Har du kommit till liv?

Först när du har gjort dig fri från dina fördärvade sinnelag och uppnått att leva ut normal mänsklighet kommer du att bli fullkomliggjord. Även om du inte kommer att kunna profetera eller tala om några mysterier. Gud skapade människan, efter det fördärvades människan av Satan och detta fördärv har gjort människor till ”döda kroppar” – och följaktligen kommer du, efter att du har förändrats, att skilja dig från dessa döda kroppar. Det är Guds ord som ger liv till folks andar och gör att de återföds och när människors andar är återfödda kommer de komma till liv. Omnämnandet av de ”döda” handlar om lik som inte har någon ande, människor vars ande har dött. När människors andar har fått liv kommer de till liv. Helgonen som det talades om tidigare hänvisar till människor som har kommit till liv, de som var under Satans inflytande men besegrade Satan. Kinas utvalda folk har utstått den stora röda drakens grymma och omänskliga förföljelse och knep, vilket har gjort dem mentalt sargade och utan minsta lilla mod att leva. Alltså måste uppvaknandet av deras andar börja med deras substans: bit för bit måste deras ande uppväckas i sin substans. När de kommer till liv en dag kommer det inte att finnas några fler hinder och allt kommer att fortgå på ett smidigt sätt. För tillfället kan det här inte uppnås. De flesta människors liv innehåller till stor del en atmosfär av död, de omges av en aura av död och de saknar för mycket. Vissa människors ord bär på död, deras handlingar bär på död och nästan allt de lever ut är död. Om folk offentligt bär vittnesbörd om Gud i dag kommer detta arbete att misslyckas eftersom de inte riktigt har kommit till liv än och det finns alltför många döda bland er. I dag frågar en del människor varför Gud inte visar några tecken och under så att han snabbt kan sprida sitt verk bland de hedniska nationerna. De döda kan inte bära vittnesbörd om Gud. De levande kan det, men i dag är de flesta döda, för många av dem lever i dödens bur, de lever under Satans inflytande och de kan inte segra – hur skulle de då kunna bära vittnesbörd om Gud? Hur skulle de kunna sprida evangeliets verk?

De som lever under mörkrets inflytande är de som lever bland död, det är de som är besatta av Satan. Folk som inte räddas av Gud, och döms och tuktas av Gud, kan inte komma undan dödens inflytande; de kan inte bli de levande. Dessa döda kan inte bära vittnesbörd om Gud och de kan inte heller användas av Gud och än mindre komma in i riket. Gud vill ha de levandes vittnesbörd, inte de dödas, och han begär att de levande ska arbeta för honom, inte de döda. ”De döda” är de som motsätter sig och gör uppror mot Gud, de är de som är förlamade i anden och inte förstår Guds ord, de är de som inte omsätter sanningen i praktiken och inte känner minsta lilla lojalitet gentemot Gud och de är de som lever under Satans domän och utnyttjas av Satan. De döda visar sig genom att stå i motsättning till sanningen, genom att göra uppror mot Gud och genom att vara obetydliga, föraktliga, elaka, brutala, bedrägliga och lömska. Trots att sådana människor äter och dricker Guds ord klarar de inte av att leva ut Guds ord. De lever, men de är levande döda, lik som andas. De döda är fullständigt oförmögna att göra Gud nöjd, och än mindre kan de lyda honom helt. De kan bara bedra honom, häda mot honom och förråda honom och allt som de lever ut avslöjar Satans natur. Om folk önskar att bli levande varelser, och att bära vittnesbörd om Gud, och att bli godkända av Gud, måste de acceptera Guds frälsning, måste de gladeligen underkasta sig hans dom och tuktan och måste gladeligen acceptera Guds beskärning och behandling. Först då kommer de att kunna omsätta alla sanningar som Gud kräver i praktiken och först då kommer de att få Guds frälsning och verkligen bli levande varelser. De levande räddas av Gud, de har dömts och tuktats av Gud, de är villiga att ägna sig åt Gud och gläds åt att lägga ner sina liv för honom, och de skulle gladeligen tillägna Gud hela sina liv. Först när de levande bär vittnesbörd om Gud kan Satan få skämmas; bara de levande kan sprida Guds evangelieverk, bara de levande är efter Guds hjärta och bara de levande är verkliga människor. Ursprungligen var människan som skapades av Gud levande, men på grund av Satans fördärv lever människan bland döden och under Satans inflytande, och därmed har de här människorna blivit de döda som saknar ande, de har blivit fiender som motsätter sig Gud, de har blivit Satans verktyg och de har blivit Satans fångar. Alla de levande människor som skapats av Gud har blivit döda och därmed har Gud förlorat sitt vittnesbörd och han har förlorat mänskligheten vilken han skapade och vilken är det enda som har hans andetag. Om Gud tar tillbaka sitt vittnesbörd, och tar tillbaka de som skapades av hans egen hand, men som har blivit tillfångatagna av Satan, måste han sedan återuppliva dem så att de blir levande varelser och han måste återta dem så att de lever i hans ljus. De döda är de som inte har någon ande, de som är extremt avtrubbade och som motsätter sig Gud. Dessutom är det de som inte känner Gud. Dessa människor har inte minsta avsikt att lyda Gud, de gör bara uppror mot honom och motsätter sig honom, och känner inte minsta lojalitet. De levande är de vars andar har återfötts, som vet hur man lyder Gud och som är lojala mot Gud. De besitter sanningen – och vittnesbörd – och bara dessa människor är till behag för Gud i hans hus. Gud räddar dem som kan komma till liv, som kan se Guds frälsning, som kan vara lojala mot Gud och är villiga att söka Gud. Han räddar dem som tror på Guds inkarnation och tror på hans framträdande. Vissa människor kan komma till liv och vissa kan det inte. Det beror på om deras natur kan räddas eller inte. Många människor har hört en hel del av Guds ord men förstår ändå inte Guds vilja. De har hört Guds många ord men är fortfarande oförmögna av att omsätta dem i praktiken. De är oförmögna att leva ut någon sanning och lägger sig också medvetet i Guds verk. De är oförmögna att utföra något arbete för Gud, de kan inte tillägna honom något och de spenderar också kyrkans pengar i hemlighet och äter gratis i Guds hus. Dessa människor är döda och de kommer inte att räddas. Gud räddar alla dem som är mitt i hans verk. Men det finns en del av dem som inte kan få hans frälsning; endast ett litet antal kan motta hans frälsning. Det beror på att flesta människor har blivit alltför djupt fördärvade och har blivit de döda, och de är bortom all räddning; de har utnyttjats fullständigt av Satan och till sin natur är de alltför ondsinta. Det där lilla antalet människor kunde inte heller lyda Gud fullständigt. Det var inte de som hade varit fullständigt trogna mot Gud sedan begynnelsen eller som hade störst kärlek till Gud sedan begynnelsen. I stället har de blivit lydiga mot Gud tack vare hans erövringsverk, de ser Gud tack vare hans överlägsna kärlek, deras sinnelag förändras tack vare Guds rättfärdiga sinnelag och de lär känna Gud tack vare hans verk, vilket är både verkligt och normalt. Utan detta Guds verk skulle dessa människor, hur goda de än var, fortfarande tillhöra Satan, de skulle fortfarande tillhöra döden, de skulle fortfarande vara döda. Det faktum att dessa människor i dag kan få Guds frälsning beror enbart på att de är villiga att samarbeta med Gud.

Tack vare deras lojalitet mot Gud ska de levande vinnas av Gud och leva mitt ibland hans löften och på grund av att de motsätter sig Gud ska de döda avskys och avvisas av Gud och leva mitt ibland hans straff och förbannelser. Sådant är Guds rättfärdiga sinnelag och ingen människa kan förändra det. Tack vare deras eget sökande får människor Guds godkännande och får leva i ljuset; på grund av deras sluga planer förbannas människor av Gud och nedstiger i bestraffning; på grund av deras synder bestraffas människor av Gud och tack vare deras längtan och lojalitet får folk Guds välsignelser. Gud är rättfärdig: Han välsignar de levande och förbannar de döda, så att de alltid är mitt bland döden och aldrig kommer att leva i Guds ljus. Gud kommer att föra de levande in i sitt rike, han kommer att föra de levande in i sina välsignelser för att vara med honom för alltid. De döda kommer han att drabba med evig död; de är föremålet för hans förstörelse och kommer alltid att tillhöra Satan. Gud behandlar ingen orättvist. Alla de som verkligen söker Gud kommer helt säkert att vara kvar i Guds hus och alla de som inte lyder Gud, och är oförenliga med honom, kommer helt säkert att leva i hans bestraffning. Kanske är du osäker på Guds verk i köttet – men en dag kommer Guds kött inte att direkt ordna människans slut. I stället kommer hans Ande att ordna människans slutmål och vid den tiden kommer folk att veta att Guds kött och hans Ande är ett, att hans kött inte kan begå några fel och att hans Ande är ännu mer oförmögen att göra fel. I slutändan kommer han helt säkert att föra dem som kommer till liv i hans rike – inte en mer, inte en mindre – och de döda som inte har kommit till liv kommer att kastas i Satans håla.

Föregående: Du bör bevara din hängivenhet för Gud

Nästa: Att ha ett oförändrat sinnelag är att vara i fiendskap med Gud

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok

Kontakta oss via Messenger