. Om ditt andliga liv inte är normalt kan du inte förstå Guds nuvarande verk: du tycker alltid att det är totalt oförenligt med dina egna uppfattningar och du vill följa honom men saknar en inre drivkraft. Så oavsett vad Gud för närvarande gör så måste människor samarbeta. Om människor inte samarbetar, kan den Helige Ande inte göra sitt verk, och om människor inte är villiga att samarbeta, kan de knappast vinna den Helige Andes verk. Om du vill att den Helige Ande ska verka i ditt inre och om du vill vinna Guds godkännande, måste du upprätthålla din ursprungliga hängivenhet inför Guds ansikte. Det är nu inte nödvändigt att du har en djupare förståelse, en mer avancerad teori eller fler ting – allt som krävs är att du står fast vid Guds ord på den ursprungliga grunden. Om människor inte samarbetar med Gud och inte strävar efter djupare inträde kommer Gud att ta ifrån dem det som de en gång hade. Inombords är människor alltid giriga efter välbefinnande och njuter hellre av vad som redan finns till hands. De vill få Guds löften utan att betala något pris alls. Det här är de överdådiga tankar som mänskligheten bär inom sig. Att vinna livet självt utan att betala något pris – har något någonsin varit så enkelt? När människor tror på Gud och försöker träda in i livet och försöker förändra sitt sinnelag måste de betala ett pris och uppnå ett tillstånd där de alltid kommer att följa Gud oavsett vad han gör. Detta är något som människor måste göra. Även om du har som regel att följa allt det här, så måste du hålla fast vid det, och oavsett hur stor prövningen är så får du inte släppa taget om din normala Gudsrelation. Du ska kunna be, upprätthålla ditt kyrkoliv och vistas hos bröder och systrar. När Gud prövar dig ska du ändå söka sanningen. Det här är det minsta möjliga som krävs för ett andligt liv. Att använda all din kraft till att alltid ha ett hjärta som söker och strävar efter att samarbeta – är detta görligt? På denna grund kommer omdöme och inträde i verkligheten att vara något du kan uppnå. Det är lätt att acceptera Guds ord när ditt eget tillstånd är normalt, det känns inte svårt att praktisera sanningen och du känner att Guds verk är stort. Men om din beskaffenhet är dålig spelar det ingen roll hur stort Guds verk är eller hur vackert någon talar – du bryr dig inte om det. När en persons beskaffenhet inte är normal kan Gud inte verka i honom och han kan inte uppnå några förändringar i sitt sinnelag.

Om människor inte har någon förtröstan är det inte lätt att fortsätta på den här vägen. Nu kan alla se att Guds verk inte alls stämmer överens med folks uppfattningar och föreställningar. Gud har gjort så mycket verk och talat så många ord, och även om folk må erkänna dem som sanna är de fortfarande benägna att bilda sig egna uppfattningar om Gud. Om folk vill förstå sanningen och vinna den, måste de ha förtröstan och viljestyrka nog för att kunna stå fast vid vad de redan har sett och vad de har vunnit genom sina erfarenheter. Oavsett vad Gud gör i människor så måste de hålla fast vid vad de själva äger, vara uppriktiga inför Gud och förbli honom hängivna till det yttersta slutet. Detta är mänsklighetens plikt. Människor måste hålla fast vid det som de bör göra. Tro på Gud kräver lydnad mot honom och erfarenhet av hans verk. Gud har uträttat så mycket verk – det kan sägas att för människorna handlar allt om fullkomlighet, om förfining och, i än högre grad, om tuktan. Inte ett enda steg av Guds verk har stämt överens med mänskliga föreställningar; vad människor har åtnjutit är Guds stränga ord. När Gud kommer ska människor glädjas åt hans majestät och hans vrede, men hur stränga hans ord än är så kommer han för att frälsa mänskligheten och fullkomna den. Som skapade varelser bör människorna fullgöra de plikter som de bör fullgöra och vittna om Gud mitt under förfiningen. I varje prövning bör de stå fast vid det vittnesbörd de bör avge och avge ett rungande vittnesbörd om Gud. Detta är en segrare. Oavsett hur Gud förfinar dig förblir du full av tillförsikt och förlorar aldrig din förtröstan på Gud. Du gör vad människan ska göra. Det här är vad Gud kräver av människan och människans hjärta bör vara i stånd att helt och hållet återvända till honom och vända sig till honom i varje enskilt ögonblick. Detta är en segrare. De som Gud kallar segrare är de som fortfarande kan vittna, bevara sin tillförsikt och sin hängivenhet för Gud när de befinner sig under Satans inflytande och under Satans belägring, det vill säga omslutna av mörkrets krafter. Om du kan bevara ett rent hjärta och din äkta kärlek till Gud oavsett allt, då står du som vittne inför Gud och detta är vad Gud menar med att vara en segrare. Om din strävan är utomordentlig när Gud välsignar dig men du drar dig tillbaka utan hans välsignelser, är det renhet? Eftersom du är säker på att den här vägen är sann måste du följa den till slutet; du måste förbli hängiven Gud. Eftersom du har sett att Gud själv har kommit till jorden för att fullkomna dig, bör du ge ditt hjärta helt till honom. Vad han än gör – även om han bestämmer en ofördelaktig utgång för dig vid det yttersta slutet – kan du ändå följa honom. Det är att bevara din renhet inför Gud. Att bära fram en helig andlig kropp och en ren oskuld som offer till Gud är att bevara ett uppriktigt hjärta inför Gud. För mänskligheten är ärlighet renhet och att kunna vara ärlig mot Gud att bevara sin renhet. Detta är vad du bör praktisera. När du bör be, ska du be; när du bör samlas i gemenskap, ska du göra det; när du bör sjunga psalmer, ska du sjunga psalmer; och när du bör försaka köttet, ska du försaka köttet. När du utför din plikt ska du inte slarva dig igenom den; när du möter prövningar ska du stå fast. Detta är hängivenhet för Gud. Om du inte vidhåller vad människor bör göra, då har alla dina tidigare lidanden och beslut varit förgäves.

För varje steg i Guds verk finns det ett sätt som människor bör samarbeta på. Gud förädlar människor så att de känner tillit under de pågående förädlingarna. Gud fullkomnar människor så att de litar på att de ska bli fullkomnade av Gud och är villiga att acceptera hans förädlingar och att bli åtgärdade och beskurna av Gud. Guds Ande verkar i människor för att ge dem upplysning och ljus, och för att få dem att samarbeta med honom och praktisera. Gud talar inte medan förädlingar pågår. Han låter inte höra sin röst, men arbetet som människan har att utföra finns ändå. Du bör hålla fast vid det du redan har, du bör fortfarande kunna be till Gud, vara nära Gud och vittna inför Gud; på så sätt kommer du att fullgöra din plikt. Det bör framgå klart för er av Guds verk att hans prövningar av människors förtröstan och kärlek kräver att de ber mer till honom och att de avnjuter Guds ord inför honom oftare. Om Gud upplyser dig och får dig att förstå hans vilja, men du inte omsätter den i praktiken över huvud taget, då kommer du inte att vinna något. När du omsätter Guds ord i praktiken ska du fortfarande vara i stånd att be till honom, och när du avnjuter hans ord ska du alltid söka framför honom och ha fullt förtroende för honom utan att vara missmodig eller kall. Dessa som inte omsätter Guds ord i praktisk handling är fulla av energi under sammankomsterna, men försjunker i mörker när de återvänder hem. Det finns en del som inte ens vill komma samman. Därför måste du se klart vad det är för plikt som människor bör fullgöra. Du kanske inte vet vad Guds vilja egentligen är, men du kan göra din plikt, du kan be när du ska, du kan omsätta sanningen i praktiken när du ska och du kan göra vad människor bör göra. Du kan hålla fast vid din ursprungliga vision. På så sätt kommer du att vara bättre i stånd att acceptera nästa steg i Guds verk. Det är ett problem om du inte söker när Gud verkar på ett dolt sätt. När han talar och predikar under sammankomsterna lyssnar du ivrigt, men när han inte talar tappar du energin och drar dig tillbaka. Vad är det för sorts människa som gör på det viset? Det är en människa som bara följer med strömmen. En människa som varken har ståndpunkt, vittnesbörd eller vision! De flesta människor är sådana. Om du fortsätter på den vägen kommer du, när du en dag drabbas av en svår prövning, att försjunka i bestraffning. Det är mycket viktigt för Guds fullkomnande av människor att man har en fast hållning. Om du inte tvivlar på ett enda steg i Guds verk uppfyller du människans plikt. Då håller du uppriktigt fast vid det som Gud har fått dig att omsätta i praktiken, du minns Guds förmaningar och oavsett vad han gör nu glömmer du inte hans förmaningar, tvivlar inte på hans verk, bevarar din hållning, håller fast vid ditt vittnesbörd och vinner seger för varje steg på vägen – och i slutänden kommer Gud att fullkomna dig till en segrare. Om du kan stå fast genom varje steg i Guds prövningar och fortsätta att stå fast ända till slutet, är du en segrare och en människa som fullkomnats av Gud. Om du inte kan stå fast under dina prövningar i dag kommer det att bli ännu svårare i framtiden. Om du bara utsätts för en smula obetydligt lidande och inte strävar efter sanningen, kommer du inte att vinna något i slutet. Du kommer att vara tomhänt. Det finns en del människor som ger upp sin strävan när de ser att Gud inte talar och deras hjärta blir ofokuserat. Är inte sådana personer dårar? Den sortens människor saknar verklighet. När Gud talar är de alltid väldigt aktiva, fullt sysselsatta och entusiastiska på utsidan, men nu när han inte talar söker de inte längre. Den sortens människa saknar framtid. Under förädlingar måste du träda in med en positiv inställning och lära dig de läxor du bör lära dig. När du ber till Gud och läser hans ord ska du jämföra ditt eget tillstånd med det, upptäcka dina brister och inse att du har så mycket att lära. Ju mer uppriktigt du söker medan förädlingarna pågår, desto mer kommer du att upptäcka att du inte räcker till. När du upplever förädlingar stöter du på många problem; du kan inte se dem klart, du klagar, du röjer ditt eget kött – det är bara på det viset du kan upptäcka att du har alldeles för många fördärvade böjelser i dig.

Människor brister i fråga om kaliber och uppfyller inte på långa vägar Guds normer; i framtiden kommer de kanske att vara i ännu större behov av tillit för att vandra denna väg. Guds verk i de sista dagarna kräver en enorm tillit – det kräver en förtröstan ännu större än Jobs. Utan förtröstan kommer inte människor att kunna fortsätta att vinna erfarenhet och kommer inte att kunna fullkomnas av Gud. Den dag det kommer stora prövningar, kommer en del människor att lämna den här kyrkan och andra kommer att lämna den där kyrkan. Det kommer att finnas några som tidigare lyckats ganska bra i sin strävan, och det är oklart varför de inte tror längre. Det kommer att hända mycket och du kommer inte att veta vad som pågår och Gud kommer inte att visa några tecken eller underverk eller göra något övernaturligt. Syftet är att se om du kan stå fast – Gud använder fakta för att förädla människor. Du har inte lidit mycket än. I framtiden, när det kommer svåra prövningar, kommer varenda människa i kyrkan på vissa platser att lämna den, och personer du har kommit mycket bra överens med kommer att ge sig av och överge sin tro. Kommer du att kunna stå fast då? De prövningar du har ställts inför har varit mycket små och du har antagligen knappt kunnat uthärda dem. Det här steget innefattar förädlingar och fullkomning enbart genom ord. I nästa steg kommer fakta att komma över dig för att förädla dig och då kommer du att hamna mitt i riskzonen. Så snart det blir riktigt allvarligt kommer Gud att råda dig att skynda dig och ge dig av och religiösa människor kommer att försöka fånga in dig. Syftet är att se om du kan fortsätta på vägen. Allt det här är prövningar. De nuvarande prövningarna är små, men det kommer en dag när det finns föräldrar i hemmet som inte längre tror och det finns barn i hemmet som inte längre tror. Kommer du att kunna fortsätta då? Ju längre framåt du går, desto svårare blir dina prövningar. Gud utför sitt verk med att förädla människor allt efter deras behov och mognad. Under det stadium då Gud fullkomnar mänskligheten kommer inte antalet människor att kunna fortsätta öka – det kommer bara att minska. Det är enbart genom dessa förädlingar som människor kan fullkomnas. Att åtgärdas, fostras, testas, tuktas och förbannas – kan du stå ut med allt det här? När du ser en kyrka med särskilt bra förhållanden, där alla systrar och bröder söker med stor energi, känner du dig också uppmuntrad. När den dagen kommer då alla har gett sig av, då vissa inte längre tror medan andra har gett sig av för att göra affärer eller gifta sig och åter några har anslutit sig till religionen, kommer du att kunna stå fast då? Kommer du att kunna förbli opåverkad inombords? Guds fullkomnande av mänskligheten är inte någon enkel sak! Han använder sig av många sätt för att förädla människor. Människor ser de här sätten som metoder, men enligt Guds ursprungliga avsikt är de inte alls några metoder utan fakta. I slutänden, när han har förädlat människor till en viss grad och de inte längre har några klagomål kommer det här stadiet av hans verk att vara fullbordat. Den Helige Andes stora verk är att fullkomna dig och när Gud inte verkar och döljer sig själv är det i ännu högre grad i syfte att fullkomna dig. På det här viset kan man i synnerhet se om människor hyser kärlek till Gud och om de har sann förtröstan på honom. När Gud talar tydligt behöver du inte söka; det är först när han är dold som du behöver söka och känna dig fram. Du bör vara i stånd att fullgöra en skapad varelses uppgift och oavsett vad det framtida utfallet och slutmålet må bli bör du kunna sträva efter kunskap och kärlek till Gud under de år du lever, och oavsett hur Gud behandlar dig bör du kunna låta bli att klaga. Det finns ett villkor för den Helige Andes verk i människor. De kan bara få den Helige Andes verk så länge de törstar och söker och inte är halvhjärtade eller tveksamma när det gäller Guds handlingar, och så länge de ständigt kan hålla fast vid sin plikt. Vad som krävs av mänskligheten i varje steg av Guds verk är en enorm förtroende och sökande inför Gud ‒ det är bara genom erfarenhet som människor kan upptäcka hur älskvärd Gud är och hur den Helige Ande verkar i människor. Om du inte upplever, om du inte känner dig fram genom upplevelsen, och om du inte söker, kommer du inte att vinna något. Du måste känna dig fram genom dina erfarenheter, och endast genom erfarenheterna kan du se Guds handlingar och förstå hans förunderlighet och outgrundlighet.

Föregående: En varning till dem som inte praktiserar sanningen

Nästa: Har du kommit till liv?

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger