Kapitel 7

Vår tillflykt till anden påskyndas när olika förhållanden uppstår omkring oss. Agera inte med ett förhärdat hjärta som ignorerar huruvida den helige Ande är orolig eller ej, och försök inte vara smart. Var inte självgod och självbelåten, och gör inte heller för stor affär av dina egna umbäranden. Det enda du ska göra är att tillbe Gud i ande och sanning. Du får inte lämna Guds ord bakom dig eller slå dövörat till dem; du måste fundera ut dem grundligt, upprepa dina böneläsningar och begripa livet inuti orden. Ägna dig inte åt meningslösheter genom att sluka dem utan att ge dig tid att smälta dem. Förtröstar du på Guds ord i allt du gör? Tala inte skrytsamt som ett barn för att sedan bli alldeles förvirrad närhelst ett problem dyker upp. Du måste träna din ande varje timme, varje dag; slappna inte av ens för ett ögonblick. Din ande måste vara på alerten. Om du kommer inför Gud kommer du att ha en väg att följa oavsett vem eller vad du möter. Du måste äta och dricka av Guds ord varje dag, fundera ut vad de betyder utan att slarva, anstränga dig mer, se till att saker och ting blir rätt ända ner i minsta detalj och utrusta dig med den fullständiga sanningen så att du undviker att missförstå Guds vilja. Du måste bredda omfånget av din erfarenhet och fokusera på att uppleva Guds ord. Genom erfarenhet kommer du att kunna bli mer säker på Gud; utan erfarenhet är det bara en hop tomma ord om man påstår att man är säker på honom. Vi måste vara klartänkta! Vakna upp! Var inte längre slapp; om du hanterar saker och ting på ett slarvigt sätt och inte strävar efter att göra framsteg så är du verkligen blind. Du måste fokusera på den helige Andes verk, lyssna noga på den helige Andes röst, öppna dina öron för Guds ord, värdesätta den tid du har kvar och betala priset, vad det än må vara. När du har stål, använd det där det räknas – till att göra en stark klinga; ta ett fast grepp om det som är avgörande och fokusera på att omsätta Guds ord i praktisk handling. Om du har lämnat Guds ord spelar det ingen roll hur bra det går utåt sett, det tjänar ändå ingenting till. Att utöva sin tro enbart genom läpparnas bekännelse är oacceptabelt för Gud; förändringen måste komma genom ditt beteende och sinnelag, din tro, ditt mod och din insikt.

Stunden är nära! Även det bästa in den här världen måste läggas bort. Inget mått av svårigheter eller faror får skrämma oss, och vi får inte heller bli överväldigade ens om himlen skulle falla ner. Utan denna sorts beslutsamhet kommer det helt enkelt att bli för svårt för dig att bli en människa av betydelse. De som är räddhågsna och som fegt klamrar sig fast vid livet är inte värdiga att stå inför Gud.

Allsmäktige Gud är en praktisk Gud. Oavsett hur okunniga vi är kommer han ändå att förbarma sig över oss, hans händer kommer helt visst att rädda oss och han kommer fortfarande att fullända oss. Så länge vi har hjärtan som verkligen vill ha Gud, så länge vi noggrant följer och inte tappar modet, och så länge vi söker med en känsla av brådska, kommer han absolut inte att behandla någon utav oss orättvist; han kommer att kompensera för det vi saknar och han kommer att göra oss nöjda. Allt det här är Allsmäktige Guds godhet.

Om någon frossar och är lat, lever ett liv som går ut på att alltid fylla magen och är likgiltig för allting, kommer denne att finna det svårt att inte lida förlust. Allsmäktige Gud dominerar över alla ting och händelser! Så länge vi alltid ser upp till honom i våra hjärtan och träder in i anden och gemenskapen med honom kommer han att visa oss allt det vi söker och hans vilja kommer helt visst att uppenbaras för oss. Våra hjärtan kommer då att känna glädje och frid, stadiga med fullkomlig klarhet. Det är avgörande att kunna agera i enlighet med hans ord. Endast när man förmår begripa hans vilja och leva i förtröstan på hans ord räknas det som sann erfarenhet.

Endast om vi förstår Guds ord kommer sanningen i dem att kunna träda in i oss och bli vårt liv. Utan praktisk erfarenhet, hur kan du träda in i Guds ords verklighet? Om du inte kan ta emot Guds ord som ditt liv, då kommer ditt sinnelag inte att kunna förändras.

Den helige Andes verk framåtskrider med stormsteg. Om du inte noggrant följer och får träning kommer det att vara svårt för dig att hålla jämna steg med den helige Andes takt när han arbetar sig framåt. Skynda dig och gör en radikal förändring så att Satan inte trampar dig under fötterna och du träder in i den sjö av eld och svavel som du inte kan fly ifrån. Gå nu och sök så väl du kan så att du inte blir förkastad.

Föregående: Kapitel 6

Nästa: Kapitel 8

Om du har några svårigheter eller frågor som rör din tro, kontakta oss när du vill.
Kontakta oss
Kontakta oss via Messenger

Relaterat innehåll

Hur Petrus lärde känna Jesus

Under den period som Petrus tillbringade tillsammans med Jesus såg han många älskvärda karaktärsdrag hos Jesus, många egenskaper som är...

Gud själv, den unike V

Guds helighet (II)Förra gången samtalade vi om ett mycket viktigt ämne – ett ämne som människor ofta har diskuterat förut – och det är ett...

Inställningar

  • Text
  • Teman

Rena bakgrundsfärger

Teman

Stil

Stilstorlek

Radavstånd

Radavstånd

Sidbredd

Innehåll

Sök

  • Sök i denna text
  • Sök i denna bok